Google+ Followers

torsdag 18 februari 2010

Fabianhålrummets tak, som förväntas rasa in

- den 18 februari 2010, kl 01:37


och Bergsstatens plötsliga oro över "att Fabiantaket kan rasa in", den begriper jag inget av.
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5186391#forum

Jag har kollat i mitt USB-minne där jag förvarar lämnade uppgifter och div. handlingar och jag ser att det är precis som jag ville minnas. Det här har LKAB själva gått ut med som ett fullt möjligt scenario. På den punkten finns det uttalanden som t.o.m. styrker att så kommer att bli fallet. Det har inte varit några hemligheter om den saken från LKAB:s sida!

Jag kan inte förstå hur det INTE skulle kunna vara sanningen som LKAB har gått ut med tidigare. Är det möjligen så att Bergsstaten börjat spana mot land och inte längre vill sitta med på skutan.

Hittills har myndigheterna varit duktiga på att dunka folk i huvudet och mer eller mindre idiotförklarat dem, när de den ena gången efter den andra kontaktat beörda myndigheter.

Är det så att "råttorna nu lämnar skeppet" och man inte längre vill vidkännas samarbetet med LKAB?

Jag känner mig inte speciellt imponerad av Bergsstatens plötsliga handlingskraft, utan tar det mer som om de gör detta utspel för att gardera sig själva. I annat fall hade väl de ansvariga myndigheterna reagerat tidigare, eller har de inte samma information som vi vanliga dödliga kan läsa oss till?

Den här uppgiften har Christina Dahnér, verksamhetschef vid bergmekanik hos LKAB gått ut med redan i oktober 2008 och det är därför ingen nyhet alls. Men först NU har Berggsstaten och övriga ansvariga vaknat till liv! Borde de inte ha gjort det redan när marken vid de övre delarna av Kaptensgropen gav vika och man kunde iaktta fotspår i snön precis där. Eller när skalven började eskalera för flera år sedan och sprängningarna blev alltmer kännbara. Först i efterhand påstod LKAB, att det stora hålet i övre delarna av Kaptensgropen var förväntad.

Den ena gången efter den andra tycks det brista i informationen. Det är under all kritik att inte ens Räddningstjänsten suttit inne med den informationen. Inte den övriga kommunala verksamheten heller, som nu LKAB utger sig, också den ena gången efter den andra, att ha så gott samarbete med. Det samarbetet känns onekligen vara ett envägssamarbete.

Men känslan av "vad var det jag sa", finns onekligen där och det hela känns verkligen obehagligt. Även om det nu tycks florera skrönor om någon från LKAB, som förevisat en skolklass och inför dem berättat att det skedde på exakt samma dag som blockningen skedde. Jag tar dock denna uppgift som ett för tidigt aprilskämt, eller den skröna den förefaller att vara. Mitt förtroende för LKAB är sedan mycket länge förbrukat och det vill till en rejäl upprakning om de skall få tillbaka det förtroendet.

Men LKAB är inte ensam om den saken, därför av vilken anledning man vaknat till först nu hos Bergsstaten, det känns nästintill obegripligt. Det finns sannerligen en bra anledning till varför vi är rätt många, som anser att man bör skaffa ersättningsboenden till dem som inte känner att det längre känns tryggt att bo i gruvans påverkningsradie. Det här är bara en av dessa anledningar.

Sedan blir jag inte så lite förvånad över varför LKAB nu själva vid denna plötsliga uppmärksamhet från Bergsstaten börjat darra på målet och tycks vara villiga att kalla in internationell expertis.

Nedanstående uppgift var bara ett av dem jag hittade i mitt USB-minne och dateringen på denna är oktober 2008 och det är Christina Dahnér som står för den:

Det är framförallt i fyra skilda områden - Printzsköld, Alliansen, Parta och Fabian - som vi kan vänta oss framtida skalv. Fabianhålet ligger cirka 200 meter under markytan, mellan Kaptensgropen och bostadsområdet Kilen i Malmberget. Under Fabianhålet finns ett hålrum som avskiljs från Fabianhålet av "ett tak", en skiva. Eftersom ett ras kan inträffa mäts bergrörelserna vid Fabianhålet kontinuerligt. De senaste dagarna har bergrörelserna varit kraftiga.
- Det här har hänt två gånger tidigare sedan vi började mäta den seismiska aktiviteten, i maj 2005 och i juni 2007. Den överhängande rasrisken för Fabianhålet ser ut att vara över - åtminstone för den här gången.


När man undrade vad som händer om det blir ett ras, svarade Christina Dahnér:

- Då märker malmbergsborna av det. Det blir en kraftig smäll. Det blir troligen flera skalv och rörelser i marken och det kommer också att synas ett stort dammoln. Enligt henne finns det ingen säker metod för att kunna säga när det blir ett ras.

- Men vi vet att när den seismiska aktiviteten är förhöjd så ökar riskerna. Det är därför vi vidtar de här säkerhetsåtgärderna.


Vilka åtgärder då, kan man undra? Eller är det någon som sett röken av något dylikt i informationsväg?

Mellan Kapten och Fabian finns endast en smal gråbergspelare, som av LKAB uppges till endast 75 meter.

Det finns enligt VIAK:s utredning (med datering år 2000) en längsgående spricka, som de varnat för att man måste hålla ögonen på vad som händer med den. Jag har inte lyckats läsa mig till att någon sådan uppföljning har skett, därför undrar jag vad för slags uppföljning det är med den sprickzonen? Senaste gångerna man hört talas om den, har den blivit enbart förlöjligad av LKAB i media! Är det ett bra förhållningssätt av LKAB?

Det här s.k Pritzschöldshålrummet, som håller på att rasa in ovanför "Gräddhyllan", hur kommer den och de andra hålrummen att påverkas av en större blockning, antingen därifrån, eller från Fabian, eller något annat hålrum, eller rent av från allihop på en gång i detta schweizerostsystemet under jord? Är en dominoeffekt otänkbar?

De här vibrationsmätarna som är inhyrda av Nitrokonsult AB är konstruerade för att mäta endast vertikala rörelser. Är det någon form av säker, säkerhetsåtgärd? Men framförallt vad händer med husen om det blir en rejäl smäll på Richterskalan? Redan har de skakats om kontinuerligt.

Nej, det hela känns som om jag åter kan höra min mammas ord, när hon sa:
 
"på kvällen får den late brått".

Men i det här fallet verkar de inte ens ha speciellt brått. "Framemot sommaren" verkar de ha jäspat klart, trots att det tycks ha varit ett nytt skalv i just Fabianhålrummet och många frågeställningar kring fyllnaden kring Gropen tycks finnas och det verkar vara aktivitet = ras i alla de andra hålrummen. Har man dessutom påverkat grundvattnet i hela schweizerostsystemet, finns det kanske en och annan anledning till att vakna till liv fullt ut. Eller?

-------

Fotot är en repris och föreställer handen av en utflyttad malmbergares och Gubben Rosenbom: "Ödmjukt jag Er ber. Fast rösten är nog matt".

Det är så en del får ha det. Be om "omvärldens" uppmärksamhet för något som borde vara en självklarhet.

5 kommentarer:

 1. Det finns 14 kommentarer.

  ...kan det bero på bristande underhåll av flerfamiljshusen i centrum av Mbgt?..

  Går ägarna av dessa liksom vissa småhusägare och väntar på inlösen av LKAB?...
  Anmäl >Farbror Jalle..bristande underhåll?.. (2010-02-25 23:19:04)

  Staffan och Petter Northug är lika populära!
  Anmäl >Frazze (2010-02-24 06:11:38)

  Gå runt och titta på gavlarna på flervåningshusen, centrala Mbgt. Titta 10 m upp. Du ser sprickbildningarna ovanför översta våningen, vid takfoten på gavelsidan mot Gropen. Det är bara ett fåtal hus närmast gropen som det syns så tydligt på. När du ser sprickbildningarna kan du själv konstatera sprickornas omfattning. Men om du blundar som inspektörerna från LK gör så ser du dem inte.
  Anmäl >Hej Staffan (2010-02-20 09:23:00)

  Staffan... din lilla gök

  Är du faktiskt så liten och obetydlig därinne så att
  du inte kan fixa fram nåt eget, något som du själv kan stå för och inte bara förorena.
  Anmäl >Trött (2010-02-19 19:56:49)

  SvaraRadera
 2. Bergmästarn inser att faran är nu stor för katastrof!. Och för att inte stå ensam där med hundhuvudet som cheftillsynsman tillkallar han sitt kompisgäng så att man kan dela på ansvaret då allt kollapsar och kanske människor får sätta livet till.
  Han tillverkar en egen styrelse i ansvarsfrågan så att det inte kan skyllas på honom själv när allt brakar samman. Vilken vacker värld vi lever i och vilka hyvens medmänniskor det är som tar hand om säkerhet och folkhälsoskydd. Undrar vilken "pundare" de kan gräva fram som nu måste påstå att ingen fara föreligger, kan det vara så att de redan hittat rätt expert/pundare och därför släpper frågan till pressen?.
  Anmäl >Bergmästarn törs inte ta egna beslut längre! (2010-02-19 18:41:21)

  OM du nu är så påöäst Stäffan (och allt vad du nu heter), då borde du veta att vid ett offentligt möte på Nordan sa Christina Dahnér, att taket troligen kommer att kollapsa när sprängningarna vid Elevhemsområdet startar på allvar. Nu när Bergmansgatan blivit avstängd lär brytningen sätta igång. Tycker du inte då att Bergmästaren borde förbjuda LKAB att bryta Fabianmalmen fram till dess att experten har lämnat sin granskningsrapport, eller tror du att husen klarar hur mycket påfrestningar som helst?

  Det här inäggen om "ropa på vargen" borde sätta sig i ett hörn och skämmas! NÄR skall man reagera? När det väl har rasat?

  Anmäl >Gun (2010-02-19 13:03:24)

  Till skillnad mot gaphalsiga grälmakare och sanningsbespottare vet jag hut. Nu har minst 2700 experter skrivit under uppropet som kräver stopp för fluorering vilket gläder mig och säkert tusen sinom tusen andra.
  Anmäl >inte heller detta är aprilskämt el skröna (2010-02-19 12:23:48)

  SvaraRadera
 3. I Kiruna påvisar våtkemisk mätning mindre utsläpp fluor än massbalansberäkningar gör. 2003 släpptes det enligt våtkemisk mätning ut 4 ton, enligt massbalansberäkningar 14,4 ton.
  I miljörapporten skrevs att utsläppet var 14,4 ton. Våtkemisk mätning kan registrera mindre, men inte större utsläpp än det faktiska. I Mbgt påvisade våtkemisk mätmetod större utsläpp än vad massbalansberäkningar gjorde. 2004 skickades 300 ton ut enligt våtkemisk mätning. Max 150 ton fick skickas ut varför tillsynsmyndigheten och LK beslöt att mätmetoden inte längre skulle användas. Utan tvivel skickades minst 300 ton ut men i miljörapporten skrevs 131 ton.
  Anmäl >Myndigheters pliktskyldiga kontroll av sanningshalt i LK Mbgts miljörapporter är milt sagt bristfällig http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=1466342 (2010-02-19 09:36:30)

  Jaha, utmärkt med en plastpåse!Troligt?
  Eleverna besökte hålet men var ändå inte där!Sanningsvittnen?
  Ordagrant citat utan angivet citat! Relevant?
  Flervåningshusen skall taken bindas fast på! Vilka hus och är skador konstaterade?
  Är fluorinläggen ett skämt?
  Gun, detta uratar till värre än sagor och skrönor.
  Sluta med dessa överdrifter som skrämmer, liksom dig, opålästa och lätt påverkade.
  Ja, vet hut!
  Anmäl >Stäffän (2010-02-19 01:25:54)

  Calle P
  Ja, jag har förstått att den skrönan verkligen har berättats. Det är som jag tror, LKAB har slagit sig på sagoberättande. Men de måste nog börja att berätta vad de vet och inte vet.
  Anmäl >Gun (2010-02-18 21:33:22)

  SvaraRadera
 4. Då eleverna besökte hålet som blev då ViRitaket störtade in fick de av guiden veta att LK långt i förväg visste var det nya rasområdet exakt skulle vara, att platsen hade märkts ut med en plastpåse och att det rasat exakt där LK hade förutspått samt att LK inte bara visste var det skulle rasa utan också när det skulle rasa. Att döma av bildtexten Några meter från det senaste rasområdet och referatets Det var svårt att se med blotta ögat hur stor gropen egentligen var, så var eleverna antagligen inte ända fram till hålet. Med vårsolskenet i blicken förklarade guiden att det aldrig har rasat så stora mängder på samma gång.
  Anmäl >Calle P (2010-02-18 17:40:17)

  1966 noterade professor i atmospheric Sanitation M Katz att medan de flesta luftföroreningar mäts i ppm, måste atmosfärisk fluor mätas i parts per billion. Katz varnade för att långvarig exponering för luftburen fluor i koncentrationer mindre än 1 ppb (miljarddel) "kan medföra fara [eftersom] ... fluorider är mer än 100 gånger giftigare än Svaveldioxid".
  1971 varnade National Research Council för att fluorförorening från industrin i så låga halter som 1 ppb hade orsakat allvarliga skador på växter och utgör fara för boskap så mycket som 20 miles, drygt 3, 2 svenska mil, i vindriktningen från utsläpp.
  Anmäl >inte heller detta är aprilskämt el skröna, böna. (2010-02-18 13:36:43)

  SvaraRadera
 5. Här relevant komplement till tidigare inlägg om osmiumtetraoxid. Oktober 2007 skrev Kuriren att höga värden osmiumtetraoxid noterats i Luleå. Följande mening citeras ordagrant. Det kopplar Ulf Bergelin, chef vid länsstyrelsens enhet för miljöanalys, till SSAB och den LKAB malm som används i ståltillverkningen. Merparten av malmen SSAB gör stål av är, har jag för mig, från Mbgt. Förekomst av osmiumtetraoxid i nejden kring utsläppen i Vitåfors borde undersökas.
  Anmäl >Det Gun bedömde vara aprilskämt skröna var kalla fakta (2010-02-18 13:21:51)

  Vid skalven på flervåningshusen i betong så lossnar takstolarna från husets översta våning. Det finns tydliga sprickor på flervåningshusens gavlar högst upp. När stela hus(betonghus) svajar som radiomastar pga stora skalv så lossnar husens tak från översta våningen. Detta för att det blir spänningar - eftersom takstolarna av trä kontra husväggarna, gavlarna, av betong rör sig på olika sätt i dessa svängningar av skalven. Störst sprickor har husen högst upp för där är svängningen störst och pågår således längre än på källarplanet.
  Det blir spänningar i övergången mellan de olika materialen. Vi får hålla tummarna för att ingen stor vårstorm tar tag i takena.
  Anmäl >Bind fast taken på husen... (2010-02-18 13:07:11)

  SvaraRadera