Google+ Followers

lördag 30 januari 2010

"Shaken, not stirred",

- den 30 januari 2010, kl 17:01


det skulle det väl lika gärna kunna stå på reklamtröjor från det nyfriska Gällivare. Det inser jag när jag betraktat den senaste omrörningen i LKAB:s korvsoppa.

Den som nu tycker att det uttrycket, "Shaken, not stirred" är förbehållet James Bond, Agent 007 med rätt att döda, har nog inte tänkt den tanken fullt ut.

Den här stormen i vattenglaset med MoB kontra LKAB. Den begriper jag inget alls av! Det blir en smula förvånande hur en del kan räkna det som röstfiske från ordföranden Ulf Normarks sida, eftersom MoB:s protest enbart gäller sprängtider (nog så allvarligt) och ytterligare förlängd anståndstid för bolaget. Men sedan när det gäller giftutsläppen där har MoB uppgivit att de saknar kompetens i frågan och därför passat den frågan vidare till länsstyrelsen och Naturvårdsverket!

Alltså till de myndigheter som inte heller förefaller ha den kompetensen, eftersom de bara valt att åter nicka med hela huvudet:

JA JA JA. Från JA-sägarna har man inte ens bemödat sig med att göra en enda liten passus om provtagning, eller uppföljning av dem som kan vara drabbade av dylika digra giftutsläpp. I första hand barnen i Koskullskulle och Malmberget. Man har inte ens hänvisat till någon studie/utredning som styrker att exponering av dessa gifter går just de här presumtiva människorna spårlöst förbi.

Jag kan känna att det är bekymmersamt, att man inte ens förskonat de mindre barnen, där mätvärderna brukar raka i höjden redan efter kort tids exponering, enligt de skalor som finns tillgängliga för olika giftämnen. Barnläkaren vid Gällivare lasarett gick ut i media bara för något år sedan och var djupt oroad över barnhälsan. Inte har JA-sägarna heller någon passus om undersökningar hur det påverkat den närmast omgivande naturen, trots att det plockas bär, fiskas etc. Nu är bara fråga hur miljödomstolen kommer att se på saken. Besitter de den kompetensen som inte tycks finnas någonstans bland de led där frågan skjutits över till att yttra sig i saken. Kommer miljödomstolen också att nicka JA JA JA, utan att ha något som styrker om, eller hur de digra giftutsläppen påverkat och påverkar? Det återstår att se.

Nu står det också klart att Malmbergets Vårdcentral tänker LKAB lägga under sig år 2014. Men hur långt denna prognos kan stämma med år 2014, det känns som ytterligare ett tämligen osäkert kort, med tanke på att hittills har LKAB:s planering slagit slint rejält. Jag tycker att det hela mer liknar ickeplanering, eller prov på devisen om "på kvällen får den late brått". Dvs. man börjar fundera på att söka reda på vattenhinkarna när det redan brinner för fullt! Jag kan inte begripa hur de står handfallna för än det ena än det andra. Kan allt detta verkligen ha kommit som en fullständig överraskning för dem, att de hade människor och bebyggelse att ta hänsyn till? För mig förefaller det som om det saknas betydande kompetens inom dessa områden.

Jag fick mig förresten tillsänt en tidning, "Svetsloppan" http://www.intersocialist.se/svetsloppan/2009/01/avvecklingen-av-kiruna/ Beskrivningen av totalläget var väl ungefär av kalibern "huvudet på spiken".

Nyss lade LKAB sitt veto till Bishop Arms etablering i Gallerian i Kiruna. Bishop's Arms ägs och drivs av Elite Hotels of Sweden som till 100 % ägs av indiern Bicky Chakraborty. En herre som är mycket kapitalstark och har en synnerlig god näsa för affärer och livets goda. Han har lagt under sig ett flertal mer eller mindre dödsdömda stadshotell, renoverat dem med varsam hand och gjort dem till något, som man inte ens vågat drömma om. Herr Chakraborty, han är en klart "muskelstark" person på den svenska estraden och en sådan person vill nog inte LKAB se inom sina inpinkade revir. De vill nog fortsätta att vara de som slår an utveckling dvs. avvecklingen. För att inte tala om det uteblivna priset för sina intrång i människors liv.

Jag har slagits av alla dessa önskemål, som det kommit från kommunalkontoret i Gällivare om lösningar och som nått LKAB och Näringsdepartementet under årens lopp. Hittills har de önskemålen inte lett till några konkreta omtag, så jag antar att en önskelista till jultomten skulle nog funka precis lika bra. Om inte bättre. Därför att det sitter totaldöva och totalblinda mottagare i andra ändan, de har också bistånd från andra totalblinda och totaldöva.

Hela situationen påminner starkt om de här förhärdade typerna, som lurade småbarnen, när jag växte upp. Skulle småbarnen få följa med till kiosken, innebar det att de här förhärdade typerna avkrävde dem på att få välja fritt ur deras gottepåsar. Så stod sedan de små liven där och jag minns uttrycket i deras ögon, när de insåg att de var grundlurade. Deras hägrande "karra" hade plötsligt bytt ägare, mitt framför näsan på dem!

Tänk om Bicky Chakraborty kunde slå klorna i Disponentvillan i Malmberget, placera den på en värdig plats och låta den få ett uppsving till sina forna glansdagar.

Det står även på min nog så tidiga önskelista till jultomten, att Bicky Chakraborty tänker slåss för sitt inträde i Kirunas Galleria med Bishop Arms. Hans koncept är betydligt renhårigare och varligare än de flestas. http://www.bishopsarms.com/Om_foretaget_DXNI-82548_.aspx

På min optimala önskelista finns att Bicky Chakraborty blickar skulle falla på alla de gamla vackra hus som nu synes gå helt förlorade, inkl. Disponentvillan i Malmberget. Här behövs en man med visioner och som inte satsar på avveckling utan utveckling. Jag tror t.o.m. att han skulle lyckas göra något vettigt av Stationshuset i Gällivare.

Jag kan inte sluta upp med att undra hur LKAB egentligen tänkt sig det hela just för Malmbergets del. Ja, jag menar har LKAB tänkt sig att det bara skall finnas en...

Ja, nu vet jag ju förstås inte om jag ens skall drista mig till den vågade servicen. Med tanke på hur LKAB skött utarmningen av resten av Malmberget.
Men ok då. Jag kör!

Har LKAB tänkt sig en liten liten liten kiosk
med någon liten liten liten minut öppet?

Bara för att sedan kunna lägga under sig ännu mer till vrakpriser, eller helst helt gratis. De har ett helt outstanding koncept. Undra vad en sådan man som Bicky Chakraborty skulle tycka om LKAB:s koncept?

5 kommentarer:

 1. Det finns 16 kommentarer.

  Tack, Gun.
  Anmäl >Claus Miguel Bällmann (2010-02-03 15:41:09)

  Studera skrifterna

  Ja, det är väl tur att vi tycks vara ett ganska stort gäng som är "icke läskunniga, påverkade av politiska utspel om helhetssyn, religiös indoktrinering" etc.

  Vi har iaf förståndet i behåll och kan överblicka hur LKAB:s gruvbrytning har påverkat enskildas livsvillkor på alla tänkbara sätt, men även drabbat kommunkassan!

  Med din läskunnighet & framåtanda så kanske du skulle ta och göra ett besök på kommunalkontoret, boverket m.fl. ställen och tala om för dem hur slipstenen dras, eftersom de inte känner till hur LKAB har tänkt sig det hela.

  Tala också om vad som skall hända för de som LKAB drabbat, medan du nu ändå är i action. Sålunda ett besök i miljödomstol är också nödvändigt!

  Jag misstänker att det är det sedvanliga korvmantrat och inget annat av värde.
  Anmäl >Gun (2010-02-02 10:00:10)

  ..Väldigt intressant att se hur Gun för intressanta samtal med sig själv..och snäll i bemötandet..Normalt skäller hon på på socialdmokratin, försvarsministern. LKAB, Gällivare kommun..m fl...och inte minst sådana som inte tänker som henne..
  Nä...rösta på Gun som diktator..
  Anmäl >Farbror Jalle..hur står det till?... (2010-02-02 00:12:53)

  SvaraRadera
 2. Det skrevs kryptisk att LKAB:s planering slagit slint rejält och att Malmbergets Vårdcentral tänker LKAB lägga under sig år 2014. Men slint slås inte alls. Allt man behöver veta om samhället Malmbergets utveckling eller avveckling finns väl dokumenterat i offentliga handlingar som rapporter och utredningar och översikter. Än mer specificerad information om Malmbergets utveckling eller avveckling finns väldokumenterad i gruvbolagets brytningstillstånd. Alla som är läskunniga och inte påverkas av politiska utspel om helhetssyn eller religiös indoktrinering som yrar om vikten av positiva visioner förstår att Malmbergets samhälle är under avveckling och inte under utveckling. Om gruvdriften fortsätter töms Malmbergets centrum i närtid. År 2035 finns inte ett enda bostadshus kvar i Malmberget.
  Anmäl >Studera skrifterna (2010-02-01 20:15:55)

  Claus Miguel Bällmann

  Tack åter för bra faktauppgifter som borde intressera under fliken "gifter", som bloggen faktiskt handlade om.
  Anmäl >Gun (2010-02-01 18:14:41)

  Demaskera ockultismen

  Waldorfskolor är nog precis som ALLA skolor, en del är BRA andra är DÅLIGA. En del lärare är BRA andra DÅLIGA!

  Vad är det för ockult skitsnack du framför. Jag stödjer min livssyn på konst & vetenskap dvs. den undervisningen som jag fick tillägna mig när jag gick min utbildning.

  Sedan att man tar VARJE människa för den de är, även de som är gravt handikappade, det ser jag som waldorfs storhet faktiskt.

  Utan waldorf i vårt land hade dessa människor alltjämnt suttit inspärrade på anstalt! = Du visar på så grava okunskaper om saker och ting att det är rent skrämmande.

  Återkom när du vill diskutera ÄMNET i bloggen! Ämnet är inte waldorf!

  Anmäl >Gun (2010-02-01 18:11:18)

  SvaraRadera
 3. Rudolf Steiners samröre med teosofi och esoteri vilket betyder hemlig eller ockult information fördold för alla utom den invigda kretsen har för all framtid kastat mörka skuggor över antroposofin som utvecklades ur teosofin. Föräldrar kan skicka sina barn till vilka skolor som helst men man bör undvika att skicka sina barn till skolor som tillämpar waldorfpedagogiken som i princip vilar på en fördold eller esoterisk eller hemlig andlig grund som döljs under ordet helhetssyn. Samtal med antroposofer är lönlösa. De lever i en icke-vetenskapligt orienterad värld av slutenhet och dogmatism och andligt förtryck. Waldorfianer upplever att man utsätts för förföljelse av kririker som hävdar att waldorfianer gör ovetenskapliga eller icke verifierbara bedömningar av elevers utveckling.
  Anmäl >Demaskera ockultismen (2010-02-01 12:44:25)

  Vid 70talets mitt höjde Sverige gränsvärdet för fluor i dricksvatten från 1.5 till 6.0 ppm. Ungefär då, 1974, sattes det hygieniska gränsvärde, 0.1 ppm, för fluor i luft som trots många nya skrämmande rön ännu gäller för exponering 8 timmar om dygnet 5 dar i veckan på arbetsplatser. Juldagen 2003 tvingade EU via direktiv Sverige att sänka gränsvärdet för fluor i dricksvatten från 6.0 till 1.5 ppm, men ännu menar Sverige att barn kan dricka vatten innehållande upp till 5.9 ppm fluor. Gränsvärdet för fluor i luft på arbetsplatser har inte uppdaterats. Forts nästa inlägg
  Anmäl >Claus Miguel Bällmann (2010-02-01 11:46:30)

  Den 27 januari var de 2711, den 29 januari 2715, de medicinska, vetenskapliga och inom miljöområdet yrkesverksamma experter som haft mod underteckna uppropet med krav på världsomspännande stopp för fluorering av dricksvatten. Här länk Länk# för den som önskar få lite hum om varför det extremt giftiga cancerorsakande cellgiftet fluor blandas i vatten, tandkräm med mera. Mer följer
  Anmäl >Claus Miguel Bällmann (2010-02-01 11:37:26)

  Staffan..
  Det var ju ett uttömmande svar på Dina frågor?!...
  ...Undrar om Waldorf hade alla hönsen hemma?..

  Nästa produkt "Hönskorv"..
  Anmäl >Farbror Jalle..Hur gick det för hönsen.. (2010-02-01 05:24:30)

  SvaraRadera
 4. Till alla "Stollars" förkovring går det bra att läsa följande länk

  Länk

  Se och lär, det finns andra visioner och företagsamhet än inkrökt korvmeny.

  Giftutsläppens innehålla står att läsa där dylika uppgifter tillhandahålles! De var inte precis ihopkokadet av gamla korvskinn som fick LKAB:s advokat att begära anstånd med ännu flera år av utsläpp hos miljödomstolen.

  Men vill man leka rikspucko i form av infantila inlägg är det väl upp till var och en att göra det. Varje människa har det fria valet att bli det man vill bli.
  Anmäl >Gun (2010-01-31 14:32:40)

  Oläsbara textsjok

  forts.

  Fö ett till litet påpekande bara. När du ändå håller på att visa dig på styva linan. Du kanske skulle läsa på när Rudolf Steiner avled och när Hitler satte igång sina tankar om sitt världsrike. Visserligen hade RS visioner, men jag tror att t.o.m han hade svårt, att leva årtionden i förväg före sin död.
  Anmäl >Gun (2010-01-31 14:22:43)

  SvaraRadera
 5. Oläsbara textsjok

  Du är dåligt påläst trots att du braverar i storslagen stil. Alla waldorfskolor stängdes och förbjöds av Hitler. Alltså kan waldorfpedagogik knappast ha varit något nazistiskt.

  RS blev däremot föremål för konspiration, hans skola nedbränd & han giftmördad.

  Du gör dig till åtlöje, eftersom RS förespråkade den fria människan= Man var fri att ha en tro, eller helt enkelt stå över. JAG stod över men fann att waldorfspedagogiken hade samma bra ursprungsideer som Maria Montessoria hade haft. Däremot var det idag svårt att driva Montessoripedagogik i Sverige, eftersom ursprunget var så förändrat.

  Beträffande nutidsmänniskans förmåga att läsa texter, är det väl upp till var och en att förminska sig själv och sina förmågor. Det fria valet enl. både RS och MM.
  Anmäl >Gun (2010-01-31 14:16:05)

  För läsbarhetens skull måste de oändligt långa textsjoken kortas ner till högst en skärmbild. Ingen orkar läsa de omständiga textmassorna i predikostil. Predikostilen passar inte för moderna människor i dataåldern. Predikandet är ett utflöde ur den nazistorienterade antroposofen Rudolf Steiner och hans dilettantiska waldorfpedagogik som inte accepterar vetenskap eller att bli ifrågasatta. Den högstämt serena tonen i texterna påminner om anslaget i Så talade Zarathustra som är barnet som vördas som är soroastrikernas och waldorfianernas och antroposofernas egen husgud. Steiner krympte människorna och förslavade deras tänkande under antroposofin som är ren humbug i klass med scientologin.
  Anmäl >Oläsbara textsjok (2010-01-30 20:16:40)

  Den som skrev att jag blev handikappad ?Flyttade därför till Göteborg för att få den vård jag behövde är att stort föredöme för alla handlingsförlamade malmfältsbor särskilt malmbergare som biter sig fast i sin invanda miljö fast det finns många möjligheter att förändra sitt liv om man vill. Om man inte vill förändra sitt liv får man dras med de bekymmer som man växte ihop med som i ett äktenskap. Särskilt utsatta är de övergivna åldringarna i ödemarkens övergivna byar som sitter och väntar på döden i sina trista åldringskluster där allt är ett och samma. Livskvaliteten i Avkrokens lilla by är att jämföra med livskvaliteten i dödens väntrum. Det gör inte ont att flytta. Men man kan vara rädd och ha social fobi som är en genetiskt nedärvd åkomma i Avkroken med omnejd.
  Anmäl >Klokt handlat (2010-01-30 20:01:00)

  Var kommer Korv-Guns(fluor Larsson) siffror ifrån? Ja, vilken soppa. Om det ändå varit korvsoppa!
  Korv-Gun anser sig ha mer kompetens än alla de tjänstemän och myndighetspersoner som har med frågor kring LKAB att göra.
  Vad anser sig Korv-Gun besitta för kunskaper som så avvisas av sakkunskapen? Vad är anledningen till detta?
  Och detta svammel om Bicky Chakraborty. Ingen har så utnyttjat andra i penningbehov och köpt till vrakpriser. Korv-Gun bör läsa på.
  Nästa projekt är ännu en girighets korv, "Bicky vrakpriskorv"! Älskad i Skärhamn!
  Anmäl >Staffan (2010-01-30 19:37:47)

  SvaraRadera