söndag 21 maj 2017

När samhällssystemet inte levererar och samhällskontraktet är brutet, då blir det som med det statligt ägda LKAB i Malmberget, ett evigt sorgebarn.

Nu har det urartat riktigt rejält. Allt av sans och balans är väck för det statligt ägda LKAB. Några rapporter till Bergsstaten om skalv tycks numera vara helt överflödiga från LKAB:s sida, eftersom det inte går att återfinna några rapporterade skalv under 2016 undantag 19 april, sista rapporten 29 dec 2015 och första 10 maj 2017. På sin hemsida har LKAB rapporterat skalv under 2016.

Nyligen har det varit sådana upprepade skalv som t.o.m. känts av i Gällivare, de boende i Malmberget som han vanan att ständigt skakas om, har trott att sista andetaget varit kommen. Men det berör inte den statliga ägaren dvs. Regeringen som har det yttersta ansvaret över statens företag.

Klart som korvspad är att man siktat in sig på ett osvikligt upplägg  inom LKAB och ägaren staten: man fördriver helt enkelt folk. Det är ingen skillnad på vad som pågår i Afrika med oljebolaget och Malmberget. Same shit just different namne! När malmbergarna inte längre orkar bo kvar i detta inferno hissar bolaget flaggan i topp. Billigt som fasen blir det också att lösa in ev. hus som blir kvar för inlösen, eftersom de är så sönderskakade av alla ständigt pågående gruvskalv. För VEM har lust att slänga ut ytterligare pengar på att renovera något som direkt efter renoveringen har samma skador igen. Livet befinner sig i ett oändligt väntrum, livegna är det rätta ordet om hela företeelsen.

Just nu breder sig hopplösheten ut sig med förnyad kraft i Malmberget. Vad det skall bli av de drabbades liv är det inte någon som tänker svara på. Tiden bara går samtidigt som människors liv inte går i repris. Svenska staten bedriver regelrätt terror mot sin egen befolkning!


Skalvet enligt Finlands bulletin: 
YEAR MON DAY HR:MN:SEC     LAT (N)  LON (E)  MAGNITUDE 
2017 05  10  08:58:47.6    67.175   20.518  2.6LHEL

Första skalvet skedde i Printzskölds hängvägg klockan 08.44. Skalvet skedde på 552 meters djup och hade en magnitud på 2,4 enligt den lokala skalan.
Det andra skalvet skedde i malmkroppen Printzskölds takskiva klockan 10.58. Händelsen uppmätte magnitud 2,4 enligt den lokala skalan.

Lokala skalan,
betyder inte att det är de värdena som finns inne i huskropparna, som är betydligt större.
Man kan undra vad det har för betydelse i det långa loppet och om det framprovoceras något större i slutändan, eftersom det inte bara är i Malmberget som gruvbrytning pågår utan på flera ställen inte bara i Malmberget och Kiruna.

Anledningen till att jag tänker så är när jag läste om flera kraftiga skalv som hade  inträffat som följd av gruvbrytningen i Malmberget och LKAB:s gruva i Kiruna under onsdagen.

Det första registrerades strax före klockan fem på morgonen i Kirunagruvan och hade en magnitud på 2,2 på den lokala skalan som LKAB använder sig av. Skalvet skedde på 1 100 meters djup.
Nästa skalv inträffade klockan 08.44 på 552 meters djup i Malmberget och uppmätte 2,4.
Skalvet var kraftigt och kändes i märkbart samhället.
"Absolut värsta sättningen jag har varit med om" och "Jag kände hur sängen for iväg", reagerade två personer på sociala medier.
Klockan 10.58 inträffade ett nytt skalv i Malmberget som också uppmätte 2,4.
Jag har känt dem och jag sitter i industriområdet utanför Malmberget. Is och smältvatten är en av anledningarna till att vi får en ökad seismisk aktivitet. Det är underhållsstopp i Malmbergsgruvan just nu och att vi inte bryter kan också vara en orsak. Skalven har inte lett någon berglossning, enligt Kajsa Lindmark, kommunikatör vid LKAB.


Jag kan inte sluta upp att fundera över om någon av de här s.k. experterna, som LKAB säger sig begagna sig av, egentligen vet vad det har för inverkan på det stora hela, eller är det så som "den sovande profeten" Edgar Cayse förutspådde, att hela Skandinavien kommer att duka under i ett enda stort skalv. http://www.bokus.com/bok/9789197185387/edgar-cayce-den-sovande-profeten/?source=googleps&gclid=CIb4weW8gNQCFUO1GAodZ-wGpQ
Mycket trovärdigt beskrev han alla landhöjningar och alla landsänkningar som ständigt sker runt om i världen.
Hämtat från LKAB:s hemsida, dock har inte någon motsvarande rapport hos Bergsstaten kunnat hittats. Ändå är det inte de värden som installerade mätare visar, som har värden som visar de faktiska rörelserna i bostäderna, utan de subjektiva mätningarna från Uppsala.

Seismisk händelse i Malmberget den 7 januari 2016

En seismisk händelse inträffade i Malmberget torsdag den 7 januari kl. 10:05.32 Händelsen inträffade i Dennewitz malmkropp på 1059 meters avvägning. Lokal magnitud beräknas till 1,1.
Seismisk händelse i Malmberget den 10 januari 2016
En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndagen den 10 januari kl. 12:03.
Händelsen inträffade i Fabian hängvägg på 200 meters avvägning.
Lokal magnitud beräknas till 0,9.
En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndagen den 10 januari kl. 12:03.
Händelsen inträffade i Fabian hängvägg på 200 meters avvägning.
Lokal magnitud beräknas till 0,9. Högsta vibration i samhället uppmättes på Murgatan 1,  till  5,15 mm/s.
Seismisk händelse i Malmberget – uppdaterad 2016
Klockan 14.19 den 12 januari inträffade en seismisk händelse med preliminär magnitud 1,9 i Printzskölds hängvägg på 653 meters avvägning. Uppdatering 16.55: Aktiviteten i Printzskölds hängvägg är fortsatt förhöjd kring 600 meters avvägning.
Klockan 14.19 den 12 januari inträffade en seismisk händelse med preliminär magnitud 1,9 i Printzskölds hängvägg på 653 meters avvägning.
Högsta uppmätta vibration: Konsum Mbgt 4,95 mm per sekund. Händelsen har känts av i samhället.
Uppdatering 16.55: Aktiviteten i Printzskölds hängvägg är fortsatt förhöjd kring 600 meters avvägning.  

Seismisk händelse i Malmberget 2016

Klockan 23:17 den 13/1 inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,0 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 604 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Barongatan 20-T: 2,65 mm/s.

Seismisk aktivitet i Malmberget 7 februari 2016

Flera seismiska händelser inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg på förmiddagen söndag 7 februari. Den största ägde rum klockan 10.12 och hade magnituden 2,2 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 772 meters avvägning i hängväggen och kändes av i samhället. Bergmekaniker undersöker närliggande områden.

Seismisk händelse i Malmberget 20 februari – uppdaterad 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg klockan 08.54 lördag 20 februari. Händelsen lokaliserades till 387 meters avvägning och den preliminära magnituden uppmättes till 1,5 (uppdatering: fastslogs till 1,3) på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 9,15 mm per sekund på Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget 23 februari 2016

Klockan 05:53 den 23 februari inträffade en seismisk händelse i Malmberget under jord med magnitud 1,6 på den lokala skalan. 
Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 710 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget: 1,3 mm/s.

Seismisk händelse i Malmberget 1 mars 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 12.27 i malmkroppen Printzskölds hängvägg på 596 meters avvägning. Preliminär magnitud var 2,2 på den lokala skalan, största uppmätta vibration var 4,45 mm per sekund på Furuvägen 16 T.

Seismisk händelse i Malmberget 6 mars 2016

Klockan 05.58 den 6 mars inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,3 på den lokala skalan. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 695 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration var 4,65 mm per sekund vid Konsum Malmberget.

Seismisk händelse i Malmberget 8 mars 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 16.02 på 1 042 meters avvägning vid malmkroppen Parta i Malmberget. Preliminär magnitud var 1,4 på den lokala skalan och maximal vibration 2,50 mm per sekund på Furuvägen 16. Händelsen kändes av i samhället.

Seismisk händelse i Malmberget 14 mars 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 15.08 på måndagen i malmkroppen Fabians hängvägg på 568 meters avvägning. Magnituden på den lokala skalan var 0,9 och största registrerade vibration uppmättes på Hertiggatan 18 till 3,70 mm per sekund. Händelsen kändes av i samhället.

Seismisk händelse i Malmberget 19 mars 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 06.03 lördag 19 mars i malmkroppen Partas liggvägg på 1 026 meters avvägning. Preliminär magnitud var 1,7 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration 1,65 mm per sekund på Furuvägen 16. Den seismiska aktiviteten är hög i området och därför stängs produktionen i Parta av tillfälligt tills aktiviteten sjunkit.

Seismiska händelser i Malmberget den 2 april 2016

Ett flertal seismiska händelser har skett i Printzskölds hängvägg på 587 meters nivå den 2 april klockan 13.17.
Preliminärt är högsta uppmätta magnitud ​1,5 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration är 0,85 mm, vertikalt, vid Konsum. Närliggande är områden besiktade, inga kända utfall eller andra avvikelser att rapportera

Seismisk händelse i Malmberget 18 april 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg klockan 14.47 måndag 18 april. Magnituden uppmättes till 1,6 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 1,2 mm per sekund vid Konsum Malmberget. Inga skador är rapporterade.

Seismisk händelse i Malmberget 19 april 2016

Klockan 21.48 på tisdag 19 april inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Fabians hängvägg på 350 meters avvägning. Magnituden uppmättes preliminärt till 1,7 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 21 mm per sekund på Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget 21 april 2016

​En seismisk händelse inträffade i Malmberget torsdagen den 21 april kl 00:29. Händelsen uppmätte magnituden 2,1 på den lokala skalan.
​Händelsen har lokaliserats till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 560 meters avvägning. Störst utslag på vibrationsgivare i samhället var 5,55 mmper sekund vid Konsum i Malmberget.

Seismisk händelse i Malmberget den 29 april 2016

En seismisk händelse inträffade i Printzskölds hängvägg på 599 meters avvägning  klockan 03.19 den 29 april. ​Händelsen uppmättes till 2,2 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 6,0 mm på Kaptensvägen 4.

Seismisk händelse i Malmberget 1 maj 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg på 641 meters avvägning klockan 15.30 söndag 1 maj. Magnituden uppmättes preliminärt till 1,7 på den lokala skalan och högsta vibration var 1,8 mm per sekund på Kaptensvägen 4B.

Seismisk händelse i Malmberget 7 maj 2016

Klockan 00.48 den 7 maj inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,5 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i liggväggen vid malmkroppen Fabian på 913 meters avvägning. Området har besiktats av bergmekaniker och inga skador har konstaterats. Högsta uppmätta vibration var 1,10 mm per sekund på Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget 10 maj 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Alliansens hängvägg klockan 17.35 tisdag 10 maj. Händelsen lokaliserades till 643 meters avvägning med en magnitud på 1,6 på den lokala skalan. Maximal vibration var 2,65 mm per sekund på Kaptensvägen 4.

Seismisk händelse i Malmberget 14 maj 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg klockan 00.11 natten mot lördag 14 maj. Händelsen lokaliserades till 592 meters avvägning med en magnitud på 1,6 på den lokala skalan. Maximal vibration var 1,95 mm per sekund på Sveavägen 7.

Seismisk händelse i Malmberget 17 maj 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg klockan 15.35 tisdag 17 maj. Händelsen lokaliserades till 470 meters avvägning med en magnitud på 2,2 på den lokala skalan. Maximal vibration var 17,10 mm per sekund på Sveavägen 7.

Seismisk händelse i Malmbergen den 21 maj 2016

En seismisk händelse inträffade I Printzskölds hängvägg på 700 metersnivån klockan 19.18 lördagen den 21 maj. Magnituden uppmättes preliminärt till 1,6 på den lokala skalan.
Högsta vibration uppmättes till 2,6 mm/s på Kaptensvägen 4B i Malmberget.
Ingen brytning sker i detta område och inga skador har rapporterats från gruvan.

Seismisk händelse i Malmberget 2 juli 2016

En seismisk händelse med preliminär magnitud 2,1 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget kl 14:10 den 2 juli. Händelsen är lokaliserad till hängväggen i malmkroppen Fabian 560 meters avvägning.
Högst uppmätta värde på vibrationsgivarna i samhället låg på 4,65 mm/s på Kaptensvägen.

Seismisk händelse i Malmberget 3 juli 2016

En seismisk händelse med preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,7 inträffade i Malmberget kl 16:53 söndag den 3 juli.
Händelsen lokaliserades till hängväggen i malmkroppen Printzsköld. Högsta uppmätta vibration var 2,20 mm/sekund på Kaptensvägen.

Seismisk händelse i Malmberget 6 juli 2016

Klockan 02:41 den 6 juli inträffade en seismisk händelse i Malmberget med magnitud 1,5 på den lokala skalan.
Händelsen inträffade i hängväggen på Parta på 874 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration var 3,50 mm/s på Furuvägen.

Seismisk händelse i Malmberget den 7 juli 2016

Klockan 18.04 inträffade en seismisk händelse i Dennewitz.​
Den preliminära magnituden var 1,5 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i hängväggen på Dennewitz på 867 meters avvägningsnivå. Högsta uppmätta vibration: Furuvägen 16-T: 1,45 mm/s.

Seismisk händelse i Malmberget den 28 juli 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 00:39:42 den 28 juli 2016 i Malmberget.
Händelsen är lokaliserad till Kaptens hängvägg på 313 meters avvägningsnivå. Magnituden uppmättes till 1,7 på den lokala skalan. Högsta vibration i samhället 30,5mm/s, Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget den 7 augusti 2016

En seismisk händelse inträffade på 950 meters avvägningsnivå i Malmberget.
​Klockan 17:25 den 7/8 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Fabian hängvägg på 950 meters avvägning.
Högsta uppmätta vibration: Murgatan 1 -T: 10,4 mm/s.

Seismisk händelse i Malmberget 9 augusti 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg klockan 16.32 på tisdag 9 augusti. Preliminär magnitud på den lokala skalan var 1,3 och högsta uppmätta vibration 13,9 mm per sekund på Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget 11 augusti

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg torsdag 11 augusti klockan 04.19. Magnituden var 1,9 och högsta vibration i samhället 2,20 mm per sekund på Kaptensvägen 4B.

Seismisk händelse i Malmberget 26 augusti 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Dennewitz hängvägg på 938 meters avvägning klockan 18.06 på fredag 26 augusti. Den lokala magnituden var 1,3 och högsta uppmätta vibration var 2,35 mm per sekund på Furuvägen 16.

Ökad seismisk aktivitet i Malmberget 2016

Ökad seismisk aktivitet i malmkroppen Printzsköld.
Två större seismiska händelser har inträffat klockan 18:51 och 18:54 i kväll den 6/9. De preliminära magnituderna är 1,8 och 1,5 på den lokala skalan. Händelserna inträffade i hängväggen på Printzsköld på 618- och 540 meters nivå.
Högsta uppmätta vibration: Kaptensvägen 4B-T: 3,00 mm/s

Seismisk händelse i Malmberget 12 september 2016

En seismisk händelse inträffade kl 19:37 måndag den 12 september. Händelsen har lokaliserats till 1034 meters avvägning i malmkroppen Hoppets liggvägg med preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,6. 
Bergmekaniker kontrollerar området i närheten av händelsen. Inga bergutfall, men händelsen har känts av i gruvan.
Högsta vibrationen i Malmberget uppmättes till 1,30 mm per sekund på Sveavägen 7.

Seismisk händelse i Malmberget 13 september - UPPDATERAD 14/9 2016

En seismisk händelse har inträffat kl 22:45 i malmkroppen Alliansens hängvägg. Preliminär magnitud enligt den lokala skalan är 2,3.​
Högsta vibrationen i Malmberget uppmättes till 6.60 mm per sekund. på Sveavägen 7. ​Händelsen har noterats i stora delar av samhället.
UPPDATERAD INFORMATION 14/9:
Magnituden är omprocesserad och är nu konstaterad till 2,0 enligt den lokala skalan.

Seismisk händelse i Malmberget 15 september – UPPDATERAD 2016

En seismisk händelse inträffade kl 05:41 i malmkroppen Alliansens hängvägg i Malmberget torsdag den 15 september.
Preliminär magnitud enligt den lokala skalan är 1,8. Händelsen inträffade på 770 meters avvägning.
UPPDATERAD 15 september kl 08:15:
Magnituden är omprocesserad och är nu konstaterad till 1,3 på den lokala skalan.

Seismisk händelse i Malmberget 19 september 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg klockan 21.32 måndag 19 september. Händelsen lokaliserades till 674 meters avvägning med en preliminär magnitud på 1,6 på den lokala skalan. Högsta vibration var 0,50 mm per sekund på Kaptensvägen 4.

Seismisk händelse i Malmberget 21 september 2016

Klockan 12:24 den 21 september inträffade en seismisk händelse i Malmberget. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Alliansen på 153 meters avvägning och uppnådde 2,1 enligt den lokala skalan.
Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 med 0,77 mm per sekund. Inga skador rapporterade från gruvan.

Seismisk händelse i Malmberget 2 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg  på 619 meters avvägning klockan 04.32 söndag 2 oktober. Magnituden var 1,1 och den högsta uppmätta vibrationen 2,05 mm per sekund på Murgatan 1.

Seismisk händelse i Malmberget 3 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg på 856 meters avvägning klockan 02.27 natten mot måndag 3 oktober. Magnituden var 1,6 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 6,85 mm per sekund på Sveavägen.

Seismisk händelse i Malmberget 5 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Partas liggvägg klockan 07.40 onsdag 5 oktober på 1 027 meters avvägning. Magnituden var 1,7 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 3,45 mm per sekund på Malmstavägen 11.

Förhöjd seismisk aktivitet i Malmberget 2016

Under förmiddagen den 10 oktober råder förhöjd seismisk aktivitet i Malmberget. Aktiviteten är lokaliserad till hängväggen i malmkroppen Printzsköld mellan nivå 500 och 700 meters avvägning. 
​Flera seismiska händelser har inträffat varav den största hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,9. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,30 mm per sekund på Kaptensvägen 4B.

Seismisk händelse i Malmberget 18 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Partas liggvägg på 1018 meters avvägning klockan 16.38 tisdag 18 oktober. Preliminär magnitud var 1,9 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 4,50 mm per sekund på Malmstavägen 11.

Seismisk händelse i Malmberget 22 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg på 252 meters djup klockan 11.30 lördag 22 oktober. Den preliminära magnituden var 1,2 på den lokala skalan, och högsta uppmätta vibration i samhället var 9,30 mm per sekund på Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget 3 november 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 20.02 torsdag 3 november i malmkroppen Printzskölds hängvägg på 525 meters avvägning. Den preliminära magnituden var 1,9 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration i samhället var 4,8 mm per sekund på Kaptensvägen 4.

Seismisk händelse i Malmberget 12 november 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg klockan 16.53 lördag 12 november. Händelsen inträffade på 547 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,4 på den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes på Murgatan 1 till 2,45 mm per sekund.

Seismisk händelse i Malmberget 15 november 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg på 612 meters avvägning klockan 07.15 tisdag 15 november. Preliminär magnitud var 2,2 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 20,8 mm per sekund på Hertiggatan 18.

Seismisk händelse i Malmberget 2016

Seismisk händelse i Printzskölds hängvägg klockan 08:15 idag den 24 november. Händelsen inträffade på 562 meters djup och hade en preliminär magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan.
Högsta vibration i samhället uppmättes på Sveavägen 7-T med 5,35 mm/s.

Seismisk händelse i Malmberget 25 november 2016

En seismisk händelse i Printzskölds takskiva inträffade klockan 02:32 den 25 november. Händelsen inträffade på 658 meters djup och hade en magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan.
Högsta vibration i samhället uppmättes på Sveavägen med 1,20 mm/s.

Seismisk händelse i Malmberget 28 november 2016

En seismisk händelse inträffade i Alliansens hängvägg kl 18:25 den 28 november. Händelsen inträffade på 419 meters djup och hade en magnitud på 2,2 enligt den lokala skalan.
Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen med 0,95 mm/s.

Seismisk händelse i Malmberget 25 december 2016

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabian klockan 20.30 den 25 december.
Händelsen inträffade på 1005 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes på Murgatan 1-T med 1,15 millimeter per sekund.

Seismisk händelse i Malmberget 27 december 2016

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,6 på den lokala skalan inträffade på 588 meters avvägning i malmkroppen Printzskölds hängvägg klockan 04.49 tisdag den 27 december.
Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,30 mm per sekund på Kaptensvägen 4B.

*********
När jag tänker på alla dessa skalv som LKAB själv vidgått, trots att det i verkligheten bara är toppen på isberget, då undrar jag varför den utomstående experten Graham Swan bara avpolletterades av LKAB. Skrev han, sa han alltför obekväma saker?

Graham Swan varnade nämligen för en blow out i hela gruvan, när Fabiantaket var på väg ner. Varningen från Graham Swan kom sig av att LKAB bedriver en vansinnigt farlig variant av brytning: skivrasbrytning. Någon förändring på det planet verkar de inte heller bry sig i och om. Det i sin tur betyder också att hela Malmberget är en urholkad schweizerost, till alla brytningsställen finns stora hålrum och ansenliga underjordiska vägar, som också påverkar menligt på helheten av berget. Tittar man på vilka hängväggar det är som är inblandade i skalven, inser man att det inte var fullständiga joller som Graham Swan talade om.

Sommaren 2015 och sommaren 2016 var jag upp till Malmberget och besökte naturligtvis Malmbergets kyrkogård, där svajade gravstenen betänkligt på mina föräldrars grav, trots att den sist begravda lades ner i graven 1983 och gravstenen rätats upp otaliga gånger sedan samhället började påvisa tydliga tecken på att marken sjönk. Farfars och fastrarnas gravar på den gamla delen av kyrkogården, skall vi inte ens tala om. Där får man passa sig när man sätter ner fötterna! - Ja, jag har förstått att "av jord är du kommen av jord skall du åter varda" helt plötsligt fått en helt annan framtidsvision. De döda kommer att få vara med om en hastig resa rakt ner i underjorden!
Foto: Dan Larsson, som visar hur "Gropen" i Malmberget delat Malmberget mitt itu. Men visar också hur det krasst ser ut. Malmberget är underminerat som en schweizerost!
Tillsynsmyndigheten skrev för bra många år sen om det verkliga antalet skalv, dvs. att det ständigt pågår i stort sett dygnet runt varje år! Det i sig visar att berget uppvisar på en trötthet p.g.a. av den alltför aggressiva brytningen och det enormt stora uttaget som bedrivs i ett stort antal malmkroppar.

Det är nog ingen som har haft eller har något emot själva gruvbrytning, så länge den existerar i symbios med ortsbefolkningen och bedrivs med sunt förnuft. Men det stadiet är sedan länge passerat. De boende utsätts dygnet runt av ett vansinnigt stressmoment, eftersom kroppen ständigt är påslagen med "flykt". Inte blir det så mycket bättre av att tänka på att: mitt i allt detta tunga industriområde, med vansinniga utsläpp av giftiga blandningar, tvingas folk att bo kvar. - HUR är det ens möjligt?

2 kommentarer:

 1. Hur det ser ut idag, eller rättare sagt förra året finns det ju fina bilder på för alla sömninga inhoppare, bara att bläddra på. Som gammal malmbergare känner man inte igen sig och inombords gråter vid blotta tanken på förödelsen:
  http://gun-m-ek.blogspot.se/2015/06/det-har-ar-borjan-pa-en-berattelse-i.html

  SvaraRadera
 2. Mjae, de bilderna är ju från ytterligare ett år, dvs. alldeles runt knuten två år sedan. Men förödelsen bara fortgår och är än värre än det visades på dessa foton.

  Vi är nog bra många som får akut ångest varje gång vi återvänder till Malmberget. Ett gemensamt drag för oss allihop är att vi är chockade över hur förödelsen brett ut sig.

  Värst drabbade är de här stackars människorna som skall bli kvar i en enklav som LKAB inte bryr sig om. Hur statens i egenskap av ägare hur tänkt att livet skall bli för dem där inget finns kvar och de är omgiven av stängslet: det är nog nästa 100 000:- fråga.

  Det finns bara ett enda att säga om saken: den sista idioten är tydligen inte född ännu.

  SvaraRadera