Google+ Followers

lördag 18 juni 2016

Har du barn i skola eller förskola, eller någon anhörig som bor på äldreboende? - Här är något som du bör ta fasta på!

Att den svenska dubbelmoralen håller på att försätta hela landets inhemska jordbruk och övriga miljön i en ohållbar situation, det kan inte ha undgått någon tänkande människa, men sedan har steget varit långt till att man som vanlig "Svensson" har haft något att sätta emot idiotin varit väldigt långt.

Dvs. ända tills nu och kanske kan vi äntligen (!) känna att det möjligen finns hopp för det här landet också, tack vare Anette Gustawson, Karin Hilmér och Per Karlsson, som fått skutan att ändra färdriktning.

http://www.atl.nu/ledare/dubbelmoralen-blev-solklar-i-en-mening/


Nu undrar jag bara hur vi andra skall kunna förmå Livsmedelsverket och Jordbruksverket att efterleva de krav vi andra har på att slippa ifrån mat som pumpas fulla i nitriter och annan dynga, eller som innebär orimliga transporter från utlandet allt för att behaga profitens giriga!

Här sitter pappenheimare i Regeringen som klappat sig för bröstet och var SÅÅÅ nöjda SÅÅÅ med klimatavtalet som de lyckades driva igenom, men i samma stund har de inte gjort annat än sett till att om möjligt lägga ner hela Sveriges jordbruk och mjölkbönder, tekoindustri, inhemsk arbetskraft etc. etc.

Den dagen vi slutar att ägna oss dessa förskräckliga transporter av matvaror och andra varor, inkl. arbetskraft som vi själva faktiskt kan och har kunnat producera i landet är mycket miljö sparad.

Jag läste något mycket uppfriskande häromdagen där finska posten hade vidgat sitt utbud av tjänster: gräsklippning, matutkörning, lite social verksamhet där man kunde få en liten pratstund till maten eller kaffet och t.o.m. att man kunde få hjälp med att ta ut gamlingarna på lite frisk luft!

Något som jag tycker att Regering och Migrationsverket här i Sverige skulle ta fasta på istället för att tömma hela vårt socialförsäkringssystem på pengar.


Tack för kaffet!
3 kommentarer:

 1. Fick mig bl a att tänka på Ethel Forsberg som arbetade som generaldirektör för Kemikalieinspektionen i nio år. Under de åren såg hon ett maktspel bakom kulisserna som hon vill delge allmänheten i visselblåsarboken, ”MAKT PLAST GIFT & VÅRA BARN” som jag har i min ägo. Ethel hävdar med rätta att politiker och myndigheter har mörklagt hur farliga kemikalierna i vår vardag verkligen är. När Ethel ville ta tag i de farliga vardagskemikalierna blev hon stoppad, naturligtvis, och fick rådet att inte ta ytterligare initiativ på området. Så går det till bakom kulisserna. Läste nyligen Äkta vara: guiden till oförfalskad mat av Mats-Eric Nilsson. Deprimerande läsning. Han har även skrivit Den hemlige kocken det okända fusket med maten på din tallrik, boken som har skakat om såväl tiotusentals konsumenter som stora delar av livsmedelsindustrin.
  Vårt allra viktigaste livsmedel sägs vara vatten. Medan jag skrev de orden kom jag att tänka på spektaklet Sveriges godaste kranvatten. Ett avskyvärt fult knep för att inbilla folk att kranvattnet vi dricker är bättre än det är. Och folket gick på det. ”Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet” löd rubriken till artikel publicerad i DN 2014-01-02:
  Undersökningar visar att vart tredje svenskt grundvattenprov är förorenat av växtskyddsmedel. Ändå övervakas bara fjorton procent av de svenska grundvattenförekomsterna. Sverige måste agera nu för att få kontroll över situationen, skriver nio forskare och experter. I dag är övervakning och kartläggning ett mycket styvmoderligt behandlat område där vi ligger långt efter många av våra europeiska grannar. EU har kritiserat Sverige för att vi inte övervakar grundvattnet i tillräcklig utsträckning. I andra länder tas avgifter ut för vattenuttag och utsläpp till vattenmiljöer och på så sätt finansieras en omfattande övervakning, kartläggning och nödvändiga åtgärder.
  T ex bekämpningsmedlet Bentazon som svenska bönder, våra heliga kor?, spridit ut på odlingar. Gränsvärdet som inte får överskridas i dricksvatten är 0,1 mikrogram (ug = miljondels gram) eller 100 nanogram (ng = miljarddels gram) bentazon per liter vilket är samma som 1 gram bentazon i ett 5 meter brett, 2 meter djupt och 1 kilometer långt dike fyllt med vatten
  För vissa bekämpningsmedel tillämpas gränsvärdet 0,030 µg/l som är 3,3 gånger lägre än 0,1 mikrogram per liter.
  I kranvattnet (grundvatten) där jag bor är det så långt jag kunnat lista ut bentazon och även PFAS eg PFOS (finns i brandskum och annat). Dessutom är det berikat med lut för att höja PH och förhindra att ledningar koxar igen. Jag dricker inte kranvattnet. Ett glas skulle räcka för att efter några timmar ge mig smärtsamma kramper i fötterna.
  ”PFAS”, Där har ni det största hotet mot det svenska dricksvattnet. – Det ackumuleras i kroppen och misstänks vara cancerogent, säger Lutz Ahrens, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.
  Egentligen är väl luften vi andas också ett livsmedel. Det är det vi äter mest. Ca 20 kilo per dygn konsumerar vi vuxna att jämföra med ca 2 kilo vatten och väl något mindre med mat.
  Minst 10 000 svenskar sägs dö i förtid av luftföroreningar per år. Så kan det gå då de som ska skydda oss tjänar de stora miljösvinen så att de slipper minska på och rena utsläppen.
  Ingen kan tjäna två herrar, inte typ ”det var värre förr så allt är väl” Livsmedelsverket och inte heller ”det var värre förr så allt är väl” Naturvårdsverket, inte miljödomstolar, inte ens regeringen, den grönröda röran som silar mygg och sväljer kameler. Hm… PFAS finns även i luften vi andas. Tanken slog.

  SvaraRadera
 2. 20 kilo luft per dygn var i underkant slog mig tanken. Det rör sig nog om 30 kilo.

  SvaraRadera
 3. Det är väl tyvärr så överlag, vi har korruption överallt i kontrolleden. Se bara de sista som blev "synligt" vem skulle ens komma på tanken att klunka i sig rundup, eller ens drälla ut det i naturen inte jag i alla fall. https://www.gp.se/livsstil/konsument/ogr%C3%A4smedel-i-%C3%B6l-1.2855609

  Jag tror på gammal hederligt jordbruk, där man låter naturen har sin gång både för djurens och odlingarnas räkning.

  Vårt grundvatten är snart odrickbart, men de fortsätter att salta vägar och häva ut en massa gifter i vattnet. Bara alla läkemedel som spolas ut är ju rent skrämmande.

  Men det får ju fortgå allt är så korrupt så det liknar inget längre.

  SvaraRadera