Google+ Followers

onsdag 28 november 2012

Det statligt ägda LKAB satsar på KBT-behandling mot sömnproblem.

Men bara för sin personal i Kiruna. 

Vilka av de boende i Malmberget, unga som gamla, barn som husdjur, som sover eller inte sover. Eller de som tycker att det inte är någon idé att ens försöka och gå och lägga sig innan LKAB har sprängt de f.n. 3-8 salvorna som går av stapeln varje natt året runt. Eller de som väcks mitt i sömnen av sprängningarna, eller de regelrätta skalven. En hel del av dem har hjärtklappning, eller panikkänslor, en del har både ock vid det plötsliga uppvaknandet. Eller ligger sömnlösa därför att de inte vet någon om sin eget boende, eller framtid pga. utvecklingen/avvecklingen och problemen i Malmberget med LKAB: s aggressiva gruvbrytning. - Hur man tänkt sig hantera det problemet det förtäljer dock inte historien av LKAB: s veckoblad nr 9/2012 på sidan 6.

http://www.lkab.com/Global/Documents/Tidningar/Veckobladet/Veckobladet%202012/Veckobladet_2012_Nr9.pdf

LKAB, i vart fall i Kiruna, verkar nu glädjande nog medvetna om, att håller sömnproblemen i sig i sex månader eller mer skall det ses som ett kroniskt tillstånd. 

Ett kroniskt tillstånd som är direkt livshotande av många anledningar. Inte så väldigt konstigt egentligen, eftersom kroppen är genetiskt inprogrammerad på flykt vid fara som hotar.

Nu blir det riktigt riktigt riktigt intressant vad LKAB kommer att ha kommit fram till i sina utredningar i U 6 och U 7, som Länsstyrelsen i Norrbottens län vill invänta, innan de inger sitt yttrande till mark- och miljödomstolen i pågående mål nr. 2090 för år 2006. Yttrandet gäller en hel del av bolaget uppskjutna frågor. Bl.a. konsekvenser av ändrade sprängtider, vibrationer till följd av sprängningar och seismisk aktivitet. 

Även om det tycks råda en viss förvirring hos länsstyrelsen, även här, vad LKAB gör eller inte gör, har Länsstyrelsen dock uppfattat, att bolaget skall prestera någon form av uppskjutna svar i målet i slutet av 2012.

Är det något som LKAB har blivit experter på genom sin mästrande advokat i Stockholm, så är det just uppskjutningar och anstånd. Man skulle nästan kunna tro att de snöat in sig på uppskjutningar och anstånd med tanke på att just det här målet påbörjades 2006 och har alltså snart pågått i snart 7 år och det är ju dessvärre inte det enda målet som är anhängiggjort, när det gäller LKAB i Malmberget. Man kan väl lugnt påstå, att LKAB blivit målrika. I alla fall i domstol, eftersom även drabbade privatpersonerna i Malmberget kämpar för rätten över sina egna liv. Ändå är det ändå bara toppen av det digra isberget som syns i miljödomstolen.

Det får mig att tänka, att nu i tider när alla storföretag ändrar logga och uppgår i nya konstellationer, kanske LKAB skulle satsa på ett nytt företagsnamn: Uppskjutet och nervskjutet. 

Fast det kanske vid närmare eftertanke passar bättre med Skjutet. Det är en allomfattande beskrivning.

Ja, jag hörde ryktas om det i samband med någon mobilbild och inlösta villor, som används till diverse ändamålsenliga ändamål...

Eller förresten. Vid närmare eftertanke. 

De kanske måste sova på saken först.


4 kommentarer:

 1. Nog har de skjutit både privatpersoner och kommunen i sank. De skiter i malmbergarna och sätter fokus på Kiruna. Då lyckas de hålla sig undan att bra tag till innan sanningen uppdagas för folk i allmänhet.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra skrivet, Gun, om den hälsofarliga situationen i Malmberget!

  LKAB skriver ofta om hur ofarligt det är att bo i Malmberget: "Vi spränger inte under mark där människor vistas eller bor". Bolaget struntar dock blankt i hur sprängningarna inom industristaketet påverkar hälsan för de boende runt ikring staketet.

  Det finns väl dokumenterat (även i domstolens handlingar) att ständiga sömnstörningar under lång tid orsakar en klart ökad dödlighet i bl.a. hjärtinfarkt och stroke.

  Hälso- och sjukvården, kommunen och myndigheter bryr sig inte om detta faktum, som är väl belagt i stora internationella undersökningar.

  Det är alltså, tvärt emot vad bolaget säger, faktiskt farligt att bo i Malmberget. Inte enbart sömnstörningarna utan även de stora stoftnedfallen och de höga radonhalterna i flera bostäder utgör allvarliga hälsoproblem.

  Att inte veta något om sin framtid och att inte kunna påverka den är också en mycket allvarlig hälsorisk både fysiskt och psykiskt.

  Malmberget bör utrymmas så snart som möjligt!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Bengt Anderman, tack själv för dina kloka ord.

  Tyvärr är det så att man från miljödomstolens håll inte agerat trots att det var länge sedan forskarnas rapport kom om att bebyggelse och tung industri inte var förenligt. Sedan Boverket m.fl. som också talat om det orimliga i situationen.

  Sedan att sjukvården inte på eget initiativ gör en screening av den drabbade befolkningen det tycker jag är rätt anmärkningsvärt. I synnerhet som barnläkaren vid Gällivare lasarett för åtskilliga år sedan gick ut i media och var starkt oroad för barnhälsan. Saknar sjukvården medel till en dylik undersökning finns medel att söka på annat håll.

  Trots alla fakta som finns i ärendet så har LKAB: s informationschef inte bättre förstånd än säga det han gör i Kaliber. Men det är ju inte första gången han framträder i en sådan fullständig okunskap, att man nästan håller på att trilla av stolen, när man hör hans resonemang.

  Än bedrövligare blir det när man läser LKAB: s egen hemsida där man griper varje halmstrå, i form av fd anställde pensionären Ingemar Marklund, som är den som skall tala om hur okunniga människorna är, som tycker att situationen inte är acceptabel, eller inte alls bra.

  Det höjer inte mitt förtroende för LKAB: s hantering av problematiken. Fram till dess hade jag väl någon form av viss förståelse för deras problem med att reda ut situationen utanför sitt industristaket i Malmberget. Men efter dessa utspel betraktar jag bolaget som vilket som helst av de andra utsugarbolaget som huserar i Afrika utan hänsyn till befolkningen.

  LKAB i Malmberget torde vara ett solklart fall för miljöåklagare och inget annat! De har haft så många år på sig att ordna upp situationen och deras ovilja är helt häpnadsväckande. Det har gått så långt att jag tycker att regeringen borde hållas ansvariga för sin lojhet och brist på ägaransvar.

  SvaraRadera