Google+ Followers

lördag 14 januari 2017

Den ständiga jakten på oliktänkande - det får mig att dagligen ifrågasätta mig själv och när mitt eget tyckande överträtt den gränsen.


I Tyskland hämtade de först kommunisterna 
och jag protesterade inte
för jag var inte kommunist.

Sedan hämtade de de fackanslutna 

och jag protesterade inte
för jag var inte fackansluten.

Sedan hämtade de judarna 

och jag protesterade inte
för jag var inte jude.

Sedan hämtade de mig

och då fanns ingen kvar som protesterade.

Dikten handlar om hur Nazi-Tysklands intellektuella inte agerade mot regimen och den tyske pastorn Martin Niemöller lär vara hjärnan bakom dessa tänkvärda ord, som publicerades först 1955 i en bok av Milton Mayer. Den börjades spridas i 60-talets USA där ordet kommunist brukade utelämnas, si så där lite lagom klädsamt av en dubbelmoral, som alltjämt består.

Martin Niemöller berättade 1971 att han inte var säker på vilka grupper som ingick i den ursprungliga formuleringen, men han föredrog versionen där kommunister, fackanslutna och judar nämns i tur och ordning. Hur och när dikten kom till lär däremot alltjämt vara höljt i dimmorna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller

Den överklagade domen mot Anders Bering Breivik, där han stämt norska staten för brott mot de "mänskliga rättigheterna" är åter i full gång i högre rättsinstans. Naturligtvis inledde han även denna rättsprövning med att anlända till rättssalen med en Hitlerhälsning.

I Anders Bering Breiviks stämning ingår bl.a. att han inte fritt kan brevväxla med de som delar hans åsikter och som är ett resultat av att han själv sitter fängslad med rigorösa restriktioner. Han har trots allt tagit 77 oskyldiga människors liv och utfört terrordåd och själv vill han ha rätten att bilda ett parti. 


Otvetydigt har han samma åsikt som både Stalin, Lenin, Marx och Hitler hade: för att uppnå ett ultimat samhälle krävs en utrensning av icke önskvärda individer.

Det här får mig att ifrågasätta mina egna tankar om yttrandefriheten, som jag anser måste vara fullständigt okränkbar i en civilisation som vill framstå som medmänsklig. Men jag kan inte se att det är förhandlingsbart längre för någon som vida överträtt yttrandefriheten. T.o.m. dödat andra människor, utfört terrorbrott enbart för att genomdriva sina egna suspekta tankar om det egna varandets bättre rätt.

Jag tänker idag också på den snart 44 åriga multihandikappade kvinnan, som olovligen bortförts från sitt hem redan i oktober 2014 och som ännu är föremål för ett sådant godtycke, att man måste betrakta det som att hon är helt och hållet återförd till någon form av märklig institutionsvård. Något som hon själv på 80-talet befriades ifrån då hon som 2-åring istället fick komma till den som senare skulle bli hennes adoptivmamma. En adoptivmamma som sammanfört henne med hennes egna biologiska anhöriga.

Sedan oktober 2014 har detta upptrappade personkrig mot denna multihandikappade kvinna fortsatt med oförtruten styrka av förvaltare och överförmyndarnämnd i Mönsterås kommun!

Hon är avskuren ifrån alla former av normala kontakter med sina egna anhöriga och detta p.g.a. diverse myndigheters välvilliga blindhet. Hon är bortförd från sitt eget hem till en plats där varken hon eller hennes anhöriga har någon som helst anknytning till. En förvaltare håller henne kvar på denna ort och hennes egna anhöriga blir den ena gången efter den andra utsatta för regelrätta kontaktförbud.

Hon är helt prisgiven åt förvaltare och överförmyndarpersonalens maktfullkomlighet, trots att det inte existerar något beslut från soc. i Mönsterås kommun om något omhändertagande. Som om det inte kunde räcka, det existerar sådana handlingar och märkliga dokument, som talar för ett sagolikt övergrepp från samhällets sida.

Det här kära läsare av min blogg pågår också år 2017!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar