söndag 5 mars 2017

I dessa dagar när det talas så mycket om rasism, är det många som inte känner till, att vi har svenska medborgare som fråntagits sina namn

och givits officiella svenska namn istället. Betänk att vi skulle göra så med alla invandrare, att vi skulle ge dem andra namn än de de har.

I dessa dagar när det saluförs så mycket om rasism och JK å statens vägnar vässar klorna i Girjasmålet, eftersom svenska staten förlorade i Gällivare tingsrätt, finns det alltid dessa kloka människor som är våra vågskålar i livet och som ger oss perspektiv på tillvaron.

Ägna 20 minuter av din tid och se/hör kloka Johannes Marainens föredrag: "Hur mycket har kyrkans registrering av samer påverkat samisk identitet". Hans föredrag börjar 52:35 minuter in på inspelningen och ligger ute till den 24.2.2018 på nätet.

På slutet kände jag mig helt gråtfärdig, kloke Lás-biet-heaihkka-johánas, så glad jag är att han har funnits så många år i mitt/ vårt liv.

http://www.svtplay.se/klipp/12552383/svenska-kyrkan-och-samerna---fran-fortryck-till-forsoning-del-1?info=visa
 
 
Lás-biet-heaihkka-johànas, som inte fick behålla sitt samiska namn. När han började skolan fick han veta att han hade fått ett officiellt namn: Johannes Marainen, i mitten med hustru Kerstin på sin vänstra sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar