Google+ Followers

lördag 22 oktober 2011

Muammar al-Gadaffi och son visas nu upp i ett Shoppingcenter.


- den 22 oktober 2011, kl 18:44


De blodiga och sönderskjutna kropparna är lagda på varsin madrass i shoppingcentrets köttfrys till allmän beskådan. Just nu manglas bilderna ut i världsmedia. FN:s organ för mänskliga rättigheter, har nu några uppenbara och manngranna problem att ta itu med.

Profeten Muhammad (frid över honom) manade med skärpa muslimerna, att utan dröjsmål begrava de avlidna. Till begravningen tvättas kroppen och sveps in i ett eller två rena vita tygstycken. Därefter skall kroppen placeras på en bår. Begravningsbönen, Salat al-Janaaza, är en allmän förpliktelse, gard kifayah, för muslimer.

Massor av maktstrukturer drars slutsatsen, att det nu är frid och fröjd i Libyen. Jag å min sida är dessvärre rätt övertygad om, att en repris av Irak kommer att se dagens ljus.

Därför att med en övergångsregim som plundrat, våldtagit, dödat sitt eget folk och skjutit och slagit sönder precis allt som kommit i dess väg, hur helar och enar man med en sådan ryggsäck. Nej, det bådar verkligen inget gott för framtidens libyer.

Vad som upprustats under den här tiden som Muammar al-Gaddafi suttit som envåldshärskare vid makten, kan man inte bortse från om man vill försöka se någon form av en nyanserad bild. Läs under avsnitten ekonomi, utbildning & kultur http://sv.wikipedia.org/wiki/Libyen

Tyvärr har sidan omstrukturerats på så sätt, att man inte längre kan se vilka stora förändringar som stod inför porten. Där även svenska företag var inblandade och stod i begrepp att tillföra ännu mer förändringar och förbättringar i landet och som hade gagnat den libyska befolkningen.

Hur livet var i Libyen för libyerna när kung Idris I satt vid maken vet vi väldigt lite om. Men bara vetskapen om vad som förevarit under första världskriget och under kolonisatörerna som härjat även här liksom i övriga Afrika, är det inte speciellt svårt att förstå, att landet ständigt burit sina bördor, orättfärdigheter och motsättningar. Stora förändringar har skett i landet under Muammar al-Gadaffis tid och det går inte att bortse. Även om diktatorn varit mer än lovligt exeptionell i många hänseenden. En vanlig ådra hos alla som är diktator. Dessa har världen alldeles för många av. Diktator är man inte för intet.

Någonstans känns det i slutändan som om framtiden endast är det som kommer att visa, om det var ännu en en diktatur som hjälptes till makten genom att störta en annan. Den nya övergångsregimen har nu att hantera allt som de har gjort sig skyldiga till, förutom att de skall bygga upp landet som de har förött. Omfattningen och notan ser onekligen rätt dyster ut.


1 kommentar:

  1. Det nya samhället växer fram ur livmodern på det gamla. Hur revolutionen utvecklas har direkt påverkan på det kommande samhället. Det "revolutionära" Libyen, ett klansamhälle där många enades av endast en gemensam nämnare - Önskan av att sitta vid makten. Och det starkt påhejade av västvärldens ekonomiska intressen i regionen. Gadaffi, från revolutionär ledare som gjorde upp med kolonialismen, till skurk och diktator för att sedan tas till nåd och bli västs bundsförvant, för att sedan återigen bli till skurk och diktator. Cirkeln är sluten - allt har en början och ett slut. Hur många andra "Gaddafis" som nu vädrar morgonluft är ovisst. En sak som i alla fall är säker är att rörelser som inte klarar sig utan andra staters militära stöd har en högst bristfällig revolutionär förankring.
    Anmäl >Fredric (2011-10-23 20:56:28)

    Hämnden föder hämnd och hämnden tar aldrig slut.
    Anmäl >groteskt att lägga lik i köttfrys i shoppingcenter (2011-10-22 20:19:19)

    SvaraRadera