lördag 31 mars 2012

LKAB/Malmberget/ägaren staten - Parkinsons lag och Peters princip i praktiken

- den 31 mars 2012, kl 12:52

På ett ljudspår från Närradions hemsida den 29 mars 2012 kan man få sig ett och annat till livs:

LKAB informerar om raset i Fabian

LKAB info om Fabian hålrummet 20120329.mp3

LKAB:s Kjell Harnesk inleder det hela med:

- Vi tänker inte prata om inlösen av hus, eller om vid vilka vibrationsnivåer era hus spricker.

LKAB:s Kjell Harnesk berättar, att Fabianmalmen sträcker sig ner under Elevhemsområdet och t.o.m. förbi Elevhemsområdet. Det säger han trots, att bolaget många gånger intygat i media, att de inte bedriver någon gruvbrytning där folk bor.

Det är ungefär som "Gropen", som delat hela Malmberget mitt itu. Som en slutledning av det påståendet, måste förstås att bl.a. ”Gropen” i princip måste ha uppstått från den ena dagen till den andra. Men det säger Kjell Harnesk inte, det är jag själv som gör den reflektionen. Häromsistens så var det LKAB:s gamle gruvmätare, Olle Karlsson, som intygade i ett reportage i NSD, att en halvmeters spricka helt plötsligt en morgon fanns på Kaptensvägen. På den tiden var Kaptensvägen livsnerven och huvudstreet:an i Malmberget, tänker jag själv.

Allt det här får i alla fall mig att undra: vad är sant och vad är inte sant av påståendet brytning kontra bebyggelse. Hur man än vrider och vänder baken, så sitter den just bak, orubbligt. Det ÄR också en väldig röra ut i etern via Närradion och till de församlade. Det är inte lätt att förstå vad man menar har varit dagbrott och vad som inte varit dagbrott. När marken ger vika och när marken inte ger vika. Det finns inga givna kriterier, när det ena eller det andra inträffar och det hela blir av den högre ekvationen, som jag inte är människa att förstå. Men vet: det gör LKAB… fastän det blir så uppenbart, att de inte vet...

Säga vad man vill, men killarna vid LKAB i Malmberget, de är av rejält virke med något mellan öronen. Det framstår som helt solklart, när Kjell Harnesk helt plötsligt, av allt att döma, bedömer den oberoende utomstående experten Graham Swan, som "Domedagsprofet".

I Graham Swans utlåtande, som haft olika scenario som fullt möjliga, har bl.a. inte uteslutits en "blow out", dvs. en "utblåsning" av gruvan.

Det lär nog kunna bli ett nytt korsdrag till kring den forna statssekreteraren, som numera är ansvarig kommunikationsdirektör vid LKAB. Man kan inte låta bli att undra vad ägaren, staten och de hierarkiska i den ca 3200 utsvällda stora styrkan på regeringsnivå (från Tage Erlanders tid, när de blev 2. Tage Erlander hade oförskämdheten och "höjden av slöseri" att anställa en (1) medhjälpare: Olof Palme), kommer att tycka om nyheten: att LKAB har gått ut i information till närvarande och via Närradion klassat den typen, av till miljödomstol inhämtade utlåtandet om scenario, som ”domedagsprofetia”. Eller hur var det nu den gode Kjell Harnesk uttryckte det:

- Vi visste att… En del… en del domedagsprofeter har ju pratat om en utblåsning av gruvan. Ni har säkert läst om det. Det är helt omöjligt. I en sån här situation… Där vågar jag påstå att vi hade kontroll på…

Graham Swan blir kanske måhända mäkta förvånad, när det kommer till hans kännedom, att han tillhör skaran: "Domedagsprofeter"!

Som om det inte kunde vara nog. Det ÄR experten Graham Swan, som satt ”snöbollen i rullning”. Undra hur många det är bland världens expertis, som nu undrar över hans CV, efter den LKAB-salvan i Närradion och inför den församlade skaran människor, som kommit till LKAB:s information om Fabian blockningen. Å vad kommer de nu att tyckas i Miljödomstolen, om denne anlitade expert, när det här kommer till deras kännedom, att Graham Swan i själva verket är en "Domedagsprofet"! 

- Hade det nu inte varit för att jag känt till hur Graham Swan kommit in i bilden, hade jag nog också funderat. Istället tar jag bara lugnt emot budskapen, som skvalar ut genom Närradion.

Hur blir det då med det jag utlovade i gårdagens blogg: Det här med Parkinsons lag och Peters princip. Där man befordras till sin inkompetensnivå. Det vill säga, att man befordras därför att man är duktig på det man håller på med, men den nya skepnadens kostym passar väldigt illa och organisationen sväller över alla bredder, med väldigt många "chefens chefens chefens chef i all det oändliga... och kringarrangemang", där man tappat kontrollen och helhetsbilden.

Inte utan att jag undrar, hur ett framtida seminarium, som sannolikt kommer att äga rum någonstans ute i världen, med tanke på hur stort det här räknas som: Så stort så… ”nästan som att fara till månen”. Den ansvariga kommunikationsdirektören vid LKAB behöver i alla fall inte själv klura på hur man nu skall saluföra det hela. Det är redan fixat!

Minst 2,5 miljoner ton gråberg poängterar Kjell Harnesk har rasat ner och hålrummet sluttar in mot samhället, säger han också.

Mina tankar fladdrar runt och fastnar. Kör fast: I denna gigantiska schweizerost, som finns på väldigt många olika nivåer och djup... blir det nu svårt att greppa. För vad menar Kjell Harnesk nu, att 400 meter rasad sten egentligen är. Har det blivit till fast berg, som står där stadigt?...

Kjell Harnesk intygar, att det dammade rejält till en början, när blockningen av Fabian skedde... Sedan tar det hela en inte helt oväntad vändning:
Närvarande gruvarbetare får intyga, att de inte har känt något ovan jord, när Fabiantaket blockat upp. När andra som inte är gruvarbetare inte håller med, då kan Kjell Harnesk inte svara på något. Eftersom samtalen fortlöper så har det "låtit ordentligt", enligt Kjell Harnesk och från att det bara har "ångat", så har det åter dammat rejält.

Ett scenario, som "domedagsprofeten" Graham Swan också höll sig med, men egentligen svårt att utröna vad hans scenario egentligen betydde. Menade Graham Swan, att allt skulle ske med en gång, eller hade han reserverat sig för ett längre, utdraget och svårare förlopp, där en "blow out" i slutändan inte uteslöts? Helt plötsligt blir det lästa självklara, inte längre så självklart längre.

Men vad LKAB:s i Närradion medverkande expertis menat egentligen, det är också lite svårt att sammantaget förstå. Den nedtagna kameran gör att det hela blir outgrundligt, eller att förstå dem. Sammantaget med allt det andra som hinner avhandlas under utsändningen, om vad som skulle ske och som tidigare historik över gruvbrytningen egentligen skett. Det är också lite svårt att hänga med i svängarna med det nu inträffade och ljudkvalitén är här inte den bästa. Det slutar nog med att det verkar ha blivit något missförstånd mellan bolagets informationsavdelningen och ansvariga.

Kjell Harnesk talar vidare om gruvans utvidgning. Han intygar att LKAB inte skall röra kyrkogården. I det sammanhanget uppger han, att efter 25 års gravfrid så finns det möjligheter, att röra kyrkogården om det är av "riksintresse". Faktiskt ännu tidigare.

Min egen tanke om det hela blir, att det betyder att alla, som har gravrätter måste se till att dessa förnyas inom rätt tid, tills gruvbrytningen dragit förbi. Det är inte så att gravrätten inte kan förnyas, innan den går ut. En av världens sju underverk, med Babylons hängande trädgårdar, kommer i så fall, att få konkurrens med ett till underverk i form av ”Malmbergets hängande kyrkogård”.

När Kjell Harnesk talar om det 13 våningar höga Fokushuset, så talar han om att Fokushuset svajar när det blåser. Men några konsekvenser av gruvbrytningen för byggnader och mark framkommer fortfarande inte. LKAB mäter inte heller sidledes vibrationer. De mäter enbart vertikala vibrationer och så får de känsliga malmbergarna, som upplever skalv och sprängningar, en skopa av ”gnällsleven” i form av att det är olika ”känslighet”. Jag som läst en hel del rapporter förstår, att så himla känsliga är de nog trots allt inte, om man nu skall våga tro på LKAB:s egna, enbart, vertikala mätningar.

Man är gruvbolag och bergmekaniker, men vad som händer i hus, ledningar det vet de inte, det vill de inte tala om. Miljön är överhuvudtaget ingen fråga, att ens orda om. Med tanke på att LKAB har mål i miljödomstolen sedan år 2006 där motparten är drabbade husägare i Malmberget, är det väl kanske också något som LKAB bör föra fram i kommande seminarier med världens gruvfolk och experter: om hur duktiga LKAB och ägaren staten är att försätta drabbade människor i ett Moment 22 av dignitet. Det är här som man förstår vad ordet långbänk och domstolars tröghet i praktiken betyder.

Men de drabbade är inte ensamma om att hänga läpp i sitt Moment 22-tillstånd. Inför Närradions Aimo Liukku, reporter och programledare, berättar den stackars Thomas Savilahti, bergmekaniker vid LKAB:

- Det känns som en tomhet. Vad skall jag göra nu. Det är som en nostalgi. Vad skall jag göra nu för att mäta.

Genom mitt huvud far blixtsnabbt ordet: "Malmbergets teater". Men jag förstår lika snabbt som ordet farit genom mitt huvud, att det är ett alltför amatörmässigt forum. Dramaten är nog mer passande. Men Dramaten faller också platt. Det krävs en världsmetropol till det.

Så fortsätter intervjun och man tror nästan för ett ögonblick, att nu skall det nog drickas gravöl snart. Men då bedrar man sig. För i nästa andetag, säger Thomas Savilahti, att de har undrat hur stort det skall bli. Vi visste på ett ungefär, vad att det här skulle bli en händelse. Vi har informerat folk i Australien och Canada, att här har det hänt! Detta är unikt. Vi har räknat det som en världshändelse, nästan som att fara till månen. En ytterst stor stor händelse, jag tror inte att folk har vetat om det här.

Filmen som LKAB har spelat in, när Fabiantaket blockade upp, (dock inte resten av händelseförloppet, som de uppenbarligen inte hade räknat med) den är enligt Thomas Saviahti: en stor lärdom för andra gruvföretag. (med det menar han händelseförloppet i den filmsnutt som de filmat. Inte det som de inte filmat, eller känt till).

Släng sig i väggen, Dramaten och Graham Swan, Domedagsprofet! - Här kommer LKAB i Malmberget glidande in i världshistorien!

Men hur befolkningen haft det under tiden och hur deras fortsatta framtid ser ut, det bryr sig inte Parkinssons lag och Peters princip i praktiken sig om. Inte heller att det börjar finnas alltför många nedtecknade bevis om hur folket alltid kommer/kommit i andra hand, när statens eget bolaget skövlar friskt bland människorna och kränker de mänskliga rättigheterna på det allra djupaste plan. Det bekymrar inte det minsta lilla. Hur mycket det än beskrivs av hur det drabbade folket, fått klara sig bäst de kan och kunnat. Som t.ex. i gårdagens reportage i NSD:s papperstidning (30.3.2012) "Historien har upprepat sig i 125 år".

2 kommentarer:

 1. Totalt 6 inlägg

  Gun Ek (2012-04-03 11:24:17)

  Jadu, varför NSD gjort det valet handlar väl om att det är vedertaget, att i Malmberget är det hävd med en gigantisk miljökatastrof. Både från politikers, kommunens, myndigheternas och statens sida. Jämför bara reningen i Kiruna kontra Vitåfors/Mbgt.

  Läser man inläggen, som florerar i tidningarna "utan gruvan inget Malmberget". Förstår man hur det står till med medvetenheten. En del tar livet och hälsan som en självklarhet.

  Bolaget har motsatt sig dessa mätningar i Miljödomstolen, vad jag läst mig till. Sålunda är inte ens en basal undersökning av hälsan något man tar på allvar. Det är väl viktigare att mäta dubbpartiklar på Hornsgatan i Stockholm och dödsfallen där för ägaren staten.

  (flagga som olämplig)

  Länken http://www.youtube.com/watch?v=F7hP8xCpT24 leder till historisk dokumentärfilm från LK i Mbgt inspelad 1923. (2012-04-03 09:07:37)

  Del 3 är antagligen från Mbgt. Här om annat. Läst att vi inandas ca 20 000 liter luft per dygn. Små barn är känsligare än vuxna för luftföroreningar. Arsenik och kvicksilver giftklassas T som betyder Giftig. T med plustecken efter är högsta giftklassen och betyder Mycket giftig. Sedan år 2000 har LK till luften vid Mbgt vräkt ut runt 25 000 ton högsta giftklassens ämnen plus än mer otyg i arsenikens och kvicksilvrets giftklass, plus kanske tusentals ton extremt hälsofarliga mikropartiklar. Att NSD valde mastodontgranska finska utsläpp är mig en gåta.

  (flagga som olämplig)

  Julia W (2012-04-01 12:30:20)

  det här är någon form av gisslandrama. Är man drabbad av det gruvbrytningen fört med sig är det väl en självklarhet att man skall gå skadeslös ur skiten. Skall bolaget leka bidragsgivare till kiruna sjukhus/landstinget, kan de väl för katten låta folk som de drabbat vara de första som de tar på allvar. Jag är jävligt less på att höra den här huvudlösa samhällsdebatten!!

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera
 2. vad less man blir (2012-04-01 01:37:51)

  det är rätt typisk gruvmentaliltet, speciellt för Lk i Malmberget. Förmätet av Kjell Harnesk att uttrycka sig på det viset. Han vet mycket väl att det är Graham Swan som de tagit hjälp som varnat för en "blow out". Utan Graham Swans utomordentliga arbete och utredning, skulle gubbarna i LK inte haft den här kameran hängande där den nu hängde. Det har Graham Swan t.o.m. ritat in hur den skulle vara monterad.

  (flagga som olämplig)

  Gun Ek - som skakar på huvudet åt vad bolaget negligerar (2012-03-31 14:57:57)

  Det var väl "tur" att det gick som det gick!

  Jag vet att de var de som själva ansett honom som en trovärdig utomstående expert.

  Det finns uppenbara bevis för att bolaget själv känner till att det finns sprickor kors och tvärs och ändå verkar de inte bry sig. Ta t.ex. gårdagens berättelse av Maj Bostedt i NSD:s papperstidning. Hon berättar om en av LKAB konstaterad spricka från Kilen och ned mot Elevhemsområdet.

  Ytterligare en konstaterad spricka år 2000, som varnats för av utomstående konsult. Tillsynsmyndigheten har helt nyligen gjort en tjänstemannaanteckning om vad kommunens VA noterat, att stora mängder material försvunnit kring ledningarna

  Massor av folk fortfarande mitt i smeten

  (flagga som olämplig)

  Det var väl "tur" att det gick som det gick! (2012-03-31 14:33:31)

  Kommunen har betett sig väldigt illa i samband med raset. Kommunen har kännt till det värsta scenario som domedagsprofeten Graham Swan beskrev. Det var faktiskt LKAB, länsstyrelsen, Bergsstaten och KOMMUNEN som beställde utlåtande av Swan! (Det var inte Miljödomstolen).
  Ändå har kommunen och alla andra myndigheter bara suttit och väntat. Går det så går det tänkte man väl. Kommunen har inte haft ett enda informationsmöte med Malmbergsborna och talat om sin beredskapsplan inför raset. Eller är det så illa att det inte ens fanns en beredskapsplan??? Tänk om alla samhällsfarliga verksamheter skulle bedömas efter det minst riskabla som skulle kunna hända!

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera