Google+ Followers

söndag 23 september 2012

Göteborgs politiker, Trafikverket och stadsarkitekten Björn Siesjö är ute och cyklar.


Pedalerna går trögt och har verkligen kommit i otakt med verkligheten. Igår hade de fått en välbehövlig fanclub. Då demonstrerade cyklister för ett klimatvänligare Göteborg, under parollen "Bil är dålig stil" och "Sluta hyckla börja cykla"

Det räcker f@n i mig, att man ständigt riskerar, att få hälsenorna avkörda. Men också att man riskerar, att i var och varannan korsning få dessa cykeldårar, som bilkylarprydnad. De forsar fram precis lika hänsynslöst som bilisterna. Man kan undra om de käkar kamikazepilotflingor till frukost. Varje dag i Göteborgstrafiken, som man kommer hem helskinnad, inser man att man trots allt lever med svintur. Därför att allt under tre (3) presumtiva trafikolyckor har varit en riktigt bra dag ute i Göteborgstrafiken.

Idag kan jag bara konstatera, att det var ren och skär tur, att jag inte befann mig bland de demonstrerande cyklisterna igår. Då hade jag banne mig stoppat in båda kryckorna i cykelhjulen på varenda kotte av dessa enfaldiga skyltbärare. Det hade verkligen blivit: Arga tantens revenge!

Jag hade nog t.o.m. kostat på mig, att fälla ut spikbroddarna på kryckorna, innan jag hade gillrat in dem i första bästa cykelhjul. Hur det nu än står till under hatten på dessa personer, så borde de inse, att världen inte enbart består av deras bekymmerslösa tillvaro. 

Men det är antagligen samma puckon, som upptar den vagn i spårvagnssetet, som är avsedda för rörelsehindrade och barnvagnar. Det är ju tydligen så himla lätt att kliva på där, eftersom de studsar på med ett skutt! Sedan kan de sitta där med fötterna uppslängda på sätet. Ett säte som är långt ifrån handikappanpassad. Jag vet inte vilka handikappade de haft för att utprova dessa säten. Det är trångt som f@n mellan sätena och sitthöjden är anpassad efter någon som är ca 130 lång. I de här vagnarna står dessa fullt rörliga, företrädesvis unga människor och tjattra i klungor, oförmögna att ens lämna plats för på, eller avstigande. Inte helt sällan så har de slängt upp sin ryggsäck/väska på den enda fria platsen, som går att uppbringa. DET är miljöhänsyn det!

Å andra sidan har det fått mig att förstå, att begreppet svagt begåvad är ett rätt vitt begrepp. Då kan man t.o.m. vara i stånd att bära plakat av varianten "Bil är dålig stil" och "Sluta hyckla börja cykla".  

Nej, på med vägbulorna och allra helst de här svart/gula nack- och bildödarna. Det sticker så skönt i diskbråcken och ryggskadorna, när man kör över dem. Man är nästan helt paralyserad av smärtor, när man passerat några stycken. De borgar helt enkelt för en riktigt jävlig dag! Det gör räkningen från bilverkstan också, det finns ingen bil som är anpassad för dylika tingestar. Dvs. man omvandlar medvetet bilarna till riktiga trafikfaror. DET är stads- ekonomi- och miljöplanering på hög nivå.

Ta sig fram via buss, pendeltåg, eller via spårvagn. Då skall man vara i ett mer atletiskt skick än så här, för att ens våga sig på att stiga på. Ståplats är liksom ett smärre cirkusnummer, även för små barn, som förväntas vara artiga och bereda plats till äldre personer, eller ett par uppslängda skitiga skor på något passagerarsäte! Man har ju så mycket annat viktigare för sig att tänka på, som t.ex. att dela med sig av sina nonsensmobilsamtal, som alla skall ta del av, eftersom de pågår i en ljudnivå, som mer understryker, att en mobiltelefon är helt överflödig. Ljudnivån kan nog höras åtskilliga kvarter bort.

Bussarna som dessutom är så undermåliga, att de inte borde få köras två meter. Jag vet inte hur trafikpolisen fungerar nu för tiden. Men skulle jag framföra en bil, som har motsvarande brister, skulle min bil obönhörligen beläggas med körförbud, av samma trafikpolis. Motsvarande krav finns inte på Västtrafiks bussar. De kan fortsätta att köra på. Överfulla dessutom.

Man är så skarpsinnig, att man inför trängelskatt under ursäkten, att fler skall åka kommunalt, i samma andetag så chockhöjer man priset för det kommunala resandet! Man vet inte heller vad slutnotan för Västlänken kommer att sluta på. Eller vilka miljökonsekvenser det får att gräva ut 80 000 välfyllda lastbilsflak med förorenad lerjord, som skall transporteras ut från stan och tas om hand om. Berörda fastighetsägare, eller boende har säkert varken delgivits beslutet, eller informerats. Det hade Trafikverket råkat missa här i alla fall. Men det funkar nog ändå. Svensk diktatur börjar bli svårslaget!

Förutom att hela Västlänken redan är model output och inte ens motsvarar dagens behov, blir det väl en glad överraskning för alla skattebetalare. Enbart när det gäller hur alla andra tunnelförbindelser utrikes och inrikes haft både dubbla och tredubbla slutkostnader, är tanken inte speciellt histrionisk att tänka. 

Vet överhuvudtaget det här cyklande plakat- och miljöfolket vad som krävs för att kunna få ett handikapparkeringstillstånd. Dvs. så att man på egen hand kan ha den självklara rätten, att både klara av sin egen vardag, men också ha tillgång till det som de själva kan unna sig. Hur skall de göra som har sina barn på olika förskolor i stan och själv jobbar i en helt annan riktning, skall de börja kliva upp kl. 03.00 för att hinna cykla till byggjobbet (t.ex.).

De cyklande plakatbärarna precis som de ansvariga politikerna och tjänstemännen, känner inte ens till att vård och rehabilitering dragits ner till ett intet och i bästa fall ett minimum, som är fullt likvärdigt med, att man skulle ge hjärtsjuka några hjärtpiller ett par dagar och sedan upphör medicineringen. För att om du har riktig svintur, så kan du få några nya piller om några år. Dvs. när du köat tillräckligt länge för att åter vara inne i rullorna. Innan du åter blir utslängd utan hjärtpiller och allt börjar om igen. Alla de här människorna och alla äldre är hänvisade till att leva ett liv inomhus, eftersom samhället inte längre kommer att vara tillgängligt för dem. 

Stadsarkitekten Björn Siesjö säger, att man inte kan handikappanpassa en stad, det blir för dyrt. Nähä, men problematiken är inte alltför svår, eller dyr. De behövs bara en bredare dörr och möjligen en ramp, för denna stigmatiserade grupp i rullstol. Trottoarkanterna behöver inte göras höga vid passagerna. Det skulle gagna även barn och äldre. Man kanske borde sitta i rullstol en vecka, om man är cyklande stadsarkitekt och lära sig förstå vad det är man häver ur sig, när man tycker sig ha bättre rätt till ett liv.

DET är det nya stuket på de omtänksamma miljömänniskorna i Göteborg. De tänker ungefär lika långt som till det egna armvecket.

1991 när jag flyttade till centrala delarna av Göteborg, fanns det massor av möjligheter att sätta sig ner, för att göra mikropaus och ha en möjlighet att kunna gå vidare. Små barn, äldre personer, eller vi som fått kroppen tillknycklad. Vi behöver det. Idag i detta s.k. miljömedvetna samhälle är snart varenda möjlighet för att ta dessa välbehövliga mikropausar, vare sig man har kroppsliga behov av det eller bara är en helt vanlig flanör, i det allra närmaste utplånade. Men stadsarkitekten har en vision om detta med sittplatser. Det är nog dessvärre en kommunal 30 års plan det också.

Säg den stormarknad, den affärsgata, eller stadsdel, som erbjuder sittplatser, utan att vilja, att man skall investera i minst en kopp kaffe. Efter 3-4 koppar kaffe för att kunna göra det vanliga människor kan göra, känner man bara en alltmer stigande avsky för dessa elitmänniskor, i deras elitsamhällen och en alltmer tillskruvad stadsplanering, som helt stirrat sig blind och där varje ombyggnad, tycks försvåra framkomligheten allt mer. Man behöver idag köra runt en hel stadsdel bara för att komma över gatan, dvs. svänga in åt vänster!


I torsdags var jag och lyssnade på ett fördrag som stadsarkitekten Björn Siesjö hade inför hugade lyssnare på Chalmers:

Det är faktiskt totalt obegripligt, att man inte ens trots all denna tid, som det varit helt uppenbart, att det t.o.m. saknas studentlägenheter. Dvs. Göteborgs ansikte utåt omvärlden visar på, att vi har en politikerkår och en kommunalpolitik, som inte ens följer den skyldighet som den har: Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod, allt enligt gällande lag. 


 
Men i det alltmer korrupta Sverige, ägnar sig en alltför stor del av politikerkåren åt frågeställningar, som de inte behärskar. Påhejad av en tunnelseende, dvs. smalspårig kompetens, som täljer guld med kniv. Istället för att man tar till precis varenda tillgänglig expertis och kompetens, i detta nog så viktiga planeringsarbetet. I nutidens planeringsarbete, tycks det finnas pengar till det ena visionsarbetet efter det andra. Det är mycket snack och lite verkstad helt enkelt och profitörerna utkristalliserar sig, med allt skarpare konturer. Men det leder inte till några konkreta handlingar, mer än möjligen ett nytt och annat kaos, en ny bilkö, ännu ett nytt ställe där folk inte har råd att bo kvar.
  
Det finns så enormt många ytor som används till precis ingenting, eller av en härskande elit företrädesvis manliga sportutövare. Heden i Göteborg är ett övertydligt bevis. Det hade räckt med en fotbollsplan för centralt boende människor, en plan som under vintertid kunde bli en oas för skridskohugade under vinterhalvåret. Istället för att det skall vara begränsat till en viss klick, som träffat sina personliga klubbavtal med goa götebosska gubbväldet och har suverän ensamrätt. Något som dessutom bekostas av alla skattebetalare.


Hur många trivsamma bostadsbyggen hade inte rymts enbart på denna enorma plan, Heden. Den av stadsarkitekten nerklankade hotellet på Heden, förstår jag inget av. Han anser att hotellet skall rivas väck! Hotellet är väl det enda pittoreska och levande plätten på hela Heden! 

Sedan förstår jag verkligen inte, att man kan vara stadsarkitekt och tro att alla garage skall byggas ner i leran, som är en dyr och vansklig modell. Varför helt enkelt inte göra första, eller t.o.m. andra plan till just bilparkering. Resten av planen kan visst bestå av bostäder och grönområden mellan byggnaderna. Bl.a. Nordstan har en dold parkering i många våningar och det är väl knappast någon som ens ser denna integrerade parkeringsplats. 

Men bygga 8 våningsbostäder anser jag är att förstöra den vackra stadsmiljö, som Göteborg trots allt består av. Göteborg har på senare år förfulats med dessa Öststatsliknande höghus. Där hotellet i Gamla Posthuset, är en klar fingervisning om hur man trasar sönder en vacker stadsmiljö. Men den hotellbyggaren han hade ju ett kompisavtal med Göran Johansson s-kommunalråd. Goa Götebosska gubbväldet personifierat. Fler svajande arenor eller vräkhotell behöver knappast Göteborg, det är redan en överetablering. Staden skall leva de andra dagarna, vardagarna, också.

Det är knappast någon människa, som vill ha den dåliga miljö, som det är t.ex. i Madrid, det är ju det som Stadsarkitekten gillar att jämföra. Stora städer med lilla Göteborg, som är en storstad av småstadskaraktär. Bara att ta sig gående nerför Calle de Alcalá från Puerta del Sol i Madrid, betyder att man en varm dag omsveps av sådana avgasdimmor, att man fullständigt kroknar och lovar att aldrig, aldrig mer sätta sin fot i Madrid. Efter en veckas vistelse i Madrid, känns det som en befrielse, att komma till en annan stad  och kunna andas igen.
 
Ändå har inte Madrid det som Göteborg har. Madrid har inte en oroväckande tillströmning av långtradare, som idag är så många och cirkulerar i Göteborgs stadskärna, att man måste vara blind för att inte ha upptäckt den illavarslande trenden. Visserligen är Göteborg en hamnstad, men nog ha det blivit något allvarligt galet, när hela hamnpromenaden blivit avstängd för gående och istället proppats igen av långtradarparkeringar och Stenas trafik.

Men hur man som stadsarkitekt serverar tveksamma påståenden, det känns mer än tveksamt. Dvs. stadsarkitekten går tvärtemot vad t.ex. Tekn. Dr, Ljud och Vibrationsspecialisten, Juha Plunt, skrev i sin insändare i Göteborgs-Posten, att låg hastighet orsakar mer buller och även sämre luft. 

Personligen har jag ställt mig frågade till varför trängelskatten skall befria de som redan är mer än väl tillgodosedda. Varför skall t.ex. utländska långtradare befrias och inte de inhemska. Är inte det t.o.m. ett solklart fall för konkurrensverket? Eller hur kommer det sig, att de som minst behöver det skall slippa betala trängselskatt, medan alla de som redan misskrediterats och lever på gränsen är de som kommer att drabbas hårdast ekonomiskt. 

När man anpassat sig till än det ena än det andra miljökravet och ändå på slutändan bara finner, att man än en gång blivit grundlurad av politikerna. Direktiven och kraven ändras hela tiden. 100 nya bilar är renare än en gammal bil från 70-talet. 40% av alla nyregistrerade bilar är miljöbilar. Det finns mao inga hederliga spelregler alls, det är som att ha att göra med ett gäng schizofrena... DÅ blir man tillslut förbannad! NU är jag heligt förbannad på det mesta i det här väloljade Sverige, som eliten styr och ställer!

Vari finns logiken att göteborgspolitiker fredar sig med, att man redan har informerat och valt vid olika valtillfällen, därför att det är det som dessa politiker har stått för. Sålunda har man redan gjort valet. Jag vet inte, men det verkar vara enkelt att tillhöra politikerkåren, det krävs inte ens en gnutta till förstånd. Det myglas och inget klargörs, dessutom finns den ena korrupta härvan efter den andra och ändå står fåntrattarna till politiker och påstår, att folk känner till, de vet vad de har röstat på. Känner till vadå? Förutsätts det att folket skall vara klärvoajanta och gissa sig till vad hemliga klubben har för sig i Börshuset och ute på stadens samhällskontor? 

Det finns hur många miljöer som helst, som skulle kunna användas till något bättre. Ta t.ex. Börshuset. Min ordination: släng ut politikereliten från det huset och se till att Gustav Adolfs Torg blir ett levande torg för människorna i staden. Den anskrämliga svarta lådan vid Operan, den är inte precis något glädjelyft i miljön, dessutom har det visat sig, att den planeringen var bara pannkaka. Vad försiggår under dagtid i den svarta bunkern? Men det behövde man inte vara Rocket Science för att förstå, vad det skulle bli av den. Jag tycker att den här politikerkåren kan ta sina cyklar och dra ut till Hammarkullen eller Hjällbo och få insikt om sakernas natur. Vill samtidigt passa på att tala om att, när de passerar någon skola, så är hastigheten 30 km i timman, det är något som föräldrarna till barnen i skolan själva skiter blanka i!

Inte blir det så mycket bättre av att stadsarkitekten jiddrar om de segregerade bostadsområdena i Göteborg. Han har verkligen inte förstått någonting! Det är hur enkelt som helst, ta vilka utlandssvenskar som helst, de i Spanien eller de i Thailand, de vill bo tillsammans, kunna käka sina köttbullar, klämma fram sin Kalles Kaviar ur tuben. De vill umgås med människor som talar samma språk som de, de vill träffa människor som har samma kulturella värderingar som de själva har. Det är ingen skillnad på de flesta invandrare. Det är helt enkelt emigrationspolitiken, som fullständigt skitit sig! Men det är en helt annan historia!

Skriva ihop en debattartikel i Göteborgs-Posten i egenskap av politiker och påstå, att man är rakryggad politiker, eller urskulda sig att då tar det ytterligare 20 år om något mer hemligt skall diskuteras. Det är att inte förstå vari man brustit i sitt ansvar. Det har under alla dessa år jag har bott i Göteborg funnits en vetskap om behovet av fler överfarter till Hisingssidan, fler och snabbare länkar som avlastar trafiken, än dessa USA-inspirerade avfarter, som vem som helst blir rörig av att bara tänka på. Skall du till höger, sväng vänster. VS. Man har gjort sitt bästa för att avfolka innerstan till förmån för kontor, man har känt till att det finns en brist på studentbostäder och bostäder för vanligt folk, som inte har några miljoner i bakfickan.

Politiker i allmänhet verkar vara alltmer uppe i nattmössan och sakna alla former av verklighetsförankring. Är det då undra på att det infinner sig ett politikerförakt. Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag skulle bli mer förvånad om det inte blev det. Tillit är dessutom något man förtjänar, inte något som man kan kräva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar