Google+ Followers

torsdag 13 november 2014

När skall den här Thomas Quick-historien egentligen få ett slut? Nu vankas det ny bokutgivning.

Men jag skall läsa både Christer van der Kwasts bok ”Bortom rimligt tvivel” , som kommer ut den 19 januari 2015 och även fd. justitiekanslern Göran Lambertzs´, som tydligen sitter på sin kammare och skriver en bok om Thomas Quick.

Christer van der Kwasts försvar för sina egna märkliga handlingar i egenskap av åklagare, de har hittills varit så urvattnade, att man funderar om han har alla pållar hemma. Talar man om för polisutredare vad de inte får ta fram och tar bort graverande bevisning i en mordutredning, för att Sture Bergwall inte kan vara rätt mördare, då är det illa ställt och borde väl rimligen lett till någon form av rättsligt ingripande mot van der Kwast.

Det är också tämligen obegripligt hur alla andra mord, som Thomas Quick också har erkänt bara föll undan. Av vilken anledning då, kan man undra. Allt det här sammantaget gör att alla morderkännandena känns mer som högklassigt svammel än någon sanning överhuvudtaget. Journalisten Hannes Råstams grundliga genomgång av alla mordrättegångarna och händelserna runtomkring dessförinnan känns verkligen inte som något hastigt påkommet, snarare tvärtom.

Det är ju inte enbart så att man skall fälla en skyldig, i domstol har man också en skyldighet att inte fälla någon som inte gjort sig skyldig till det personen ifråga själv uppger sig ha gjort. Det skall mao vara ställt utom allt rimligt tvivel. Här är det väl bra mycket tvivel som har förekommit. Thomas Quicks försvar finns mycket övrigt att önska av.

Men det är klart har nu Christer van der Kwast gjort sig raketkarriär genom att tillverka en massmördare, som pinkat in alla gärningsmannaprofiler, som överhuvudtaget går att göra, så har man onekligen gjort en bedrift inom svensk rättshistoria.

http://www.svt.se/kultur/bok/christer-van-der-kwasts-ger-ut-quickbok


Göran Lambertz, fick ju nya nya arbetsuppgifter efter kritikstormen kring Quick-skandalen, han avtroppade till Lagrådet. Han lämnade Högsta domstolens dömande verksamhet, helt uppenbart efter intern kritik. Vad han egentligen gör idag, har jag dålig koll på. Men den mannen har jag en gås oplockad med, eftersom han helt uppenbart fnös åt, att det fanns en annan mördare än Thomas Quick till Appojauremorden. Så här får det verkligen inte gå till! Hela den dubbelmordutredningen havererade helt uppenbart och avhoppen av garvade mordutredare talar sitt tydliga språk.

När jag lyssnade till CD-boken
"Fallet Thomas Quick: att skapa en seriemördare", av Hannes Råstam trodde jag bitvis att jag hörde fel, när Hannes Råstam relaterade till hur rättegången vid Gällivare tingsrätt/Appojauremorden hade gått till. Bara det är en rättsskandal av digra mått: En dubbelmordrättegång där den tilltalade som slår an takten och talar om för sittande ordförande (lagmannen), att det är bara att strunta i bevisning, som gör att hela rättegången får en tvärnit och talar för att Thomas Quick inte är rätt dubbelmördare. Men rättegången fortsätter på Thomas Quicks uppmaning och förringande av föreliggande fakta. Det är bara att riva sönder och förpassa till papperskorgen!

Förut hade jag rätt stort förtroende för Göran Lambertz, men redan år 2005 när han i sin dåvarande roll, som Justitiekansler, kom fram till att justitierådet Leif Thorsson skulle få behålla sitt jobb efter att han dömts för att ha köpt sex. Då var mitt allvarliga tvivel sått ang. Göran Lambertz omdöme. Thorsson flyttades då till Lagrådet men var rätt snart åter i sin tjänst som vid Högsta domstolen.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sexkopsdomd-hd-domare-tillbaka-pa-jobbet/

När Göran Lambertz agerade murbräcke, helt inför öppenridå i kvällspressen åt hela Quickgänget, då passerades gränsen med råge för vad jag anser är acceptabelt.

Själv blir jag enbart matt därför att ju längre det här får fortgå, desto längre är min egen pina över vad som hände mig och mina anhöriga. Såren rivs upp om och om igen. Idag är jag av den bestämda uppfattningen likt en känd kriminologiprofessor: hata slumpen!

Det blåser kalla vindar


1 kommentar: