Google+ Followers

torsdag 17 december 2009

Hög tid att utreda Försäkringskassan.

- den 17 december 2009, kl 13:09


Jag vet inte hur försäkringskassan tolkar lagen, men det påminner starkt om "när självaste hin håle läser bibeln".
http://www.nsd.se/nyheter//artikel.aspx?ArticleId=5061219

Listan kan göras hur lång som helst. Axplock:

Gravida kvinnorna där komplikationer tillstött, vill försäkringskassan inte betala sjukpenning till. Människor som skulle behöva en längre startsträcka för att överhuvudtaget kunna komma tillbaka, sparkas benen flitigt av. Hur många som får hela livet och tillvaron helt spolierad pga. denna tvångsförvaltande instans, försäkringskassan, vete gudarna. Men jag har hunnit möta en hel del av dem pga. det jag själv råkade ut för den där vårdagen 1989 på min arbetsplats, Gällivare tingsrätt. Många av dem är inte ens längre i livet, därför att de inte orkade kämpa emot det ruttna systemet.

Ett vet jag dock. Jag skulle nog glatt kunna skriva en hel tegelstensroman om allt elände, som jag hunnit ta del av de sista 20 åren. Jag måste medge att innan dess levde jag bitvis i en "rosa törnrosadröm". Klart omedveten om vad som fanns bakom alla dessa fina lagar och system och hur illa det kan bli, när man inte längre står upprätt på fötterna. "Man måste verkligen vara frisk om man skall kunna vara sjuk", eller vara begåvad med osedvanligt sega och starka människor i sin omgivning.

Jag har under de här 20 åren mött de mest hårresande historier och tyvärr måste jag säga, få solskenshistorier. De fyller inte ens ena handens fingrar! Jag har själv också varit inne i systemet så jag vet verkligen hur det är, när man blivit "skrivbordsgarnityr", tvångsförvaltad och ersättningarna lyser med sin frånvaro, inte bara några månader, utan vissa av dem flera år och somt, ALDRIG! De konfiskeras rakt av utan förklaring!

Jag brukar skratta och säga: 

-  Jag har gått en märklig karriär tillmötes, från rättsfolk till rättshaverist!

Något som jag inte ens i min vildaste fantasi någonsin kunnat drömma om skulle kunna ske.

Arbetsskadade är ett absolut sista och lägsta kast, där t.o.m. kastmärket verkar ha utgått. Som arbetsskadad kan man gå sjukskriven hur många år som helst, utan att få ta del av normala löneuppflyttningar, som man skulle ha tagit del av "förutan skadan". Alltså följs inte ens skrivningen i arbetsskadelagstiftningen. Som kriminell, eller som asylsökande har man tillgång till advokat. Dessutom får man det gratis genom statens försorg. Som arbetsskadad, förväntas man slåss mot ALLA drakar på egen hand! Dessvärre blir alla egna försäkringar också satta ur spel då det blivit en arbetsskada.

Jag tänkte på det igen, när de här unga människorna som kom hem i paketform från kriget i Afghanistan:

"undra just om de verkligen har blivit upplyst om vilket liv som de har framför sig, i egenskap av arbetsskadad".

Där finns sannerligen inga fallskärmar som veckar ut sig! De kommer att sitta fast i ett "Moment 22", som t.o.m. självaste Joseph Heller, som skrev romanen, skulle ha blivit överlycklig över att ramla över som stoff.

Kom nu bara inte på idén, att skylla på den nya regeringen, när du läser det här. Sedan förra regeringens tid är man dessutom, helt utan alla former av att kunna få rättelse, eftersom de skrotade Riksförsäkringsverket, den granskande och oberoende myndigheten. Numera granskar försäkringskassan sig själv. GRATTIS säger jag bara! Eftersom läskunnigheten verkar vara minimal och besluten blir därefter. Men är det nu någon som sitter på någon "solskenshistoria" därifrån, så berätta. Jag har inte lyckats höra en (1) enda än.

Jag skall toppa det hela ytterligare: Försäkringskassan kan skriva precis vad som helst i sina skrivelser, utredningar, yttranden, sammanställningar, utan att riktigheten av det angivna kollas i de efterföljande rättsinstanserna/domstolarna. Inte ens övergrepp finns någon instans som hanterar! Som privatperson är man chanslös att göra sin röst hörd. Domstolarna går efter regeln, att det är "osannolikt att Försäkringskassan skulle lämna oriktiga uppgifter"!?

Som om det inte kunde vara nog. Den undersökande och behandlande läkarens bedömning trissas över av försäkringskassans egna handläggare och förtroendeläkare, som har det sista ordet i alla rättsinstanser! Trots att den läkaren ALDRIG har träffat den som intyget upptar och trots att den handläggaren vid försäkringskassan sannolikt inte har någon läkarexamen i bagaget!

Dessa förtroendeläkare förkastar helt det som behandlande läkare har kommit fram till. Det är helt enkelt satt i system! Det betyder att hela rättssäkerheten är försatt ur funktion även här. Det är inte heller sällan det förekommit rena rama amsagor och även instruktioner till försäkringskassans handläggare av dessa förtroendeläkare, som resten av läkarvetenskapen protesterat emot. Jag har hunnit lägga mängder av "strålande exempel" på det bakom mitt öra.

Det hela är rent ut sagt suspekt, eftersom förtroendeläkaren aldrig träffat, än mindre undersökt patienten. Men det betyder också att förtroendeläkaren underkänner den behandlande läkarens kompetens. Ett till bevis om att man lyckats inrätta en stat i staten.

Vilket då faktiskt måste innebära, att den utbildning som läkarna idag får är helt förkastlig, enligt försäkringskassan och rättsväsendet. Men det betyder också, att behandlande läkare har begått tjänstefel och borde omgående fråntas sin läkarlegitimation av Socialstyrelsen, eller i vart fall bli föremål för en större utredning, med varning eller erinran i slutändan. Det är den konsekvensen som detta borde få i slutändan. Då kan man väl tro att det är det som sker.

Nej, då, inte alls! Hela det här systemet det befinner sig ute i Ingemansland. Ty, i "Ingemansland där kan allt gå an". Det hela påminner om den här monologen Tage Danielsson skrev om "Sannolikheten" inspirerad av Harrisborgolyckan, "som väl sannolikt inte hade inträffat, om den nu hade inträffat".

Förtroendeläkare är oantastliga. Både vad gäller försäkringskassans likväl som försäkringsbolagens. Så länge en läkare inte träffat patienten personligen, är denna fri att skriva vilken "goja" till utlåtanden som helst om patienten. Dessutom får läkaren betalt för sina "tillhandahållna tjänster". Bara det i sig är tämligen unikt, eftersom man som förtroendeläkare är i beroendeställning (ekonomisk) till uppdragsgivaren.

Dessutom har det bevisats i bl.a. "Uppdrag granskning" hur lång tid en förtroendeläkare egentligen ägnar sig åt varje ärende. Det som framkom var rent skrämmande uppgifter, som alltjämt tillåts av både lagstiftaren och Socialstyrelse. Det fanns läkare som inte hade en aning om hur hela problematiken såg ut, eller inte ens kände till basal kännedom om patienten ifråga och ändå skrev ett utlåtande. I en del fall hade de inte ens ägnat 2 minuter till att gå igenom ärendet! Detta hade reportern kommit fram till genom att jämföra antalet utlåtanden i förhållanden till tidsåtgången. Något som inte ens förnekades av förtroendeläkarna, som varit föremål för granskningen.

Läkare som träffat patient och själv haft möjlighet att göra en undersökning av patienten, är dock alltid ansvarig för sina utlåtanden. Det har inneburit att jag själv beställt tid hos förtroendeläkaren, eller propsat på ett sammanträffande med denna hos försäkringskassan tillsammans med "hushänget", när jag sett att det barkat åt skogen. (Ensam skall man inte bege sig in i getingbon!) Men av någon outgrundlig anledning har då dessa förtroendeläkare aldrig vidhållit det som de kommit fram till i tidigare skrivna utlåtande. Utan i ett nafs har då förtroendeläkaren skrivit om sina till det som mina specialistläkare intygat angående mina skadors omfattning.

Sedan om det har berott på att jag låtit meddela förtroendeläkaren, att nu har jag träffat dig i egenskap av läkare, alltså är du inte längre "immun", utan står ansvarig för dina utlåtanden. Det vill jag låta vara osagt. Men märkligt är det allt, att man den ena gången kan skriva "patienten har mer ont än hon verkligen har", alt. "hennes skador är inte av den omfattningen, att de skulle innebära några begränsningar etc", till att man ändrar det till att "patienten har avsevärda kroppsskador vilket hindrar henne i en normal yrkesutövning", eller att man t.o.m. ändrat graden av skadans omfattning! Jag brukar tänka ibland, hur de människor har det, som inte är en sådan fullkomlig rättshaverist som jag utvecklats till. Ändå kan jag livligt medge, att jag gått bet på massor av idioti!

Det här systemet med förtroendeläkare är fullständigt förkastligt ur många synvinklar. Det är likvärdigt med den här vitsen om att man sätter sig på kopieringsapparaten och kopierar "de ädlare regionerna" istället för att gå till gynekologläkaren!

Den nya klappjakten på sjukskrivna, att man bara kan vara sjukskriven viss tid och klarar man inte de ramarna, får man inte längre sjukpenning. Det är bara ytterligare ett bevis för att man inom försäkringskassan väljer att tolka lagen på eget sätt. Jag känner läkare som säger, att de formulär de skall fylla i, är ett Moment 22 bara i sig. Det är utformade precis som LKAB:s enkät!

Innan innevarande års förändring kunde man inte ens ta emot 300:- i reseersättning för att själv kunna testa om man möjligen kunde komma tillbaka till någon form av arbetsliv, som inte ställde arbetsgivaren inför arbetsgivaransvaret. Enligt försäkringskassans regler räknades att om man tog emot 300:- i reseersättning kunde man försörja sig själv! Inte vet jag hur man tänkt, men inte verkar det vara det yttersta av tankeskärpa...

När så det nya systemet trädde ikraft i somras, med att man skulle kunna tjäna 43, eller om det nu var 47 000:- om året, då trodde man väl att nu hade äntligen systemet blivit uppluckrat. Men den som trodde det, lever i en drömvärld! Försäkringskassans handläggare är den som innehar vågmästarrollen! Alltså är man helt prisgiven till idiotisystemet igen!

För mig är det totalt obegripligt, att man i denna teknikens värld inte kan ha ett system där man kan likt PPM-fonder gå in och på ett eget konto hos försäkringskassan fylla i lämpliga uppgifter. Har man lyckats sno ihop någon egen summa, dras den helt sonika av från utbetalningen, som hanteras av försäkringskassan. Då kunde den långtidssjukskrivne tillsammans med behandlande läkare själva hålla i reglagehandtaget. Alt. den hela sjukersättningen, som numera förtidspensionen kallas för.

Den ENDA uppluckringen som i praktiken skedde, med det nya systemet, var att hade man fått förtidspension, kunde man själv numera bryta den helt eller delvis. Mot det förra systemet, där man en gång för alla var fast i systemet. Hade man fått förtidspension var den på livstid!

Jag undrar ibland om de här gökarna ens begriper vilken förslösning det är av människor, som de pysslar med. Eller vilket diktatursystem det här har blivit. Människor har blivit någon form av hjoner, livegna.

Det finns massor av människor som skulle kunna utöva någon form av arbete mellan varven när kroppen så tillåter. Jag kan tänka mig att väldigt många av dem skulle kunna vara attraktiva på arbetsmarknaden, om arbetsgivaren slapp "arbetsgivaransvaret", som är bara nästa snedvridna i systemet. Den arbetsgivaren finns inte, som är villig att anställa någon som är handikappad av sjukdom eller skada, därför med en dylik anställning följer idag ett arbetsgivaransvar, som faller på sin orimlighet.

För inte alls så länge sedan stod jag konfronterad med idiotin igen och fick en ny hårresande berättelse till mig. Det var en kille som jobbade som betongarbetare, som nyss hade opererat axeln (arbetsskada i botten) och han försökte gå tillbaka på egen begäran ett par timmar för att testa om axeln möjligen kunde hålla. När det inte fungerade, blev han åter sjukskriven. Han blev då uppringd av försäkringskassan, som meddelade att han skulle gå in och arbeta. Detta trots att han har ett mycket tungt kroppsarbete!

En dylik skada kan man kanske klara av vid ett lättare kontorsarbete, men ett kroppsarbete är något helt annat. Då ansåg Försäkringskassan att han skulle bli arbetssökande om han inte kunde återgå till arbete med det snaraste. Han undrade om det var bättre att han blev arbetslös. Ingen respons. Han gav sig inte och förklarade tålmodigt, att Försäkringskassans tolkning av nuvarande system talade mot bättre medicinskt vetande. Handläggaren stod på sig. Då berättade han om en arbetskamrat som fått magcancer. Den killen var borta i dryga 2 år innan han kunde återvända till sin arbetsplats. Betongarbetaren undrade då om det var rimligt, att magcancerkillen också skulle ha sagt upp sig, blivit arbetslös bara därför att han hade magcancer. Det var inte samma sak förklarade försäkringskassans handläggare.

Hur det gick? Ja, betongarbetaren blev tvungen att återvända till arbetet och det kommer väl att få till följd, att vi om ytterligare ett tag har ännu en, vars tillvaro är sönderslagen i spillror. Därför att en kropp kan man bara misshandla till en viss gräns, sedan sätter den med automatik stopp för det själv.

Jag kan inte låta bli att undra, är det skillnad på några diagnoser? En sjukdom och skada är väl alltid skäl till att man är sjukskriven om behandlande läkare anser det? Eller har försäkringskassan och lagstiftarna kommit på något helt häpnadsväckande i frågan, som vi vanliga dödliga är alldeles för dumma för att begripa?

Hela försäkringskassans system är fullständigt fel upplagt. Det befrämjar utslagning av människor och inget annat! Dessutom medverkar man med berått mod till att massor av människor får sina kroppsskador, eller sjukdomar förvärrade, eftersom man inte tar hänsyn till det, utan pressar kroppen till det yttersta. Naturligtvis med redan känt medicinskt resultat i slutändan: kroppen havererar tillslut och oftast så går hela livssituationen samma väg.

Försäkringskassan tar inte ens vara på det, som är deras slogan "vi frågar inte hur sjuk du är...etc". Även där blir det huvudstupa galet på alla tänkbara sätt.

6 kommentarer:

 1. Det finns 18 kommentarer.

  BillAnd
  Ja, det var ju en intressant tanke, som verkar vara värd att testas.

  Någonstans måste ju etablissemanget lära sig att förstå konsekvenserna av sina handlingar.
  Anmäl >Gun (2010-01-04 08:23:59)

  Vad skulle hända om jag anmäler min läkare till socialstyrelsen för att han feldiagonstiserat/felbedömt mig varje gång försäkringskassans läkare kör över min behandlande läkare diagnos?

  Vad skulle hända om varje gravid kvinna som inte kan arbeta pga smärtor inte berättade för läkaren att hon är gravid? Om läkaren påpekar detta ( Han/hon lär ju se den putande magen) så svara bara den gravida "- Äh, gravid, Det tillhör bara livscykeln, det har inget med mina smärtor att göra" På så sätt får man läkaren att endast beskriva symtomet på smärtan och INTE ange den troliga orsaken graviditet.
  Anmäl >BillAnd (2009-12-31 18:01:35)

  Tony

  Till skillnad från dig har jag god insyn i FK.

  Enfaldigt av dig att skylla över FK:s dåliga handläggning på de som är sjuka, eller sjukpensionärer, eller det uppdrag som FK inte klarar av att hantera!

  Dessutom har du INTE läst min blogg. Speciellt inte det stycket där jag skriver om människoförslösningen, något som jag också tagit upp i mina svarsinlägg.

  Fortsätt du och tro att ALLA är fuskare, det verkar passa dig ypperligt och sätt dig för guds skull inte in i situationen för de som verkligen inte vill vara enbart sjukpensionärer!

  Läs du med halva ögat, men här avslutar jag iaf diskussionen, eftersom den är tämligen meningslös då du hela tiden byter ben.
  Anmäl >Gun (2009-12-19 15:15:37)

  SvaraRadera
 2. Jag måste hålla med Tony, det är många som jag personligen skulle skicka ut och jobba som har fejkat till sig sjukskrivning, sjukbidrag. Dom är så himla sjuka och halvt invalidiserade sen dansas det varje helg , körs skoter och levs i sus och dus. Lata snacksaliga typer som kan hela regelverket och vet exakt hur man överklagar mm. Skyll inte på FK utan på dessa människor som har förstört för de sjuka.
  Anmäl >Rolf (2009-12-18 15:39:35)

  Gun. Först och främst måste rollerna klargöras. FKs roll är att SAMORDNA rehabiliteringen. Sjukvården har det medicinska rehabiliteringsansvaret och arbetsgivaren har ansvaret för det arbetslivsinriktade åtgärderna. AF har ansvar att hjälpa de arbetslösa och tillgodose deras behov av ev anpassningar mm för arbete. De sjukskrivne har dessutom själv ett eget ansvar i sin egen rehabilitering, dvs denne ska på bästa sätt aktivt delta i sin egen rehabilitering. Jag tycker inte att du kan skylla på FK att inte de klarar sitt uppdrag när du inte verkar ha koll på vad det uppdraget innebär. Läkare sjukskriver slentrianmässigt på patientens begäran och vågar inte säga nej för då byter pat bara läkare. Arbetsgivaren struntar i att hjälpa den anställde utan ser ist en möjlighet att säga upp denne.
  Anmäl >Tony (2009-12-18 14:58:41)

  Tony
  läs på istället för att skylla på någon regering, eller något annat!

  Försäkringskassan har det yttersta rehabiliteringsansvaret och allt annat kan du glömma! Men innan du kan rehabiliteras måste du vara tillräckligt frisk för att återföras i någon form av arbete/rehabilitering.

  Det är inte FK eller domstolarna som skall leka behandlande läkare! Är det på det viset, då måste vi skrota hela läkarkåren, även förtroendeläkarna.

  Vet du egentligen vilka styrmedel som FK fått till sitt förfogande, det känns inte alls så när du skriver. Det känns som om du skriver det du gissat dig till!
  Anmäl >Gun (2009-12-18 13:34:47)

  Tony
  du lever i drömmarnas värld! FK har inte under (i vart fall) de senaste 20 åren klarat sitt uppdrag och de fortsätter med att inte klara sitt uppdrag!

  De förmår inte ens själva klargöra vilka insatser och förändringar som måste till för att förändra hela situationen! Jag har lyssnat till SAMMA ursäkter i 20 års tid nu och har faktiskt lessnat på, att både se och höra om utsatta människor, som behandlas synnerligen godtyckligt!

  HELA systemet med försäkringskassa, fackets uppgifter/funktion, arbetsförmedlingen etc. behöver genomlysas. Det kan knappast vara meningen att människor hela tiden är "någon-annans-bord" i det här läget som de befinner sig i.

  MEN först och främst behöver man genomlysa försäkringskassans roll, eftersom de sitter med vågmästarrollen!
  Anmäl >Gun (2009-12-18 13:27:01)

  SvaraRadera
 3. Tommy: Tyvärr så blir det du som individ som får lida för att det förekommer personer som missbrukar systemet. Samhället får betala för de några få orsakar. Sedan tycker jag inte att du ska skylla på Försäkringskassan. Det är regeringens lagar de ska följa/verkställa. Som du säkert sett de senaste dagarna har regeringen fått backa/ändra regelverket för sjukskrivna. Varför tror du de backar? Jo, för att regelverket har tvingat fk:s personal till att agera "omänskligt" mot vissa sjuka. FK, facken(TCO) mm var tydliga mot regeringen att det kommer inte att fungera när lagen ändrades 1 juli 2008 men regeringen körde bara på och när de sett konsekvenserna så ändrade de lagen. Det gäller att skilja på äpplen och päron. Blir du förbannad på brevbäraren för att portot på breven höjs?
  Anmäl >Tony (2009-12-18 12:43:03)

  Gun. Fk utför sitt arbete helt enligt det regelverk som finns. har du synpunkter på detta arbete är det inte FK och någon enskild handläggare du ska skylla på. Det är REGERINGEN(oavsett vem som sitter vid makten) som bär ansvar. Att sedan socialförsäkringsminister Husmark-Pehrsson går ut i media och skyller på FK samt själv inte har någon koll på hur regelverket fungerar tycker jag är pinsamt. När det gäller arbete/sysselsättning så gäller det att skilja på instanser. Det ligger på arbetsförmedlingens bord. Tyvärr är det så att de inte tar emot dessa personer eftersom deras statistik försämras då det kräver mkt arbete för att få i de i sysselsättning.
  Anmäl >Tony (2009-12-18 10:51:56)

  Tony: Självklart ska FK följa de lagar och regler som regeringen bestämt, men ... Som de agerat mot vissa svårt sjuka finns ingen som helst ursäkt för.
  Du kan räkna upp hur många exempel som helst där personer uttnyttjat systemet, vilket är rent för dj-t! Men, det ska INTE "jag" behöva lida för, det kan knappast vara mitt problem att inte FK kan hålla efter dessa myglare. Sköter jag mitt, då ska banne mig FK också sköta sitt. Man får många ggr intrycket att FK består av en massa självutnämnda besserwissers.
  Anmäl >Tommy (2009-12-18 08:27:57)

  SvaraRadera
 4. Majsan,
  Det här är bara ett par typexempel som du har tagit upp. FK klarar helt enkelt inte av sitt uppdrag. Dylika uppföljningar hade man t.o.m. kunnat klara av manuellt för att se att det gick rätt till. Men inte ens det klarar de av i sitt uppdrag.

  Det hela handlar om mycket godtycke och många lämnas HELT åt sitt öde. FK besitter helt enkelt för dåliga kunskaper.

  Jag tycker precis som det står i bloggen, att det är människoförslösning. Någon form av arbete kan man faktiskt ha, när den akuta sjukdoms/skadetiden är över. OM man kan få göra det på kroppens villkor och med ändrade regler hos arbetsgivare funkar det för 98%. FK är inte verklighetsanpassad och MYCKET MYCKET godtycke finns, det skall inte spela någon roll VILKEN handläggare du fått, samma regler skall gälla för ALLA.
  Anmäl >Gun (2009-12-18 01:06:22)

  forts.
  Tony, hur kan du leva på 300:- i månaden, nästa månad kanske inte ens något alls, om det inte är den lönenivå du haft innan?

  Förklara bara den enkla saken för mig, så är vi kanske EN (1) bit på väg till ett samförstånd.
  Anmäl >Gun (2009-12-18 00:36:41)

  SvaraRadera
 5. forts.
  Tony,
  du glömde en viktig sak i din uppräkning. FK har känt till att HA medlemmar har en och samma sjukskrivande läkare. Sådana läkare behöver rensas bort! FK har också känt till i många år att de här personerna drivit företag i Afrika etc. men inte gjort något. Stärker det förtroendet för FK, eller några av de punkter som jag faktiskt skrivit om i min blogg? Eller är det så att du inte läst, utan bara slagit ner på det du råkat se?

  Har du inte noterat att jag efterlyser att alla borde kunna få någon form av anpassad sysselsättning, utan att bli tvångsförvaltade och förnedrade. Men en del behöver göra det på kroppens villkor, INTE tvärtom!

  Med tunnelseende kan det tydligen vara svårt att inse att FK klarar fortfarande inte av sitt uppdrag å därför behöver granskas!
  Anmäl >Gun (2009-12-18 00:35:33)

  forts.
  Tony,
  NEJ folk SKALL hjälpas tillbaka till ett arbetsliv, hur det än må se ut. Det är väldigt sällan som INGEN arbetsförmåga kan bli aktuell i framtiden, när själva tillståndet läkt ut.

  Jag har själv åsett hur UNGA människor funnits i sjukgymnastikvård enbart och när jag själv återvänt 6 år senare för att träna på samma ställe, går de fortfarande kvar, i samma läge utan att någon tagit tag i dem. Sjukdom:reumatism!

  Kan du försvara en sådan sak är du jädrans duktig!
  Folk har fått sjukpension och blivit rätt snopen över att de blivit satta ute i kylan. Själv fick jag kämpa för att INTE bli sjukpensionär vid 40 år fyllda. OM du bara visste vilken kamp det varit med det. Så ursäkta, jag tror att dina kunskapsblottor är rätt många.
  Anmäl >Gun (2009-12-18 00:25:43)

  Men ändå lyckas snyltarna roffa åt sig. Detta står i dagens Expressen -"En Varbergsbo har anhållits för grovt bedrägeri mot Försäkringskassan och bidragsbrott. Han misstänks ha bluffat till sig 7,8 miljoner kronor, skriver Hallands Nyheter. -
  En annan rullstolsburen dansade med Lisebergskaninen och avslöjades. Hur gör man för att "sålla agnarna från vetet"?
  När vi får bukt med fuskarna så kanske sjukförsäkringen fungerar som den ska.
  Anmäl >Majsan (2009-12-17 22:10:27)

  Jag vill avsluta detta med att ge dig några exempel på sjukskrivna personer:
  kvinna, 20 år, sjukskriven 6 mån för social fobi, jobb inom vården. roar sig nästan varje helg på krogen. Kan man göra det om man har social fobi?
  Kvinna 50+, sjukersättning sedan flera år klarar inte att arbeta för att hon tar hand om sin familj och sköter även hennes gamla mamma. orkar inte arbeta. Man 60 år, sjukpension pga ryggen. ses dagligen bygga på sitt hus i Mbgt. hjälper även grannarna med tunga lyft mm. Man 22 år, arbetslös och slut a-kassedagar. fejkar depression och blir sjukskriven i flera år. Jag lovar att jag kan ge dig 10 ggr mer exempel på personer som felaktigt fått sjukpension och som utnyttjat systemet för att bli sjukskrivna av andra orsaker än sjukdom! Tacka dessa för att reglerna hårdnat!
  Anmäl >Tony (2009-12-17 22:06:47)

  SvaraRadera
 6. Du nämner att sjukdom(diagnos) alltid är skäl till sjukskrivning. Ja det är sant om sjukdomen påverkar arbetsfömågan. Tycker du att en skogsarbetare som fått diskbråck ska ha sjukpension om han inte kan komma tillbaka till sitt arbete trots att han skulle klara ett annat lättare arbete? Tycker du att personer med ex depression ska få gå hemma i flera år? Jag tycker du ska gå in på Länk och titta vilka riktlinjer LÄKARKÅREN tagit fram för olika diagnoser. Läkarna ska använda sig av beslutsstödet vid sjukskrivning och ska motivera på läkarintyget om de bedömmer att sjukskrivning är längre är rekommenderade riktlinjerna. Det är viktigt att läkarna snabbt sätter rätt diagnos för att patienten ska få rätt behandling.
  Anmäl >Tony (2009-12-17 21:48:30)

  Hur kan man vara så bitter som du mot en myndighet? Jag tycker att du ska sätta dig in i hur Försäkringskassans(fk) arbete innan du gör en massa uttalanden och .
  För det första är det regeringen(riksdagen) som bestämmer vilka lagar och regler fk ska följa och hur de ska arbeta. Fk ansvarar alltså för att tillämpa/följa de lagar som regeringen har stiftat.
  Sedan nämner du förtroende läkare(fl) hit och förtroendeläkare dit och ifrågasätter hur det kan yttra sig i ärenden där de inte har träffat den sjukskivne. fl:s uppgift är att hjälpa fk att "förklara" vad den sjukskrivnes läkare skrivit på sitt underlag, dvs tolka den medicinska biten.
  forts följer...
  Anmäl >Tony (2009-12-17 21:38:34)

  SvaraRadera