söndag 21 oktober 2012

Populärvetenskapligt föredrag Chalmers Café-å-lär nr 145 av Dipl. homeopat Evald Lindqvist ” Vad är homeopati"”

Under alla dessa år jag mer eller mindre troget gått och lyssnat på dessa föredrag, har jag aldrig tidigare mötts av en svallvåg i förhand, innan ens föredraget hållits. http://www.cafealar.se/

Kvällen innan anlände ett mail från professor Per-Olof Nilsson av följande innehåll:

Bästa Café-å-lär-besökare!
En presumtiv kafé-gäst har uttryckt sin förvåning över torsdagens ämne. Jag hoppas det är ett missförstånd att Café-å-lär (inkl mig personligen) skulle ta ställning till homeopati ! Det måste väl vara Chalmers uppgift att delta i debatten om vetenskap kontra pseudovetenskap, något som jag vigt mitt liv åt. Av de 144 kaféer jag anordnat, nu med över 100 gäster/tillfälle, tycker jag nog kommande kafé blir ett av de mest intressanta och förhoppningsvis fruktbringande. Vi har haft kaféer tidigare på temat pseudovetenskap med mycket stor uppskattning, t ex av Prof Olle Häggström, Chalmers.

Förra året kom jag etta i Europa (av 22 bidrag) vad gäller vetenskaplig kommunikation. Jag är också medlem i VoF (Vetenskap och Folkbildning) som i sin programförklaring bl a skriver: "Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt."
Jag har inbjudit två läkare till publiken, som förhoppningsvis kommer att bidra till en intressant och givande debatt.
En sann vetenskapsman är ödmjuk och lyssnar till andras åsikter. All kritik bör baseras på sakkunskap och inte bara vara ett amatörmässigt avfärdande (hur var det nu med akupunktur,…..).
Väl mött på torsdag!
Med vänliga hälsningar
PO


Detta ledde också till att PO såg sig manad, att höra sig för med rektorn om det populärvetenskapliga föreläsningsämnet. Innan föredraget började läste därför PO upp svarsmailet från rektorn. Jag noterade att rektorn tyckte att det bara var bra, att det fanns dylika föredrag i ämnet kvasivetenskap, det var dessutom helt i linje med Chalmers att, underförstått, undanröja dylika uppstickare. 

Det är sånt det kallas för, kvasivetenskap, det vetenskapen inte orkar studera och behandla på ett seriöst sätt. Däri ligger väl antagligen rädslan att slå sig an ett dylikt ämne och inte blir det väl så mycket bättre av att läkemedelsindustrin långa lobbyarm når långt in i många verksamheter.

Själv svarade jag därför PO via mail, kvällen innan:

Jag kommer mycket gärna och lyssnar på det Café-å-lär, som handlar om Homeopati. Ser t.o.m. fram emot, att höra de hånfulla argument jag tycker mig höra redan i detta mail. Liksom hånet över akupunktur. 
Om man nu vill bidra till en intressant debatt, så hoppas jag att det har inbjudits en antroposofisk läkare och en värdig motståndare genom att ha inbjudit någon från Weleda, som framställer homeopatiska preparat och bättre kan matcha slakten, som sannolikt kommer att äga rum av denna arme stackare, som inte förstår vari han stuckit in sin näsa.
Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting - och de kloka så full av tvivel. / Bertrand Russel

Men jag behövde inte bekymra mig så mycket om föreläsaren. Det visade sig att den dipl. homeopaten Evald Lindqvist var en 92-årig herre, som både visste vad han talade om, dessutom praktiserat detta antagligen längre än en del av åhörarna kunde räkna i livsår och höll sålunda inte detta föredrag för att finna någon ny kundkrets. Han hade fullt upp i sin verksamhet och mer därtill och kunde relatera till en 97% lyckad behandling. 

Nu är det definitivt inte så att jag på något sätt ringaktar skolmedicinen, men den har fått en övertro och många är de människor som varje år av olika anledningar stryker med just pga. denna. De här två olika skolorna skulle nog må bra av en korsbefruktning, eller rättare sagt skolmedicinen skulle nog må bra av att vara mer lyhörd, varför man inte väljer att underlåta att behandla en patient, vilket sker i vanliga läkemedelsstudier. Utifrån det utvärdera och analysera.

Vad hände då efter fullföljt föredrag. Jo, först tog en manlig läkare ordet och sanning att säga var det svårt att förstå, vad det han talade om, hade med föredragsämnet att göra. Hans resor i Indien och och aborter i Indien, eller tiden före man kände till om bakterier, skall man nog bara rätt friskt innovativ för att överhuvudtaget kunna länka ihop med de hållna föredragsämnet, som handlade om HOMEOPATI och dess ursprung, dvs läkarvetenskapens fader:
Hippokrates (ca 460 - 370 f.Kr). Hippokrates var av den uppfattningen att "lika botar lika" och det är från den ursprungspunkten, som homeopatin tar sitt avstamp ifrån. Men även Paracelsus fördes på tal.

Det där med att Lika botar lika, det är något som varje utbildad waldorfpedagog tar fasta på, ur en pedagogisk synvinkel. Man placerar helt enkelt  två likadana elever bredvid varandra, så slipar de av varandra. Dvs. de blir tillslut kräkless på att möta sin like, därmed har det haft sin funktion, utan att läraren ens har behövt lyfta ett finger.
 
Vari hemligheten med detta enormt utblandade preparatet inom Homeopatin däremot hämtar sin kraft ifrån, eller ens fungerar det kan jag känna egentligen inte har någon som helst betydelse, huvudsaken är väl att den fungerar. Det överlåter jag dessutom med varm hand till vetenskapen, när den är mogen för det.

Sedan tog en ögonläkare till orda, hon hade varit ögonläkare i 50 år och därför undrade hon över irisdiagnostik, eftersom hon själv inte kunde se något sådant i folks ögon. Debatten kom då att hamna hos Evald Lindqvist igen, som sa sig kunna se i iris t.o.m. om något hade haft ett brutet ben. Svaret från ögonläkaren lät sig inte vänta. Det var då hon talade om att hon hade arbetat som ögonläkare i 50 år och inte kunnat notera något annat än ögonsjukdomar i ögat. 

Jag vet inte, men om jag hade jobbat som ögonläkare i 50 år och det tillkom ett ämne som hette irisdiagnostik, nog katten hade jag tagit reda på vad det hela rörde sig om. Men så är jag inte svenskutbildad ögonläkare heller. Nämnas skall väl i detta sammanhang, att den moderna irisdiagnostikens egentliga upphovsman är den österrikisk-ungerske läkaren Dr. Ignaz von Peczlsy. Vad jag har kunnat förstå var han i botten en helt vanlig skolmedicinare till yrket. Därför blev den här kvinnliga ögonläkarens kommentar än mer förvånande, det måste också betyda att hon inte ens tar intryck av sina egna kollegors upptäckter.

Jag vet inte hur det står till med homeopatiska preparat. Jag har bara under två veckor i min utbildning satt mig in i hur det hela går till och vad det är man sysslar med. Men en sak vet jag: en antroposofisk läkare kan vilken dag som helst kliva in på ett sjukhus och arbeta. Däremot kan inte en vanlig läkare kliva in på Vidarkliniken och ta sig an patienterna där. Det borde kan jag tycka stämma till någon form av eftertanke, än det man vanligtvis möts av från läkarkåren, där dessa antroposofiska läkare i bästa fall räknas till något som katten har släpat in. 

nder man näsan utanför Sveriges inskränkta skolmedicinläkarvetenskap finner man häpnadsväckande verksamheter, överallt i världen, flera av dem flera tusen år gamla. Överallt utom i Sverige! I Sverige där man till helt nyligt hade en övertro till överskrivning av penicillin och lobotomering, man genomgår en snabbkurs på 6 veckor när det gäller akupunktur. En verksamhet som det i övriga länder tar åtminstone 4 år att utbilda sig i. Idag är man av Socialstyrelsen och sjukvården hänvisad till dessa 6 veckors utbildade, däremot kan man själv inte välja den som har en längre utbildning i akupunktur!

Det kanske inte är undra på att de sjukgymnaster som behandlat mig med akupunktur har varit lika resultatlösa, som att sticka ut tungan och fladdra en liten stund. Medan de på andra sätt överlag har varit väldigt bra.

Medan besöket hos "Dr Bla" som vi här hemma kallar Duc Hiep Nguyen för, är något helt annat. Duc Hiep Nguyen är utbildad av munkarna i det kloster i  gamla Indokina, dit han följde med sin mamma som jobbade tillsammans med munkarna. Duc Hiep Nguen ansågs redan som liten särskilt begåvad för detta och fick därför undervisning av munkarna i klostret. Hans omhändertagande är något helt annat än det jag mött inom svensk sjukvård. Trots det kan jag själv inte välja honom inom de sjukvårdsregler som gäller.

Tänk vilket bra land vi skulle bli, bara vi var lite mer ödmjuka och tänkte och såg lite längre än näsan räcker. Inte bara drog ner rullgardinen med tanken om att ingen annan har något som kan vara något att studera närmare.

Naturligtvis fick Evald Lindqvist frågan om homeopatiska preparat kan bota cancer. NEJ, svarade Evald Lindqvist och så talade han om vad botemedlet var.

PS. Mitt råd är ändå: var aktsam med vem det är du vänder dig till, när det gäller homeopati. Man skall vara alldeles på det klara med att det finns många lycksökare inom denna bransch, som låter så förtroendeingivande. Dock är inte Evald Lindqvist någon selvesmade eller lycksökare, han är utbildad enligt konstens alla regler och har bedrivit sin verksamhet under så många år, att det finns ett enormt stort antal resultat. DS. 
2 kommentarer:

 1. Varför gör man inte en seriös forskning på homeopatiska preparat istället för att förkasta det hela?? Med nanoteknikens hjälp borde det väl inte vara svårt.
  Eller är läkemedelsverket och socialstyrelsen uppköpt av läkemedelsbolagen? Läkarna verkar i alla fall vara helt i händerna på dem.
  Argumentet för att det inte skulle finnas någon kvar i homeopatiska preparat har fallit för många år sedan. det var det som var invändningen mot homeopatiska preparat. Vad är haken nu?? Måste bli billigare för samhället om det funkar.
  Det är märkligt att man inte kan få tillgång till den vård man själv mår bäst av.Gun har du testat att få din akupunktör som högkostnadsskydd??

  SvaraRadera
 2. Jag delar nog din uppfattning i hög grad.

  Din fråga om jag testat att få min akupunktör inom ramen för kostnadsskydd, tycker jag tyder på ett tecken att du har en underfundig form av humor! Vet du inte att vi svenskar är inte kapabla att själva avgöra vad som är bäst för vår egen kropp. Det är det monopolet som gör, även om de bara har en tafflig 6 veckors kurs att hänvisa till.

  SvaraRadera