fredag 18 maj 2012

Politikerna har breda kunskapsområden liksom, tjänstemän vid olika inrättningar & myndigheter.

- den 18 maj 2012, kl 10:57


Det är egentligen inte riktigt klokt hur väl skickade man nu för tiden tycks vara, trots avsaknaden av formell utbildning, eller behörighet i det som de ägnar sig åt. Man har blivit lite av self made inom samtliga förekommande områden.

Försäkringskassan bedömer numera om man är sjuk eller inte. Arbetsskadade blir utförsäkrade och får leva på socialbidrag istället för att omfattas av den arbetslagstiftning, som rimligen borde ha trätt i kraft, när det är arbetet som gjort någon sjuk, eller skadad. Förut var det läkarna som stod för den kompetensen och bedömningen.

För att underlätta "utsorteringen" av människor så hjälper s.k. förtroendeläkare till att bedöma.

Förtroendeläkare som aldrig själva träffat patienten ifråga, är dessutom avlönad av försäkringskassan. De har en sådan swisch på handläggningen de här anlitade och betalda förtroendeläkarna, att de vid en granskning inte ens hunnit ögna igenom alla journaler som finns tillgängliga. Vid en granskning av förtroendeläkarna så kom man fram till att en förtroendeläkare i genomsnitt lägger ner ungefär 3-5 minuter på en patients bedömning. Det hela går mao enligt löpandebandprincipen.

Samma system används inom försäkringsbranschen, de håller sig också med egna betalda läkarkonsulter. Dvs. förtroendeläkare som aldrig heller träffat, eller undersökt patienten de bedömer och blir tummen på vågskålen.

Skulle sånt här förekomma i något annat land skulle det kallas för korruption, eller i lindrigaste fall inkompetens.

Vad gör då tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen åt det här ofoget, att en hel behandlande läkarkår blir sidsteppad och ifrågasatt.

Tja, vad jag har kunnat utröna precis ingenting. Personligen kan jag tycka att antingen skall behandlande läkare prickas, eller frånta sin legitimation p.g.a.. oskicklighet i tjänsteutövning, eller så får väl de s.k. förtroendeläkarna bli av med sin legitimation alternativ prickas. Behandla/operera någon som inte är sjuk, eller skadad måste väl rimligen vara ett kriterium för att stängas av. Någondera av det två olika läkarlägren måste rimligen vara den felande länken, båda kan absolut inte ha rätt! Det faller på sin orimlighet.

Politikerna sköter sjukvård och är de som bedömer om det behövs hjärnkirurger, akutsjukvård, fungerande cancervård etc. Tja, överhuvudtaget vårdpersonal, som helt uppenbart skall kunna atomklyvas för att kunna fullfölja sina arbetsinsatser. Patientsäkerheten är allvarligt åsidosatt och rättsförhållandena tämligen oklara, för att inte säga hårresande.

Socialstyrelsen granskar numera endast ärenden, som ligger två år tillbaka i tiden, oavsett om sjukvården varit vållande till någons död! Sedan skall tilläggas att ärendet kan ha legat till sig rejält hos Socialstyrelsen, med det är ändå inkomstdatum som räknas! Klura på den du, om du klarar av den abrovinsch.

Nyss följde jag med som medlyssnare till en studievägledare. Hela betygssystemet har än en gång gjorts om av politikerna och skall fr.o.m. 1 juli 2012 ha ett helt nytt betygssystem! Man har sedan mycket länge avskaffat yrkesskola och annat som tidigare skapade en bred yrkesutbildning och tillräckligt mycket hantverkare.

Flyktingbarn skall klara av skolgången på precis samma villkor som svenska barn oavsett i vilket skede de anländer till Sverige. Det skall bli så bra så, trots att trenden visar att kunskapsnivån i svenska utbildningar stadigt sjunkit.

De som anländer Sverige har alltför ofta mycket bristfällig skolgång, ändå är det inget prioriterat ämne för att de skall komma in i arbetslivet. Sfi har blivit en evighetsinrättning för de som föredrar att vara arbetsskygga invandrare. Dessutom en inrättning där man godtar religiösa påhitt, om kvinnans underlägsenhet.

Ändå skall alla i det här landet bli högskoleutbildade för att axla poster, som direktörer och bonusnissar. Man kan undra om det är några som har sysselsättningsproblem, eller lider av någon svårartad form av "bokstavsskog", med tanke på den ständiga förändringen. Den har pågått i vart fall de sista 35 åren och stadigt förändrat lärarkåren till regelrätta pappersvändare i systemet.
Politikerna har också öppnat upp för ett system, som gör att pengar hamnar hos utländska riskkapitalbolag, eller i vart fall i en hel del mindre lämpliga verksamheter. Man skär guld med täljkniv medan brukarna, dvs. de handikappade, äldre och skolbarn har ett betydlig sorgesamt läge. 

Flyktingpolitiken, arbetskraftsinvandringen och lönedumpning omsätter också enorma belopp för skrupelfria verksamheter. Medan det vidlyftiga skattesystemet öppnat upp för precis vilken form av skatteflykt och skatteplanering som helst för de redan burgna. En vanlig svensk pensionär göre sig dock inget besvär.

Den politiska hjärntrusten i Sverige har snart förverkat varenda insparad krona, som det arbetande folket tjänat och sparat till sina pensioner, medan de byggt upp det här landet. Hur man har tänkt sig att finansiera alla dessa girigbukar, som åker i "gräddfil" med fantasilönehöjningar och bibehålla det som byggts upp av det arbetande svenska folket, det är också verkligen en smärre gåta för mig.

De här "högintelligenta" gardet på Svenskt Näringsliv, de får det dessutom att låta, som om det är några allmosor, som det arbetande folket får ta del av när de pensioneras. Medan sanningen är att det har arbetstagarna själva under ett långt arbetsliv sparat in till sig själva. Många gick dessutom ut i arbete direkt efter en mycket kort utbildning, oftast direkt efter folkskolan.

Det snackas vidare vitt och brett från Svenskt Näringsliv om pensioner och ansvar. Ungefär som om svensken är något dumhuvud. Men de tycks i det sammanhanget sakna fullständig insikt om var pensionsåldern i Europeiska länder ligger och annan anledning till uppkomna prekära situationer i ländernas ekonomier. Ta t.ex. krisen i Grekland. Den har uppkommit av att girigbukarna inte gjort rätt för sig och betalat in till systemet det som de borde ha gjort. För mig är det en gåta, att den grekiska befolkningen i högre grad inte förstår det.

I Bryssel uppskattas ca 20 000 lobbyister jobba för att påverka 754 EU-parlamentariker. Det är i runda slängar 20 lobbyister per politiker. Hur många svenska politiker som "hämtats hem" av företagen/lobbyister, kan man väl bara gissa sig till. Allt är uppenbarligen till salu, det hela är bara en förhandlingsfråga om priset.

Här kommer den berömda Parkinsons lag och Peters princips huvudregel, där man befordras till sin inkompetensnivå. Fenomenet som klassas som den laterala arabesken, eller sparken uppåt.

Bland alla former av ekonomisk brottslighet förefaller det vara en överrepresentation. Risken för repressalier är i det allra närmaste obefintlig, eftersom tröghetssystemet fungera alldeles utmärkt och i många fall skyddas av svensk lagstiftning, eller EU:s regelverk.

Trodde man nu för en enda sekund, att nu kan det inte bli värre. Då tror man fel. Ständigt får man inse att det är just precis vad det kan bli. Bottennivån verkar befinna sig någonstans nere i ett bråddjup, djupare än Marianergraven.

1 kommentar:

 1. Totalt 2 inlägg

  Gun Ek (2012-05-20 13:17:33)

  Jag tror knappast att jag skriver för avancerat. Men det är enklare/lättare att inte bry sig och ta det hela med en axelryckning. Vi människor har tyvärr en tendens att inte bry oss om varandra så där till vardags. Det är väl oftast först när vi själva blir drabbade, som vi orkar reflektera över tingens varande.

  Ett ganska troligt resultat av informationssamhällets avigsidor tror jag.

  Det är väl mindre konfliktfyllt, att klaga över vädret istället, eller att hänge sig åt något litterärt grubbleri. Konflikträdsla kan ha många olika ansikten.

  (flagga som olämplig)

  mannen som nickar och förstår (2012-05-19 20:31:11)

  inte ett enda inlägg. Du skriver för avancerat skulle ha slagit dig på snea tallar istället, eller rapport från spisen

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera