Google+ Followers

onsdag 14 juli 2010

Malmbergets s.k. "samhällsomvandling" har

- den 14 juli 2010, kl 12:17

förstora
verkligen blivit en trist historia. Så trist att jag länge tvekat att ens skriva om de sista utspelen.

Mäster skräddare:s roll har nu övertagits av VD:n Lars-Erik Aaro, därför att han lovade den 2 juli 2010, att återkomma om drygt ett (1) år med besked som LKAB i vintras utlovat till "före sommaren"!!! Visserligen sa man inte vilken sommar dvs. vilket århundrade, men i alla fall.

skall LKAB veta mer och kunna lämna klarare besked om hur framtiden ter sig för de boende i Malmberget. Ja, man kan onekligen bli matt för mindre i denna psykologiska krigsföring som LKAB kör runt med.

Enligt LKAB bedriver man ett nära samarbete med Gällivare kommun. Detta för att på bästa sätt sköta samhällsomvandlingen så smidigt som möjligt för de berörda.


- Efter semestrarna kommer vi att sätta oss ner med vår styrgrupp i kommunen för att arbeta med de nya besked som har lämnats av LKAB, säger kommunalrådet Tommy Nyström (S).

Är det inte liiite väl häftig diskrepans i de bådas uttalanden?

Den ena parten talar om att den fått nya besked, den andre talar om.... Ja, vad katten talar han om? Förstår han ens själv vad han talar om? Det är helt solklart att det här kan varken "kommunledningen" eller LKAB själva hantera.

För övrigt anser jag att man måste starkt ifrågasätta den människa, som agerar ombud för LKAB och samtidigt sitter på posten som socialdemokratiskt kommunalråd och är den som skall tillvarata kommuninnevånarnas intressen.

Jag kan inte se annat än att Tommy Nyström gjort sig helt omöjlig för alla framtida politiska förtroendeposter, när han i egenskap av kommunalråd har det dåliga omdömet och vräka ut sin galla över att miljö- och byggnämnden lyft frågan om nya vägen till Östra Malmberget upp till kommunalfullmäktige, istället för att lydsamt klubba igenom förslaget utan diskussion.

Den enda förmildrande omständighet som överhuvudtaget kan finnas i Nyströms agerande, är om han varit iklädd spindelmandräkt och varit fyra år vid tillfället. Vilket han med största sannolikhet inte var den 2 juli 2010 vid det informationsmöte, som LKAB:s VD Lars-Erik Aaro hade i f.d. Gunillaskolan för femton (15) personer kl. 09.00!

Bara en sådan sak. Varför väljer man ett sådant "INFO-möte", när man anställt en kommunikationsdirektör, dragit igång en gigantisk PR-apparat och dessvärre utlovat "besked innan sommaren"?

Vi har alla uppenbarligen olika ordtolkningar. Ordet "besked" betyder enligt LKAB ett högst diffust svep, medan resten av detaljerna försvinner i en ointresserad och halvkvävd gäspning.

Sedan borde Lars-Erik Aaro skyndsamt förklara sig vad han menar med, att man bör försöka hålla ihop samhällena, så det inte blir spridda öar. LKAB har redan kluvit Malmberget på mitten! Det behöver man inte vara speciellt begåvad för att se. Men vad menar han sedan? Menar han att människor mot sin vilja skall hållas kvar med industristaketet, som nära granne och skalven som påverkar husen och livsvillkoren? Gruvstadsparker eller fylla igen Gropen och alla hål, som bolaget nu har låtit breda ut sig i alla väderstreck kan han väl på fullt allvar inte mena, att LKAB skall göra gruvstadsparker av?

Det är dessutom inte LKAB som äger bollen i det fallet, det är det de som blivit drabbade som gör! Jag kan förstå att det finns en dold agenda, men det kan nog ändå vara hög tid att tala ur skägget. Därefter är det upp till skattebetalarna att själva agera, eller rösta på dem som istället kan företräda dem och se till att tillräcklig kompetens finns för att göra en långsiktig och hållbar planering. Det är val snart och frågan är därmed av högsta prioritet och sålunda ingen ny långbänk!

Lars-Erik Aaro beklagade sig i våras över LKAB:s kortsiktiga kontrakt och hur omöjligt det var att planera en verksamhet efter femårsprognoser. I samma andetag så är han fullt kapabel att leka "Mäster skräddare" med dem som bolaget drabbar. Man kan undra vad det är LKAB planerar överhuvudtaget mer än sin egen verksamhet. Vad anlitar de för kompetens till ortsbefolkningens problematik? Håller husen ihop av alla skalv och sprängningspåverkan?  
VEM har räknat ut att husen gör det?
VEM bär hälsoansvar för dem som inte längre anser att det är någon idé att lägga sig till nattro förrän den sista sprängningen gått av stapeln? 
VEM har räknat ut vad det har för inverkan på totalhälsan? Hur påverkar giftutsläppen? 
VEM har de som tar den nog så allvarliga biten i beaktande? Vad skall hända med dem som redan tycker att nog är nog. LKAB har med myndigheternas hjälp dessutom gjort barnen helt rättslösa (inte bara deras föräldrar) och det är allvarligt, därför att det strider mot barnkonventionen.

Ja, LKAB:s styrelse, nu har ni anlitat en kommunikationsdirektör och en hel apparat med PR-folk, men när kommer kompetensen in i samhällsomvandlingen? Namn, titel fungerar alldeles utmärkt för att besvara dylika enkla och grundläggande frågeställningar.

LKAB kan inte både äta kakan och ha den kvar och de kan definitivt inte diktera levnadsvillkoren för en hel kommuns skattebetalare och innevånare. Ty, det är både de och enskilda berörda som kommer att få betala notan, som nu har serverats i form av en ny långbänk "före sommaren".

Kommunen å sin sida behöver helt enkelt proffsfolk i form av jurister och även specialister till sitt förfogande. Det är så många aspekter som nu inte har tillvaratagits och beaktats, att det känns som om det är en riktig rysare, som utspelar sig i detta folkhemmet Sveriges norra region.

http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/artikel.aspx?ArticleId=5466988

7 kommentarer:

 1. Debatten startad av Jävligt besviken och förbannad på Tommy Nyström
  Startad: 2010-07-14 18:59:17

  Sidor: < 1 2 >

  Det finns 16 kommentarer.

  Oj då hur har du klarat att flytta med familj från fyra villor ?

  Blev du inlöst eller flyttade LK huset ditt eller står du kvar kanske kvar med kallställda hus som många andra ?

  Nä, du bor förstås i en av LKABs lägenheter och den sitsen önskar vi också att vi vart i. Du får nya lägenheter du ?.
  Anmäl >Svar till En liten undran bara (2010-07-20 23:09:50)

  Mer än 70 procent av Sveriges redovisade utsläpp av fluor till luft sker vid Malmberget. Nu har fler än 3000 forskare o andra experter inkl tandläkare signerat Professional Statement som kräver globalt stopp för fluorering. Livsmedelsverket döljer att fluor är extremt giftigt o skadligt, kör med att fluor reducerar karies, stabiliserar benvävnad, tipsar att bra källor för fluor är fisk, knäckebröd, havregryn. Går ändå ut med sanningen att fluor inte är ett livsnödvändigt spårämne. Men Kommuner påstår fluor vara nödvändigt för normala livsfunktioner, klassas som näringsämne o att fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad. Det har ingen kunnat bevisa. Att fluor skadar tänderna är klart bevisat.
  Anmäl >Apropå kommunalråd typ Nyström och andra politiker typ kommunstyrets säger tänkespråk att politiker är som blöjor. Båda bör bytas ofta. Och av samma anledning. (2010-07-20 09:49:20)

  SvaraRadera
 2. Fler än 5000 svenskar dör av luftföroreningar vart år. Malmberget Koskullskulle ansätts ohyggligt hårt av Sveriges värsta punktförorenares luftföroreningar som bl a består av tusentals årliga ton ämnen från i samma giftklass som arsenik o kvicksilver till giftklass mycket giftigare än den. Troligtvis utsätts invånare i Malmberget Koskullskulle för mycket farligare luftföroreningar än de i övriga Sverige, bl a skickar LKAB ut kopiöst med monstruöst giftigt fluorväte. Barn tål luftföroreningar mindre än vuxna. Kommunen struntar t o m i dem, väljer att vända ryggen till, väljer att skydda LKAB. Det gör pålästa mig djupt förtvivlad.
  Anmäl >Kommunerna är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten för att skydda människors hälsa. (2010-07-19 08:01:19)

  Är det någon som har funderat på hur många som skulle vara arbetslösa om inte gruvan/gruvorna fanns i Gve/Mbgt. Jag flyttade hit för 4 år sedan och är inne på min tredje flytt inom samhället. Får man bara reda på det i god tid så är det ok men man hinner aldrig rota sig någonstans men det får man ta och man kan ju alltid flytta här ifrån om det inte passar eller hur??? Sverige är stort.
  Anmäl >En liten undran bara (2010-07-19 07:43:13)

  Alla väntade på ETT POSITIVT besked från LKAB om framtiden för de boende.
  Men att komma med beskedet; ..Ni får vänta ett år till..

  Rena terrorn mot många människor som står helt vilsna idag med sitt boende.
  Allt fler är faktiskt mäkta less på LKABs nonchalanta och arroganta attityd och känner att bolaget skiter i människorna och deras framtid.

  Anmäl >Kom igen, va ! (2010-07-16 20:18:38)

  Hela Malmbergets framtid och faktiskt hela Gällivare Kommuns chans till att vara ett samhälle att bygga sin framtid i står på spel med en mycket skör tråd nu och det beror inte på att det går dåligt , det beror på att det går BRA för LKAB och att de inte sköter sig alls !. Tommy Nyströms agerande i denna historia liknar inget annat än korruption eller rent hat mot folkgrupp (Malmbergsbor). Innan ni uttalar er som ni gör måste ni veta hela historien bakom de senaste årens utveckling/händelser på "flera" fronter som vävs ihop till detta!. Mycket konstigt att inga åtal skett så häpnadsväckande "öppna" helt makalösa beslut som tagits i frågor som tydligt ökat på fördrivning och utflyttning från orten. Skall inte Tommy arbeta för sina kommuninvånare?.
  Anmäl >Gapas D om och 60-talister så här är det! (2010-07-16 11:08:03)

  SvaraRadera
 3. Håller med "Vad gapas d om?" Äntligen ett vettigt inlägg i denna debatt. Varje gång jag ska läsa NSD Gällivare, så kommer denna "JaghatarLKABochbloggaromdet" upp. Precis som "Vad gapas d om?" skriver, kåkarna har aldrig varit värda mycket.
  Anmäl >Vi 60 talister som tvingades flytta till Stockholm på -80 talet för att LKAB inte hittade malm. (2010-07-16 10:29:53)

  Fogde skrev i artikel att LKAB fullgör sina plikter enl minerallagen med råge.
  I LOtidningen av den 15 jan i år sa hon sig ha väldigt svårt att se att erbjuda hela samhället att lösa in husen. Vi har ingen laglig grund att göra det. Vi får inte tvinga bort folk, sa hon. Lagar som det talas väldigt tyst om skyddar bostadsfastigheter mot sk inlösen. Ingen måste sälja sin bostad. Syftet med ältandet om minerallagen är att ge sken av att inlösen, el expropriation, kan ske. Lagar, internationella överenskommelser o dyl skyddar medborgarna även mot buller, damm, giftutsläpp mm. Det är bara att ta sig i kragarna och se till att lagar mm följs.
  Anmäl >Farbror Tjalle tydliggör här att ett nätverk med LKAB som dirigent drar uppmärksamhet från annat genom att fokusera på Malmberget. Gun, som jag hyser mkt stor aktning för, ingår inte i kotteriet. (2010-07-16 09:26:02)

  Det fantastiska är ju att hyresgästerna blir de som finansierar LKABs fantastiska satsning, inte LKAB själv. Om LKAB satsar på nyproduktion av fastigheter istället för att flytta hus, så kan dom dumpa kostnaden för samhällsomvandlingen på hyresgäster. Genialiskt!
  Anmäl >Stefan (2010-07-15 21:16:39)

  SvaraRadera
 4. Förstår fortfarande INTE vad ni gapar OM???Sedan jag föddes i mampa i början av 60-talet,så har det Mullrat på natten.Kanske inte på gaphalsarnas område men i mitt.Det har alltid dammat,inget snack om d.Kåkarna har inte vart värda speciellt mkt sedan slutaet av 70-Talet.Rivningar av bostäder har gjorts sedan jag var Pöjk.Allt som går inom stängslet löses in,till BRA ersättning.Så jag frågar IGEN...Vad gapar ni egentligen om?Visste ni inget?Eftersom alla inom kommun känt till detta sedan långt tillbaka..Obs! Jobbar ej i bolaget,är född Mampa bo..Så jag vet nog de mesta..eller? Naturligtvis får man en tår i ögat,men vaddå?d e ju bara att acceptera.
  Anmäl >Vad gapas d om? (2010-07-15 20:18:20)

  SvaraRadera
 5. Läs detta citat om LKABs satsning på nya bostäder i Gällivare.

  Citat:

  " Detta beslut är ett bidrag från LKAB till att skapa både trygghet i närtid och en optimism inför framtiden, säger Anders Furbeck, ansvarig för LKABs del i samhällsomvandlingen.

  Beslutet om nyproduktion av lägenheter baseras bland annat på en långsiktig avvecklingsplan 2010-2020 för LKABs bostadsbestånd inom områdena Johannes och Hermelin i västra Malmberget. "

  Jo jag tackar !

  / fastighetsägare i malmberget
  Anmäl >Sicken propaganda ! Ersättningslägenheter till LK kallas för -Bidrag till samhällsomvandlingen- ! (2010-07-15 12:07:06)

  LK vill inte satsa pengar i onödan. För varje år som går och de slipper undan sitt ansvar tjänar de MILJARDER. Å dirrarna belönas med höjda årslöner i miljonklassen.
  Känn er blåsta ni som trott på annat. Allden -andan gäller;
  ljuga, luras å vänta ut . inte ta ansvar förr man är överbevisad.
  Anmäl >taktiken känns igen (2010-07-15 11:46:23)

  SvaraRadera
 6. Det är LKAB själva som ser till att fokuset blir stort på Malmbergsfrågan.
  De skapar dålig PR åt sig själva när de inte kommer med en lösning/inlösen av malmberget.

  Jämför bara med Vattenfall i Tyskland. Bra PR.

  Det är LKAB och inte Gun Ek som drar stängsel, spränger mitt i natt, orsakar skalv, oro, mm

  Många i andra län o kommuner tycker det är för djävligt att man tillåter att gamla som unga måste bo kvar när inte deras hem löses in.

  Om LKAB o kommun gjort rätt för sig mot malmbergsborna, tagit till sig, lyssnat och visat EMPATI med de utsatta hade det skapat god PR.

  Klart att som de beter sig så reagerar snart hela Sverige NEGATIVT på bolaget.

  Många har nära o kära utspridda i hela Sverige så sanningen om malmbergarnas situation kommer fram oavsett LKABs reklam o propaganda.
  Anmäl >Oseriösa bolag skapar sin egen dåliga PR (2010-07-15 11:37:57)

  Strategin att fokusera på Malmberget och därmed dra uppmärksamhet från annat fungerar perfekt. Samhällsomvandlingen, förintandet av Malmberget, går därför som smort.
  Anmäl >Farbror Tjalle (2010-07-15 09:24:57)

  Så många som väntat på besked och positiva sådana. t ex att nu kommer Malmbergsfrågan att lösas och LK och kommun nu ordnar det för de boende så att inga skall tvingas leva med störd nattsömn och andra olägenheter.

  Och så kommer...INGENTING  Anmäl >Ack så LK bedrog oss. IGEN. (2010-07-15 01:07:49)

  SvaraRadera
 7. Att kommunen har behov av jurister och experter, seriösa sådana är uppenbart, "klia Ryggen"konsulter i "Nya Gällivare" anda har vi fått nog av. Kommunen anställde nyligen en samhällsplanerare, hennes naturliga kommunala hemvist Miljö-Byggnämnden blev det inte. Hon ingår istället hos "utvecklingsenheten" med sikte på att göra Gällivare till Norrlands "Venedig". Hon är oskuldig till sin placering. Kommunstyrelsen är ansvarig!
  Anmäl >Gondoljär (2010-07-14 18:59:17)

  SvaraRadera