Google+ Followers

onsdag 10 december 2014

Härmed kröner jag det statligt ägda LKAB i Malmberget till fascister.

Skyll inte på mig att det låter plumpt och väldigt illa. Jag följer bara tidens nya språkbruk, som helt tagit över. Jag gör bara som "förebilderna" uppe i Regeringskansliet gör, den här ständigt upprepande och valhänte fackförhandlaren i den alltför stora kostymen och så den ständigt skällande mopsen vid hans sida på sina vinglande klackar. Jag använder det nya modeordet, som tydligen går att klistra på i tid och otid: fascister oavsett om åhörarna kan Sveriges egen nutidshistoria eller inte.

Förut hette det rasister, men det blev väl för uttjatat, så man slog helt plötsligt om till ordet fascister istället. Det låter ju steget vassare, speciellt som man själv distanserat/negligerat dryga 800 000 väljares fria val.

 
Åter till statens kassako: det statligt ägda LKAB, som gör business på att konfiskera folks privategendom och köra dem ifrån sina hem, för att inte tala om den totala miljöförstöringen, som följer i dess spår. Men det såg väl inte fd. statsministern Fredrik Reinfeldt, när han var ute och svingade sig med regeringsplanet. Trots att alla andra kan med blotta ögat se vad det hela handlar om. Går också att googla sig fram på gula sidorna och kartor, hur omgivningarna ser ut kring gruvbrytningen i Malmberget och Aitik.

Men vissa saker och som det passar går tydligen att göra sig både blind och döv inför.

På sin höjd får de drabbade av gruvbrytningen nytt boende, förutsatt att de är villiga att låna upp mellanskillnaden till ett nytt boende. Men det är alltför många som fått hela sin privatekonomi raserade. Någon egen fri vilja, att själva bestämma, när de inte längre tycker att det är en bra boendemiljö existerar inte. Sådant tar inte inkräktarna svenska statens ägda gruvbolag LKAB någon som helst hänsyn till.

Betyder det inte i ordets rätta bemärkelse, att man faktiskt kan kalla LKAB för fascister, eftersom innebörden av ordet fascism faktiskt betyder: elitstyre och
meningen är att individen är underställd statens behov.

Just därför bestämde jag mig idag, att döpa det statligt ägda gruvföretaget LKAB i Malmberget till fascister. Vem som har det absolut yttersta ansvaret för företaget. Ja, där finns en mycket tydlig direktvisande pil, som leder raka vägen in i Regeringen, så då vet vi hur det ligger till med den saken också. Ett autoritärt maktpekfinger har alltid en viss tendens, att peka tillbaka på pekaren själv.

Det är inte vilka fascistiska tilltag som helst heller, som det är fråga om:

Därför att ju mer skalven blir kännbara i Malmberget, gruvstaketet stryker förbi näsan vid det egna boendet,några acceptabla zoner finns inte heller mellan gruvans kraftigt underminerade avgrund och bostäderna:

Fotot är taget av journalisten och författaren Dan Larsson, tidigare bosatt i Malmberget och jag har hans godkännande att använda bilden.

gisslan av de boende blir alltmer övertydligt och de fortsatta förhandlingarna i miljödomstol, som LKAB har förhalat sedan 2006, nu börjar närma sig. Det är DÅ som det är helt uppenbart, att bolaget slår av sina mätare för att påvisa vilken TRIVSAM miljö Malmberget är att bo på. Medan det i själva verket är både uppskakande och hälsovådligt. Mätarna som mäter utsläppen har de valt att placera ut i Pålkem, av alla ställen. Så långt ifrån som bara möjligt är för att inget skall ge utslag på mätarna!

Nu ägnar sig inte LKAB åt att ständigt be om och erhålla anstånd i domstolen genom sin advokat i Stockholm på fin adress, utan nu har de helt uppenbart bytt strategi: Inte en krusning på LKAB:s ålderstigna mätmetoder kan noteras. Trots att lokalbefolkningen ruskas om av väldiga skalv, som blir både alltfler och alltmer kännbara. Allt och alla skakas sönder.

I många fall har det varit ikryssat i rutan "Skador i gruvan eller förfrågan från gruvan", utan att det tycks föranleda något från LKAB:s sida, mer än att ännu mer omgärda sig av en kompakt tystnad.

Bara för att nämna något, av alla skalv, som äger rum varje dygn så var de båda skalven som registrerades den 6
december, samma tid 06:48:21 ena skalvet var 06:46:03 de är båda registrerade i Finland som 1.6 och 2.1 på Richterskalan. Det var ytterligare ett skalv, som inte registrerats överhuvudtaget av LKAB: kl.06:58:06 det var 2.1 på Richterskalan enligt Finland.

Men mätarna har väl slutat att fungera hos LKAB, vem vet de kanske har börjat begagna sig av de gamla mätmetoderna, som inte tog slut för så länge sedan. Då körde de ner armeringsjärn i backen och mätte hur tjälen tog armeringsjärnen upp och ner... HÄPP!

Inte ens när det finns skalvrapporter rapporterade till Bergsstaten finns några mätvärden medtagna.

Kanske de undermåliga mätarna slutat fungera för LKAB, något bisarrt verkar det i alla fall vara i görningen, om inte ens de nattliga skalven, som väcker hela samhället inte ger något utslag alls hos LKAB.

Några svar går det inte heller att få ut av vare sig LKAB eller tillsynsmyndigheten, som Bergsstaten skickar frågeställningarna om skalven vidare till. Trots att det är Bergsstaten som beviljat koncessionerna, dvs. står det fulla ansvaret för vad det som de har beviljat också följer deras bedömningar, som helt uppenbara varit helt uppåt väggarna fel!


Skalv 11 nov 00:27 inga utslag - 1.9 richter Finland
Skalv 12 nov 20:15 0.75 MM/s Konsum Malmberget - 2.1 richter Finland
Skalv 12 nov 21:12 0.45 MM/s Konsum Malmberget - 1.9 richter Finland
Skalv 13 nov 16:56 inga utslag skalvet var 17:06 - 1.6 richter Finland
Skalv 16 nov 20:53 Konsum Malmberget 0.5 MM/s - 2.1 richter Finland

Det nattliga skalvet 19 november= inte ens där är det en krusning heller på LKAB:s vibrationsmätare, eller svar från LKAB om de börjat slå av vibrationsmätarna nattetid, eftersom skalvet finns registrerat på annat ställe dock inte hos LKAB.

24 november var det samma sak ikryssat "skador eller förfrågan från gruvan" även rödkryssat i magnitudrutan, inte en enda krusning på mätarna ovan jord. Jag skulle kunna hålla på rätt länge, men jag kan inte skriva om så många skalv som David Berggård, Länsstyrelsen i Norrbottens län skrivit att det existerar, dryga två tusen per dygn!


skulle du vilja ha det här utanför ditt köksfönster och hela marken har hur många regelrätts skalv som helst, inte bara när det sprängs i gruvan, utan alla tider på dygnet.
Kanske LKAB vill visa upp en lugn tillvaro där skalven inte är av signifikant betydelse till den kommande förhandlingen med miljödomstolen, eller...

Jag tror det biter bäst, att lägga på dem det nya modeordet fascister, det verkar ju vara praktiskt och bra, men framförallt accepterat på elitnivå.

4 kommentarer:

 1. Det gör du nog rätt i: grundämnet fluor (F) och fluorföreningen, som LKAB i Malmberget enligt sig själv skickar ut till luften, extremt frätande vätefluorid (hydrogen fluoride HF), är bägge högsta giftklassens (T+ Mycket giftig) ämnen. Mycket giftigare än arsenik och kvicksilver, som klassas T Giftig.

  Till exempel 2007 skickade LKAB vid Malmberget till luften ut tusentals ton såväl högsta giftklassens ämnen (utsläppet av t ex ett par av dessa, vätefluorid och kvävedioxid, översteg 2000 ton), som ruskigt toxiska ämnen i giftklass T (t.ex.1 198 ton svaveldioxid och 254 ton klorväte).

  http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Search/Plant-page/?pid=1947

  Enl. LKAB på hemsidan framgick år 2012, att bolaget investerar 1,56 miljarder kronor i tre rökgasreningsanläggningar för pelletverken i Malmberget och Svappavaara.

  I Svappavaara handlade det om minskade stoftutsläpp. Där skall en kompletterande investering göras senare avseende rökgaser.

  De stora investeringarna, nog bra mer än 2 miljarder kronor, i rökgasrening har skett vid Malmberget, MK3 som togs i drift 2006 och vars rökgasreninganläggning blev fiasko och Bandugnsverket som vräkt ut rökgaserna orenade sedan början på 70 – talet. Mer hälsovådligt är det nog svårt att överhuvudtaget konstruera och helt magstarkt, att man ens för öppna upp något som inte uppfyller miljökraven.

  Ändå så upprepar ansvariga inom regeringen: att de har fullt förtroende för LKAB och deras hantering av både människor, miljö och samhällsomvandling.

  Det är väl bara om den här befarade blow outen av hela gruvan, som det varnats för från expertnivå kommer att ske, som kommer att få regeringen och riksdagen att öppna ögonen. Hela Malmbergets samhället (det lilla som nu återstår) är underminerat av LKAB. Men det låtsas varken de eller Bergsstaten om, fastän vägarna går kors och tvärs under jord och det finns hålrum, som ligger i anslutning till bebyggelsen.

  Det hela verkar vara en låt-gå-attityd, som så mycket annat i samhället. Gör det så går det! Ända tills bluffen inte längre håller och någon har genomskådat den, eller att katastrofen är ett faktum.

  Den här bloggen har därför blivit en bra tidsdokumentation. Där andra fyllt på med sina inlägg och kunskaper.

  SvaraRadera
 2. Hej Gun. Du kanske också har läst att LKAB anser att stadsflytten inte har någon brådska? Har de kommit fram att detta kostar så in i helvete med pengar? Jag tror att samma scenario kommer att upprepas som i samband med alla flyttar och strul som i Gällivare. För mig verkar flytten som taget ur en sciensefictionfilm. Jag önskar dig och din familj en riktigt God Jul.

  Mad Max

  SvaraRadera
 3. http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/andrad-prognos-mer-tid-for-stadsflytten-8957499.aspx

  nu går kirunaborna samma öde tillmötes som malmbergsborna har fått göra. De kommer också att få leva mitt i en tung industri där husen och de själva skakar sönder och inte vet något om sin egen framtid. Fy fan vilket ruttet samhälle vi lever i! Man skulle tvångsförflytta de där i regering och riksdag till Malmberget. Få se hur länge de skulle palla.

  SvaraRadera
 4. Jo, Mad Max, jag läste det på webben. Det skall väl bli ett nytt Malmberget i Kiruna.

  U 2 önskar dig en God Jul, dessvärre vet jag inte om det finns någon familj som också kan nås av den hälsningen. Men om det gör det, så är det naturligtvis så. - Känns lite märkligt det här att under så lång tid läsa samma signatur, utan att veta vem personen egentligen kan tänkas vara. Ibland har jag fått känslan av att du känner mig privat. Men det kanske bara är en konstig tanke, jag drabbas av ibland.

  -

  Tror inte att det skulle vara någon större vits med att tvångsförflytta politikerna i Regering och Riksdag till Malmberget, då skulle ju malmbergarna bara få ännu mer miljöproblem. ;)

  SvaraRadera