Google+ Followers

söndag 5 februari 2017

Årets Jokkmokksmarknad har blivit ett politiskt slagfält, eftersom USA bryter mot Svalbardstraktatet med Sveriges tysta medgivande.

Lyssna på ovannämnda TV-länken vad försvarsminister säger. Han pratar om demokrati och negligerar vad som demonstrationerna handlar om och allvaret i hela situationen att här har man en ständigt krigförande nation som även bryter mot Svalbardstraktatet, där Svalbard är demilitariserat och inte får användas för krigsändamål. Protesterna gäller de militärövningar med bland annat flygsamarbete som pågår på Nordkalotten. 

På seminariet deltar bland andra Peter Hultqvist, försvarsminister, Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, Åsa Lindestam, vice ordförande i försvarsutskottet och Karin Enström, f d försvarsminister.

Det är djupt tragiskt att dubbelmoralen frodas hos försvarsministern Peter Hultqvist (S) och regeringen, eftersom man ensidigt ser Ryssland som ett hot mot Sverige, men samarbetar kring nationella flygövningar och också har en omfattande vapenindustri. Något som inte minst speglas av de stora internationella, militära flygövningar som med jämna mellanrum hålls i länet.

Jag har skrivit tidigare om galenskapen som pågår i Sverige, speciellt då i norra Sverige, som redan för många år sedan antagit en horribel utveckling: http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/03/stjarnornas-krig-i-robotbyn-vidsel.html  
Skyltarna på Svalbard kanske skulle utökas med en till som gäller hela Svalbard, eftersom det verkar vara trögt med fattningsförmågan.Internationella kvinnoförbundet för fred & frihet (IKFF) menade, när övre delen av Sverige stängdes av vid övningarna som skedde maj 2015, med den våldsamt stora flygövningen Arctic Challenge Exercise gick av stapeln,
https://www.svd.se/om/flygovningen-arctic-challenge-exercise
att svenska staten utnyttjar glesbygden när den tillåter övningar av det här slaget.

– Besluten fattas i storstäder men övningarna genomförs inte där beslutsfattarna finns utan i glesbygd i Norrland. Vi vet också att människor inte vill ha övningarna på sin bakgård, säger Malin Nilsson, ordförande i organisationens svenska sektion.
Övningen förstärkte också maktrelationen mellan staten och den samiska befolkningen och påverkade dessutom klimatet negativt, påtaladde organisationen. Främst angrep IKFF med all rätt, den militära upprustning övningen bidrar till.

Man kan undra vilken form av "demokrati" det egentligen är som råder i Sverige. Av allt att döma är det ett herrelöst godtycke som råder bland våra ledande politiker där de ständigt är med på flanken "militära upptrappningen".


Överhuvudtaget kan man fundera en lång stund över hur politiker över lag tänker. Nu vill EU förse Libyen med otroliga summor för att stoppa flyktingströmmen från Afrika via smugglare över Medelhavet.

Jag höll nästan på att trilla av stolen när jag hörde, att man var bekymrad över läget i Libyen och att det var osäkert att förse Libyen med så mycket pengar. Inte var det väl något strålande läge när Muammar Gadaffi var vid makten, men det finns grader av helveten och det är många tveksamma händelser som utspelade sig under den Arabiska våren och inte minst i Libyen. Det går inte heller att frångå att det fanns gott om tecken på att det göts bensin på vågorna från de som hade en alldeles egen agenda i de olika skeendena. Helt uppenbart offrade USA sin egen ambassadör Chris Stevens i Benghazi och inte bara honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar