Google+ Followers

onsdag 8 september 2010

Direkta frågor till kommunalrådet Tommy

- den 8 september 2010, kl 11:12

förstora
Nyström, som trots allt måste anses vara den som är ytterst ansvarig för s-partiets i Gällivare kommun förda politik.

Hur länge har Du, kommunalrådet Tommy Nyström känt till, att LKAB systematiskt tömt FAB:s fastighets/lägenhetsinnehav och därmed försatt hyresgästerna i Malmberget, men även övriga kommunala skattebetalare i ett Moment 22 av dignitet? Den frågan ställdes aldrig på det torgmöte i Gällivare, som Hyresgästföreningen hade förståndet att anordna.
Det var fråga 1.

Här kommer fler frågor. Visserligen bara ett skrap på "ytan", men likafullt är jag inte ensam som är nyfiken på svaren.

Hur länge har Du, kommunalrådet och de i toppstyret känt till, den problematik som LKAB:s gruvbrytning drabbat den privata hyresfastighetsmarknaden i Malmberget, utan att ha agerat?

Sedan kommer fler frågor i genren "överkurs för kommunalråd":

Är det någon ny dimridå som mixats ihop av kommunalrådet & Co tillsammans med LKAB, när det påstods i media, att LKAB inte skulle påverka kyrkogården i Malmberget?

Sanningen ter sig mer än underlig med tanke på att Gällivare kommun har eld i baken och skall stänga vägen till Koskullskulle inom två år. Faktum är dessutom att LKAB inte har ändrat sin ansökan om bearbetningskoncession, som gällde Parta-ViRi malmerna. Denna koncessionsansökan lämnades in 2009-03-10 av LKAB och har nr KG09-B05. Tyvärr kommunalrådet & co, trots tidningsskriverier har det inte inkommit någon förändrad ansökan från LKAB. Länsstyrelsen ville ha in kompletterande uppgifter från LKAB och vad jag känner till har dessa ännu inte anlänt till Bergsstaten. Hur LKAB tänkt sig för de döda, det förstår jag redan. Men jag kan inte låta bli att undra hur livsbetingelserna egentligen kommer att bli för de levande, som torde bli inringade av "hundstängslet" och rämnande, skälvande mark?

I NSD:s papperstidning kunde man läsa, igen, den 6 september, om nya vattenläckor i Malmberget, efter den massiva markrörelse som varit igång från alla håll och kanter av LKAB:s gruvbrytning. Under augustimånad har 18 gruvskalv förekommit! Den 25 augusti under flera timmar med skalv, som hade magnituder på upp till 2.14. LKAB meddelade dock i vanlig ordning, att INGA skador har skett! Det är rent förunderligt att denna underminerade terräng inte förorsakar några skador alls, när det på övriga platser i Sverige uppkommer skador vid "normalsprängningar" och utan gruvskalv. Ersättning utges dessutom i övriga Sverige för uppkomna skador.

Jag måste säga att självaste Jesus, som sades ha kunnat gå på vatten, måste känna sig imponerade av sin uppföljare LKAB. Därför att trots dessa eviga salvor och gruvskalv, år ut och år in, händer ingenting med den egendom som ägs av andra än LKAB! Händer det nu något mot förmodan så är LKAB:s "oberoende sakkunnigs" fulla övertygelse att:

Alt. 1 det är regelrätta fuskbyggen

Alt. 2 det är normalt att det spricker och sättningar sker (jovisst är det så, men här finns en överrepresentation, som bara en helt blind & totalt döv möjligen kan bortse ifrån)

Alt. 3 "oaktsamma traktorförare" (nu var det i sanningens namn inte någon "oberoende sakkunnig" detta kom ifrån, utan självaste LKAB:s kommunikationsdirektören, Lotta Fogde). Men bara månaderna efteråt grävdes det febrilt och man lossade lastbilsflak efter lastbilsflak med sand i hålen där de här (får man förmoda med tanke på tidigare utsaga) "oaktsamma traktorvandalerna hade härjat runt".

LKAB tror uppenbarligen på att Jesus hade trott på idén, att fylla tomrummen, sprickorna och bortspolningen av grundvattnet med sand. Tomrummen som gruvbrytningen har fört med sig. Ja, jisses! Det är onekligen svårt att se logiken i det hela, därför att andetagen innan hade man stoppat fyllningen och bevattningen av "Gropen". HÄPP!

Alt. 4 lyckas övertyga ansvariga kommuntjänstemän, att kommunen skall "plombera" istället för att gå till botten med saken. Håligheter i mark är tydligen så vanligt förekommande i Gällivare kommun, för att inte tala om vattenledningar, bergvärme, vattenburen golvvärme etc. som smäller av på löpande band och det hela liknar mer en krigszon än en boplats för människor.

Det som blir extra tragiskt är att ansvarig handläggare vid kommunhuset, uppenbarligen fått order om att "lägga locket på", i vart fall vägrar hon i sten svara på vad förhandlingarna med LKAB:s förhandlare Karl Wikström och Mickael Vesterlund gett för utdelning med den räkning som kommunen skickat till LKAB ang. vattenledningsbrott. Den räkningen skickades förra året. Så här långt kan man inte dra någon annan slutsats än att LKAB inte betalat en enda sekin av den räkning, som kommunen skickade till LKAB efter en mycket lång och noggrann utredning. En räkning som dessutom bara bestod av en bråkdel av alla de vattenledningsbrott som skett i Malmberget. Vem som skött de förhandlingarna för kommunens räkning, är däremot höljt i den sedvanliga "Lützendimman".

Jag kan inte låta bli att undra om det är någon allvarlig farsot av "jag har fallit i komasjuka och därmed inte mottaglig för information", som härjar bland kommunens kaffeautomater? Eller är det något ännu allvarligare som grasserar, eftersom kommunchefen Lennart Johansson ens klämmer ur sig frågeställningen av karaktären:


"VEM är som skall bekosta ändringen i ny detaljplan som tvingats fram av LKAB:s gruvbrytning!?!?!" (reportaget fanns i NK i lördags). Antingen så har han startat en helt ny variant av "100 000 kronors frågan" eller så har karl'n gått och ramlat och slagit i huvudet. Jag kan inte hitta någon annan naturlig förklaring. Eller menar han nu verkligen på fullt allvar, att det är kommunens skattebetalare, som skall betala konsekvenserna av LKAB:s rovdrift? Eller är det hans "medlemskap" i "sekretessklubben", som gör att han inte heller tycks ha en susning om hur expropriering går till, eller bara en sådan enkel sak som:

vem det är som håller på med gruvbrytningen i Malmberget!?

Eller fråga om: VEMS värde är det som i så fall skall användas vid expropriering? Det som LKAB genom sin rovdrift har fått som konsekvens, eller det som värdet hade varit förutan detta, dvs det värdet som finns i Gällivare.

I skrivande stund tänker jag på ett rätt kul inlägg jag läste för någon tid sedan i en nyhetståt. Det var från någon som uppenbarligen fått nog av det hela, därför att personen ifråga skrev, att här skulle då inte säljas något till LKAB. Han/hon skulle sitta och jävlas tillbaka. Kan man hoppas att den personen är den som står i tur nu... Det hade onekligen varit en intressant historia att få uppleva. Därför att LKAB har hävdat att de har rätt till tvångsinlösen av bostadsfastigheter med tillhörande nödvändig samhällsanläggningar.

LKAB har angett minerallagen som grund för tvångsinlösen av Elevhemsområdet i Malmberget. Minerallagen anger uttryckligen att en markanvisning ej kan ske av bostadsfastigheter med samhällig infrastruktur. 9 kap 2 § sista stycket (hänvisning till 3 kap 6-7 §).

Grundlagen är dessutom överordnad minerallagen där grundlagen (kungörelse 1974:152) anger särskilt skyddet av bostad (hem) i 1 kap 2 § andra stycket. Därtill anger grundlagen skydd för egendom i 2 kap § 18. Paragraf 23 i kap 2 anger även att om någon Svensk Lag strider mot Europakonvektionen är denna Lag ogiltig. Även EG-rättens egendomsskydd är överordnad Svensk Lag.

Hela framställan om tvångsinlösen av LKAB synes faktiskt sakna rättslig grund och torde vara inget annat än en ren och skär bluff vad jag har kunnat förstå av de resonemang som jurister uppgett. För att förstärka det hela, har LKAB upprättat en funktion som kallas gruvrätt. Ett ekonomiskt särintresse som LKAB är, har inga befogenheter att utöva rättsliga tvingande åtgärder som funktionen ger sken av.

Att LKAB har en helt egen tolkning av Minerallagen och verkar lämna lite godtyckliga upplysningar till de drabbade, det är verkligen ingen nyhet. Men tyvärr verkar en del tjänstemän och politiker vid kommunen tro på deras tolkning.

Hur vore det om kommunalrådet & co, så här i de sista skälvande minuterna, kunde kläcka idén om att ta hjälp av ett kunnigt juristhus

- men absolut inte det juristhus, som LKAB begagnar sig av i sina tvister mot lokalbefolkningen, måste väl här på förekommen anledning, tyvärr, tilläggas -

och att skapa ett samarbete över partigränserna, om den absolut viktigaste frågan i kommunens hela historia. Jag kan inte förstå annat än att här krävs en gemensam kraftansamling av samtliga partier och inte minst juridisk sakkunskap utifrån för att reda upp den situation som blivit.

Man kan inte fortsätta att rulla på i ullstrumporna och upprepa det ena felet efter det andra och låtsas som om det råder "full kontroll", när det den ena gången efter den andra framstår som helt solklart, att här råder något helt annat än just "full kontroll".

11 kommentarer:

 1. Debatten startad av Helga
  Startad: 2010-09-08 11:45:03

  Sidor: < 1 2 3 4 >

  Det finns 34 kommentarer.

  Jag har en fastighet i malmberget var det bevisligen finns malm under, men nu har jag lessnat på lkab dom har ingen respekt för varken människor eller fastigheter.
  Undra vad som händer om jag säljer marken till ett annat gruvbolag eller jag behöver inte sälja jag kan skänka bort marken med malm.
  /Lotta
  Anmäl >lotta (2010-10-01 07:34:41)

  Nu lämnar jag kommunen

  Det är djupt tragiskt det som fått hända. Jag förstår mig inte på de här kommunalpolitikerna som säger sig stå för demokrati. Vad är det här för demokrati, att panta sina egna kommunmedborgare?
  Anmäl >Alfa - Omega (2010-09-14 18:06:48)

  Klev upp denna morgon, åt frukost å sen gick jag ut med mig hunden. I ett grymt vackert och färgsprakande höstlandskap just utanför knuten i Gällivare. Fan vad bra det känns att efter 10 år flyttat tillbaka till stan. Så länge jag har arbete i gruvan kommer jag bo kvar med min familj på denna otroliga plats. Om det någon gång tar slut på jobb kanske jag också flyttar till Göteborg och blir en bitter sjukpensionär.
  Anmäl >lever livet på malmsta (2010-09-14 11:03:20)

  SvaraRadera
 2. forts.

  - Tillsynsmyndigheter som som har till uppgift att reglera gruvverksamheten kommer att fortsätta som tidigare dvs inte alls

  - De lagar som gäller i övriga Riket kommer inte heller i fortsättningen att gälla för Malmberget

  - Ingen kommer att "fixa" till det här åt oss, vi kommer även i fortsättningen att sitta här i skiten

  Trist va ?
  Anmäl >Nu lämnar jag kommunen (2010-09-13 15:17:15)

  Lysande utsikter
  För att kunna skönja framtiden så måste man ibland titta tillbaka i tiden. Sålunda:

  - Tommy Nyström kommer att sitta kvar i orubbat bo.
  Det infantila styret kommer att fortsätta

  - Avfolkningen kommer att fortsätta så att det snart nästan bara finns pensionärer och entrepenörer från kusten kvar.

  - LKAB kommer att fortsätta med sina nattliga sprängningar som väcker oss några gånger i veckan

  - LKAB kommer att fortsätta att plocka kvarter för kvarter allt efter behov.

  - Skalven kommer att fortsätta ju mer berg som tas ut

  - Antalet gropar i och kring samhället kommer att öka

  - Östra Malmberget kommer att bli mer och mer inringat av gruvverksamhet

  - Östra Malmberget kommer ALDRIG någonsin att lösas in av LKAB

  Anmäl >Nu lämnar jag kommunen (2010-09-13 15:10:56)

  Syster/Helga verkar ha skrivit sina kommentater genom att ha slumpat fram ord. Helt obegripligt är resultatet hursomhelst och jag tycker mig ha sett liknande märkliga obegripligheter från någon Gve-politiker.
  Anmäl >Patrik (2010-09-12 14:11:13)

  SvaraRadera
 3. Så länge det låter i gruvan finns det jobb, sedan när det är tyst. Uppstår motsatsen och husen är som sagt ett eget mäkleri individuellt. Alriksson gillar ju inte bidrag, som moderat. Däremot vinster individuellt. Ett samhälle bygger man helt rätt upp kollektivt. Valet är ditt om jobben och fritiden.

  Fritid ska inte alla ha allmänt. Om jag förstått det rätt till jakt och fiskefrågan
  Anmäl >Syster (2010-09-12 07:51:01)

  Det är sant att handlingar och protokoll är det bara och läsa i samhället. Liksom att lära sig vart pengarna går samhällsbudgeterat; lokalt ifrån strukturellt ifrån sth. Utvärderande; även för lilla Gun. Att vinster är bra, men skulder fördelar man över alla ¨allmänningar i MBGT.¨
  Ngt som inte partisterna lärt sig inom SD. Gällivare är ju en SD krok i länet. Överskådligt i verkligheten, och uppenbart för oss andra laguppdelat (med rikdagssedeln.)
  Malmbergsbon blir därmed inte rätt informerad av dig kollektivt enligt handlingarna och till arbetsgång. Utam skevt och Ingen kan leva på känslor på sin mattallrik. Kollektivt bygger man Framprojekterat efter juridisk gör alltså Tommy Nyström ett bra jobb. Budget sätts alltså i stockholm ifrån en riksbank; övergripande
  Anmäl >Helga (2010-09-12 07:38:47)

  Kl 18:24 GMT, 20:24 vår tid, igår fredag den 10 september kom ett skalv Länk
  med beräknade magnituden 2.55 vid Malmberget. Enl mätstationen APAs registreringar tydde stötvågor på magnituderna 2.60 respektive 2.99. Finland beräknade det till 2.2 och LKAB informerar på hemsidan att En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Alliansen i Malmbergsgruvan på fredag kväll kl 20:24. Den lokala magnituden är beräknad till 1,7.
  Magnituden var alltså 1.7 eller 2.2 eller 2.55 eller 2.60 eller 2.99.
  Anmäl >Åter kraftigt gruvskalv vid Malmberget. Skalvets styrka råder det väldigt delade meningar om. (2010-09-11 09:04:45)

  Nu får vi övriga fastighetsägare också samma pris. Kommunen får väl inte göra skillnad på olika fastighetsägare. Eller får det ? Hur får man en sådan kompis relation till kommunalrådet så att jag också kan få billiga nybyggnadskostnader ?
  Anmäl >Bra pris ! (2010-09-10 20:30:55)

  SvaraRadera
 4. Forts. svar till
  "Har LKAB_FAB betalt något för alla tomter de fick på mellanområdet ?"

  Även om FAB har överlåtit hela sitt fastighetsbostånd till LKAB finns en lagfartsskyldighet.

  Lagfart skall sökas inom 3 månader, oavsett om det är en ren gåva, eller köp för en symbolisk summa, som det nu t.ex. var när Gve kn "sålde" all denna mark till LKAB för 1:- (Tallbacka, Myråsen, Granbacka)

  Var och en kan kolla dessa uppgifter med IM, finns ingen sekretess alls.

  Endast på mark kan man söka lagfart, alltså inte "byggnad å".

  Men oavsett vad än det gäller är det uppgifter som inte råder under någon som helst sekretess, så den uppgiften du fått från "de styrande" är rena rama svamlet!
  Anmäl >Gun (2010-09-10 19:56:33)

  SVAR till: !Har LKAB_FAB betalt något för alla tomter de fick på mellanområdet ?"

  Lantmäteriet vet vad det är för fastighetsbeckningar om du vet adresserna du vill ha uppgifter om.

  Sedan har Inskrivningsmyndigheten uppgifter om senast beviljad lagfart på fastigheten/fastigheterna och eventuell/a köpeskilling/ar.

  Det råder ingen sekretess ang. FAB eller LKAB!

  Hyresgästföreningen/ombudsmannen, som anordnade torgmötet i Gve lär också vara påläst i ämnet.

  Var och en kan alltså söka de uppgifter man önskar ta del av, eller önskar få mer kunskaper om. Det råder ingen som helst sekretess någonstans, även om den kvinnliga lantmätaren som var inblandad i 1:-affärerna till en början ville få mig att tro att hon inte kände till de uppgifterna
  Anmäl >Gun (2010-09-10 19:46:19)

  SvaraRadera
 5. LKAB betalade 1 en hel svensk krona för tomterna på mellanomr. 1 kr, för Tallbacka - 1 kr för Myråsen - 1 kr för Bäckåsen tillsammans 3 sv. hederliga kronor.
  Allt för näringslivet Tommy Nyströms valspråk!
  Anmäl >Bror Wennsträöm (2010-09-10 17:29:34)

  snälla Gun vet du om Fab har betalt något för tomterna på mellanområdet ? När jag talade med en av de styrande sa de att de inte kände till att Fab fått tomterna eller att Lkab fått dem gratis. Vet du var sådana dokument finns ? Och om LKab i sin tur köpt dem av FAB ?
  Anmäl >Har LKAB_FAB betalt något för alla tomter de fick på mellanområdet ? (2010-09-10 13:41:21)

  Fredric
  på vilket sätt anser du att det "löst sig för LKAB"? Deras konsessionsansökan är inte tillbakadragen utan den skall bara kompletteras (ViRimalmen).Precis som Gun skrivit.

  Hon har helt rätt. Kommunen har "eld i baken". Den här fina kommunikationsdirektören som Lk har kommer nog snart med en förnyad PRattack och Lk styrelsen de vädrar morgonluft. Vänta du bara och se vad som kommer att ske efter valet om s-gänget sitter kvar på den "hemliga skutan". Personligen tror jag att de redan har förhandlat sig till ett sådant överläge att det redan är kört om det inte från kommunens sida blir ett uppvaknade i elfte timmen. Det betvivlar jag. Folk är så naiva att det går att lura till vad som helst.Kolla bara kommungänget och inse fakta.
  Anmäl >det ser mörkt ut (2010-09-10 09:33:43)

  Han skulle inte ha någon lägenhet av FAB. Det är ju mutbrott. Först har han skänkt gratis 70-talet tomter som var kommunens mark till FAB. Därefter lovar FAB honom en lägenhet på området. Kirunabos förre VD blir polisanmäld för en märklig faktura på 300 000 kr medan vårt kommunalråd gett en ännu märkligare faktura. Nämligen 1 kr !!!
  Men ingen vågar polisanmäla honom - alla är dessutom beroende av LKAB för den kommande av LKAB prissatta värdet på deras villor och hyreshus. Alla i Mbgt centrum berörs. Hyresgäster är beroende av att de privata hyreshusägarna får att bra pris för hyreshusen - annars kan inga nya hyreshus uppföras. Klart att man försöker svälja sin egen tunga när man ser ngn av pamparna. Angivare saknas heller inte.
  Anmäl >Mutbrott på högsta nivå. Tillåtet för LKAB och FAB men inte FÖR KIRUNABOS vd. (2010-09-09 21:14:22)

  SvaraRadera
 6. Gällande LKAB & Malmbergets Kyrkogård. Obekräftade rykten gör gällande att det passade som handen i handsken för bolaget att den etiska debatten om gruvbrytning eller flytt att kyrkogården kom upp. Att LKAB egentligen inte hade fått lämna det området "obrutet" då det skulle klassas som rovdrift. Man får inte,inom gruvbrytning, välja och rata/lämna hursomhelst inom ett område där man tilldelats tillstånd och påbörjat brytning. Månne en nyans till debatten om huruvida rovdrift står över griftefrid eller inte? Nu löste det sig för LKAB i den frågan och de sågs som både etiska & moraliska.
  Anmäl >Fredric (2010-09-09 20:41:56)

  Tommy Nyström väljer först av alla lägenhet på Mellanområdet. Han får tydligen lite "extra fint".
  Anmäl >Lite extra (2010-09-09 19:18:59)

  Samtidigt kan det sägas att kommunalrådet ordnat så att han och de närmaste grannarna i FAB-området får flytta till det första hyreslägenheterna som byggs. det är bra ordnat åt han själv, såklart han inte störs av 100 skalv i månaden då. Han har inte med ett enda ord yppat ngt missnöje med skalven. jOch skulle han så försvann hans nya lägenhet...
  Anmäl >Lkab styrs av sluga killar (2010-09-09 11:18:57)

  När man varken kan läsa eller skriva så är det inte så lätt att svara för ett kommunalråd.
  Anmäl >Det tar tid... (2010-09-09 11:15:55)

  SvaraRadera
 7. Norska motsvarigheten Norsars bulletin visar ofta skalv som det finska institutet missat och vice versa. Man bör checka bägge. Norsars registreringar visar gång på gång att magnitud varit avsevärt högre än den Finland presenterat. Exvis 6 sept kl 22:26 kom ett malmbergsskalv som enligt Finland hade magnitud 2.2 medan Norsar mätte det till 2.71. Enligt mätstationerna APA och HFS var magnituden 2.97. Kan inte råda tvivel om att LKAB bestämmer när regionens media får gå ut med att det varit skalv, och hur kraftiga de varit. Syftet är, vad annat, att ge världen tro gruvskalven vara väldigt få, mycket sällan förekommande. Ett gruvskalv på 2.71 är mycket kraftigt. Men det var knäpptyst om skalvet.
  Anmäl >Visst förekom det 18 gruvskalv under augusti månad, för redan under månadens första sju dygn var det 31 gruvskalv vid Malmberget, och då har bara bulletiner från seismologiska institutet i Helsingfors granskats. (2010-09-09 08:15:05)

  Ja vad ska man säga, vilken soppa, lätt att skylla på nuvarande kommunledning. samhällsomvandlingen borde ha börjat för minst 20 år sen då hade kanske det varit helt annorlunda. Kommunen har varit helt handlingsförlamade i många år och låtit LK göra som dom vill. Jobbar själv i gruvan och bor i FAB lägenhet och helt klart funderar man hur bostadsfrågan ska lösas i framtiden. Har växt upp i Mbgt och stan håller helt på att dö ut. LK och kommun ta ert ansvar för att det är dags att börja agera verkligheten är ikapp. Men man får en känsla av att ingenting händer. LK och kommun skyller på varandra hela tiden. Det är skrämmande hur det här svamlet har fått fortgå.
  Anmäl >Malmbergare (2010-09-08 23:59:30)

  SvaraRadera
 8. Byt ut Nyström mot Styrman som kommunalråd i GVE, han hade nog iaf inte godtagit LKAB:s sätt att behandla småfolket och kommunen.
  Anmäl >Styrman till GVE kommun (2010-09-08 23:14:12)

  vill tacka dig för en bra blogg.
  Tack vare den och dig så har många ortsbor en person i media
  som belyser vår situation i Malmberget på ett korrekt och avslöjande sätt.

  Har alltid varit socialdemokrat men inte nu längre för jag tycker att ordet -demokrati borde bytas ut mot -diktatur, åtominstone i Gällivare kommun.
  Anmäl >Kajsa (2010-09-08 23:13:12)

  Tommy kanske försöker förstå vad som står i breven. Det kan ta lite mer tid än vanligt. Ha förtröstan.
  Anmäl >rättstavning (2010-09-08 21:45:44)

  Till Sigge: Du är inte ensam om att inte få svar från Tommy N. Vi har skickat ett antal email med konstruktiva förslag på vad som skulle kunna göras med Malmberget/Nya Malmberget de senaste 6-7 åren, utan att få _ett_enda_ svar från Gällivare kommun. Länsstyrelsen m.fl andra vi skickat samma email till har däremot alltid svarat.
  Anmäl >Patrik (2010-09-08 21:20:48)

  Hela kvarteret där du äger fastighet blir föremål för inlösen inom kort. Tyvärr får vi ingen försäkran om när eller hur, OJDÅ samma vanliga visa...
  Anmäl >till Sigge (2010-09-08 16:28:30)

  Man har ett mycket osäkert liv när man bor i Malmberget. Många blir deprimerade. Grannar till mig har slutat med sina hobbies som trädgården. det ska ändå rivas och vi vet inte vart vi ska bo sen...Att plantera buskar och göra blomrabatter för fleråriga blommor och gröna växter ter sig meningslöst. Varför ska vi fortsätta måla och underhålla vårt hus ? Det ska ändå till tippen. Vart vi ska har ingen berättat - inte heller när.
  Vi har inte fått någon försäkran av LKAB eller kommunen om att det finns en plan för oss som ska ur husen när gruvan utvidgar. Vi har hamnat i en gränszon där ingen vet något. Varken kommunen eller LKAB. Lkab skyller på kommunen som inte har några tomter för hyreshus.

  Anmäl >Ingen försäkran om hur någon framtid kommer att bli för oss. Vill de ha bort oss allihop från kommunen ??? (2010-09-08 16:26:02)

  SvaraRadera
 9. Det är märkligt att LKAB inte fått ett enda miljöpris ännu. Enär inga skador uppstår på varken hus, gator eller vattenledningar. Att man kan driva så många gruvor under ett samhälle med nattliga sprängningar och stor mängd skalv utan att en enda tavla ramlar ner. Sannerligen säger jag eder; Ge LKAB Europas miljöpris !
  Enda storskaliga gruvan som inte gör någon miljöpåverkan !
  Kanske kommunalrådet kan tänkas utstifta priset och ge LKAB ett storstilat kalas som uppskattning !
  Anmäl >Naturligvis hade Lkab betalt ersättning om de orsakat en enda spricka ! (2010-09-08 16:20:30)

  Har ställt frågor till olika politiker angående bla Malmberget, via mail i mitten på augsti. Lars A (M). och Stig E (V) lämnade omedelbart ett svar. Tack för det. Men Tommy N o Birgitta L (S) har inte behagat att svara. De tycker väl att det inte angår oss innevånare
  Anmäl >Sigge (2010-09-08 15:51:27)

  SvaraRadera
 10. Lilla "Helga" tycks äga en kristallkula, som inte känns det minst bekant.

  Läskunnigheten är 100% hos mig och det borde den vara hos lilla "Helga" också, eftersom hon ger sig i kast med totalsågningar av verkligheten. Det går an att läsa aktuella handlingar och protokoll, man kommer långt i livet bara genom att läsa istället för att hamna ute i ett subjektivt tyckande.

  Lars Alriksson har säkert sina förtjänster liksom vi alla har inkl. Tommy Nyström. Men LA har aldrig varit något alternativ för min del, inte ens då jag bodde på ort och ställe, såga någon jäms fotknölarna behöver man inte ägna sig åt. Fakta räcker långt.

  SD finns inte inskrivet i min världskarta. Min "ideologi" utan tillhörighet är knastertorr, krass och utan några glädjeföreställningar som omskriver krass verklighet.
  Anmäl >Gun (2010-09-08 14:23:09)

  Trots allt som händer i frågan så har tydligen sossarna stöd. Kan nästan förstå det eftersom det är många nära och anhöriga som sitter på sina bakar där i kommunalhuset och jamsar.
  Det ska bli intressant om folk verkligen tar ställning nästa söndag eller om de väljer det gamla invanda.
  Gun - till skillnad från dina belackare verkar du vara väl påläst. Tur att du fortsätter att upplysa oss.
  Anmäl >Maria (2010-09-08 14:18:52)

  SvaraRadera
 11. Jag möter en massiv depression bland människor i centrala Mbgt. Vi planterar inte fleråriga blommor eller buskar längre. Vi hyr lägenhet i ett privat hyreshus som snart är innanför staketet. I alla år har trädgården med dess blommning och uteplatserna med vidunderlig utsikt varit vår vardag. Men nu tas den ifrån oss. Ska vi klämmas in i Gällivare, hur ska vi alla rymmas där, vi är flera tusen som drabbas...Uppgivenheten när man inser att det inte är ngn ide att göra det fint runt sig - att vi kanske inte får vara kvar här om 2-3 år. Lkabs planering som består av OJDÅ - 4 enkla bokstäver. Vi blir gamla fort nu.
  Anmäl >Är det konstigt att denna ovisshet drabbar oss hårt ? (2010-09-08 13:49:48)

  Kul inlägg. Populistiskt utan bakgrund till helperspektiv om samhällets arbetsgångar, samt pengingpåsar är som sagt obeserverat till text ifrån Gtb.
  Gamla meriter att bo i kommune gör sig inte gällande för vår del " att lägga upp den här rubriken. Kan man frågan vet man även att Tommy Nyström gör ett bra jobb efter förutsättningarn; Som sagt.

  Alriksson tycks för din del veta bäst. I rent marginellt; för påpekande bara.....el är det SD?
  (Igenkänt)
  Anmäl >Helga (2010-09-08 11:45:03)

  SvaraRadera