torsdag 24 maj 2012

Kontentan av Gällivare tingsrätts dom: Lärare skall förväntas tåla att bli misshandlade på jobbet.

- den 24 maj 2012, kl 11:03


Domen har naturligtvis väckt både lokalt, som internationellt intresse och bestörtning.

http://debatt.svt.se/2012/05/23/larare-ska-inte-forvantas-tala-att-bli-misshandlade-pa-jobbet/

I en tid då våldet blivit alltmer utbrett i vårt samhälle, är det en svårbegriplig motivering, som domaren valt:

att lärare ”ska ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis”.

Den faller dessutom på sin egen orimlighet. En lärarutbildning har inte samma kriterier som polisens, eller ordningsvaktens. Tingsrätten har godtagit, att det förekommer våld mot lärare i skolan. Något som helt och hållet strider mot vad som ingår i utbildningen och anställningsvillkoren av lärare.

Skall man följa det resonemanget i dess fulla konsekvens, finns det numera ingen yrkeskår, som kan räkna med att vara skyddade mot våld.


2 kommentarer:

 1. Totalt 5 inlägg

  Gun Ek (2012-05-26 16:59:34)

  Finns ingen anledning att utdöma ett skadestånd, när en elev allvarligt hotar att slå ihjäl en lärare EFTER ett tämligen stökigt intermezzo är överspelat. Men också en månad senare om natten hemsöker lärarens hem och gör åverkan. Då vet jag egentligen inte när det finns anledning att utdöma skadestånd.

  Alla skador syns inte på utsidan av en människa, även om de är lärare och tillhör en tämligen tålig yrkeskategori.

  (flagga som olämplig)

  Det blåser om rådmannen (2012-05-25 09:30:47)

  Är det inte konstigt att Björklund måste se över lagen, när lagen redan finns. Det är bara en enskild domare som valt att anamma våldet i samhället. Det finns redan domar i högre rätt som är vägledande.

  Länk http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6429181

  I annat fall kommer det att bli många lagändringar varje gång våldet dyker upp i en ny yrkeskategori som inte har utbildning eller en befogenheter att bruka våld.

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera
 2. Gun Ek (2012-05-24 17:20:54)

  Det finns en skillnad till som inte är medtaget i domen. Som polis har du rätt att ingripa med våld. Det kan aldrig en lärare göra. Då åker den läraren dit så det sjunger om det!

  Dessutom finns inget i lärarutbildningen, eller anställningsavtalet som ingriper punkten våld. En lärare är lika outbildad på den punkten, som en rådman är!

  (flagga som olämplig)

  Gun Ek (2012-05-24 17:15:05)

  Klart att jag reagerar som privatperson.

  Både som anställd vid tingsrätt och även inom skolans värld finns alla former av hotbilder.

  Jag kan inte se att det finns anledning att särbehandla någon yrkeskategori, som blir utsatt för våld.

  Det som hänvisats till i domen är det dessutom så med: Slår jag en polis på käften åker jag dit i alla stycken, även på ev. skadeståndskrav. Sålunda faller rådmannens resonemang, som det korthus det är.

  Det går som sagt var att överklaga beslutet och det finns nog all anledning att göra det i detta fall, eftersom det är välbehövligt med en överprövning. Görs inte det, är hela lärarkåren mycket illa ute. Det är dåliga signaler samhället ger isf

  (flagga som olämplig)

  förundran = en underdrift (2012-05-24 11:38:55)

  Vi satt igår och undrade om du skulle skriva något om domen och din f.d. arbetskamrat som utdelat "judaskyssen" i domen.

  Starkt av dig efter det som hände dig själv på tingsrätten. Än mer beundransvärt att du sadlade om till specialpedagog och fortsatte tro på människan ur ett värdigt perspektiv.

  Man kan förstå att människor ser på rättsvärlden med nya ögon. Först Tomas Quickrättegångarna. Nu också fritt fram att begå våldsbrott mot lärare.

  Vilka blir härnäst på den tillåtna listan?

  Socialsekreterare? Politiker? Domare?

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera