Google+ Followers

torsdag 27 maj 2010

Gunpower is back!

- den 27 maj 2010, kl 12:54


Men vart har alla reportage om den minst sagt bedrövliga utvecklingen i Malmberget tagit vägen? De återfinns numera enbart i papperstidningen, men inte på nätbilagan?!

Blir det också fråga om en dyr räddningsaktion via helikopter?

2 kommentarer:

 1. Debatten startad av putte
  Startad: 2010-05-27 16:29:27

  Det finns 8 kommentarer.

  Karin Ljungs och Marie Vahters slutsatser i Länk
  Det ökande antalet undersökningar som rapporterar samband mellan neurologiska symtom och manganexponering hos spädbarn och barn, i kombination med de tvivelaktiga vetenskapliga data som använts vid fastställandet av riktvärde för mangan i dricksvatten, motiverar definitivt en omvärdering av riktvärdet. Ytterligare forskning behövs för att förstå orsakssambandet mellan mangan exponering och barns hälsa, och för att möjliggöra en förbättrad riskbedömning.
  Anmäl >Gränsvärden är ofta för höga, satta med mer hänsyn tagen till annat än människors hälsa (2010-05-31 10:31:08)

  Ex är EUs tak för arsenik i dricksvatten 10 mikrogram/l. Trots att fluor är mkt giftigare än arsenik är EUs tak för fluorhalt i dricksvatten 150 ggr högre, 1,5 ppm eller 1500 mikrogram/l.
  Ljung och Vahter, Karolinska Institutet, sökte fram grunden för WHOs och EPAs, USAs motsvarighet till Naturvårdsverket, rekommendation för mangan i dricksvatten. Den visade sig baserad på en enda studie från 1982 som misstolkats vid beräkningen av ingen observerad toxisk effektnivå
  Länk
  I Länk är om manganese inhaled from the shower.
  Forts
  Anmäl >Gränsvärden är ofta för höga, satta med mer hänsyn tagen till annat än människors hälsa (2010-05-31 10:27:57)

  Vid inloppet till Naalojärvi var manganhalten 0,004 milligram per liter, vid utloppet 71,3 milligram per liter, alltså 17 825 gånger högre än vid inloppet.
  Hälsobaserade gränsvärdet 0,05 milligram per liter för mangan i dricksvatten motsvarar 0,05 ppm eller en droppe i ca 757 liter vatten, eller 1 av de minuter som är under nära 40 år såvida MINOT AIR FORCE BASE Länk
  beskrev rätt och om jag förstod och räknade rätt.
  Vattnet från den enligt kandidatuppsatsen kraftigt förorenade sjön strömmar ut i Lina älv ett antal kilometer uppströms från där Gällivares huvudvattentäkt tar hälften av vattnet från älven.
  Anmäl >Det i högsta grad relevanta som borde ha varit i media om Kos o Naalojärvi o Gve huvudvattentäkt har inte ens varit i papperstidning (2010-05-29 16:59:58)

  SvaraRadera
 2. Reportagen om Mbgt, som inte finns på nätbilagan, är kanske på samma ställe som de vilka borde ha varit om Kos som har en väldigt punktförorenande granne, och där medias skriverier o program är, som Sjöundersökning av Naalojärvi borde ha utlöst. Den ifjol konstaterade manganhalten 71,3 milligram per liter vid sjöns utlopp var
  1426 ggr högre än gränsvärdet 0,05 milligram per liter i kommunalt vatten
  1426 ggr högre än värdet 0,05 milligram per liter som FDA (U S Food and Drug Administration) satt som tak för mangan i buteljerat dricksvatten.
  1426 ggr högre än det hälsobaserade gränsvärdet 0,05 milligram per liter som här gäller för mangan i förpackat dricks och bordsvatten. Forts
  Anmäl >Det i högsta grad relevanta som borde ha varit i media om Kos o Naalojärvi o Gve huvudvattentäkt har inte ens varit i papperstidning (2010-05-29 16:51:30)

  Det finns en namninsamling för den som vill protestera mot den planerade vägdragningen över ängen bakom murgatan i Malmberget som hastats fram.

  Länk
  Anmäl >Malmsta (2010-05-28 11:05:43)

  ....och vem läser NSD i pappersformat eller NSD överhuvudtaget? E-tidningen var ingen kul upplevelse det heller.
  Anmäl >Soppa så syns det inte (2010-05-28 06:14:56)

  Någon vill tysta debatten, helt klart.
  Anmäl >Vem tjänar på detta ? (2010-05-27 23:08:44)

  NSD har väl fått stora darren så de törs inte sätta ut reportagen på nätbilagan
  Anmäl >putte (2010-05-27 16:29:27)

  SvaraRadera