Google+ Followers

söndag 10 januari 2010

Politikerbloggarna på Gällivaresidan,

- den 10 januari 2010, kl 20:58


i Norrbottens Kuriren, där har det blivit tvärnit. Nu kan man bara läsa:

Funktionen är stängd.

Forumet Bloggkommentarer och denna tråd är stängd för nya inlägg.


Jag har också noterat att det på Lars Alrikssons blogg har rensats bland inläggen före stängningen. Men sedan är allt en öppen fråga, eftersom kvarstående kommentarer är spärrade för åtkomst i alla bloggarna.

Här på NSD hade kommunalrådet Tommy Nyström en politikerblogg, som han valde att lägga ner. Liksom medlemmen i LKAB:s styrelse, fackordföranden i Gruv 4:an, Tomas Nilsson. Väldigt synd kan jag spontant tycka. Det hade varit intressant och lärorikt, att läsa deras alldeles egna utsiktspost i tillvaron.

Den enda politiska blogg som finns i Gällivare är Samelandspartiet, som kom till i slutspurten av sametingsvalet. I Boden, Kalix/Överkalix och Kiruna finns politikerbloggar. Även om jag alltid avskytt politik, tycker jag att det är viktigt att följa med och få saker och ting belysta från olika håll och kanter. Hur skall man annars kunna få ett riktigt omdöme, om man bara väljer bort allt man inte gillar och bestämmer sig på förhand att de inget har att förmedla?

Diskuterar och ventilerar man inte de problem som uppstått, vad är det då man skall dra lärdom av och framförallt vad ger det för signaler? Vem är det som tjänar på det, mer än den som har en egen dold agenda? Det andra argumentet håller inte heller, därför att vill man inte hålla sig informerad, är det mycket enkelt åtgärdat. Man läser det helt enkelt inte! Mer komplicerat än så är det inte.

Jag vet att långt ifrån alla känner sig "lurade" av LKAB, bland dem som träffat avtal med bolaget. Det är en sak som inte skall glömmas bort i diskussionerna. Men det har visat sig att det finns ett mörkertal och det är där man med automatik måste ställa sig frågan: hur har det kunnat bli dylika skillnader och hur kommer det sig att LKAB, trots sitt medgivande om att detta har blivit utfallet, inte är villig att backa och göra rätt för sig?

Genom åren har jag också läst hur många fått driva en kamp, för att hävda sin rätt och de har halkat runt i olika media dvs. de som orkat ta den kampen. Man har kunnat återfinna dem i såväl dagspress som nischtidningar. Är det verkligen ett seriöst företag, som försätter enskilda drabbade människor i dylika situationer?

Sedan kommer vi till det allra allvarligaste av precis allt. För mig är det obegripligt, att några skall lämnas åt sitt öde mot sin vilja och jag kan inte befria mig från en hel del obehagskänslor, eftersom LKAB:s advokat åter begärt nytt uppskov med datering 23.12.2009. Utan att blinka tycker LKAB att deras försökskaniner skall sitta villigt kvar, utan att fråga dem vad de själva anser om saker och ting, allt medan gifterna skall fortsätta att pysa ut och in i lungorna och påverka resten av alla inre organ.

Marken skall skallra på närhelst på dygnet och i allt högre skala, mer mark kommer att ge vika, medan gruvan äter sig fram under marken. Inte ens de övriga aspekterna med det psykosociala, vatten, natur är belysta trots den epidemiska undersökningen. LKAB:s drivna advokat inriktar sig enbart på gruvbrytningen, om människors hälsa och livsbetingelser nämns inte två korslagda ord! Nej, jag kan bli kräkfärdig för mindre, så här gör man bara inte, om man vill framstå som anständiga människor!

I den epidemiska undersökning, som gjordes på uppdrag av miljödomstolen, har LKAB grävt ner den allvarliga diskussion, som barnläkaren förde i media bara några år innan! Jag kan tyvärr åter bara konstatera, att LKAB totalt negligerat, det som deras gruvbrytning för med sig för den enskilda individen. Det finns inte längre något som är heligt! JAG personligen har inget att invända mot dem, som tycker att det är ok att bo kvar under dylika förhållanden. Men det här tvångsläget som man försätter människor i, den är fullständigt oacceptabel. Jag har skrivit det många gånger hittills och jag skriver det än en gång: LKAB har ingen som helst rätt att verka menligt på människors hälsa eller livsbetingelser, det är upp till var och en att bestämma över, om man vill acceptera detta eller ej!

Jag undrar, borde LKAB verkligen ha premierats med ett pris, som även avser miljö? Borde man verkligen ha tagit mot detta pris, utan någon passus, istället klappat sig för bröstet, när man vet med sig att alla ärendena i miljödomstolen säger något helt annat?

Någon skrev i ett inlägg att det var känt redan när Elevhemsområdet byggdes, att det inte skulle stå kvar. Jag påstår att det också är en ren och skär efterkonstruktion. Så illa har kommunikationerna inte varit mellan LKAB och kommunen, när Elevhemsområdet byggdes. Det här visar också att en ny mänsklig era har uppstått. Förut kunde man ta hand och värna om varandra.

Visserligen förstår jag att det är bra, att snabbt vända en negativ trend. Men att basunera ut ännu en till workshop "Nya Gällivare" för X-antal miljoner, innan man ens informerat vad som skall hända med alla de som inte längre vill bo kvar under dylika premisser, eller att invänta det extra sammanträdet i kommunfullmäktige, eller dra igång otroliga kostsamma ingrepp, innan man ens informerat de som är folkvalda och skall sköta politiken i kommunen, eller gett de som är i allra högsta grad berörda av alla dessa åtgärder, nödvändigt rådrum, det känns verkligen inte bra. Därför väntar jag med bävan vad steg nr 2 kommer att bli i dessa skeenden.

Min förhoppning är att detta inte betyder än en gång det hurtfriska valfläskflosklet: "Alla skall med."

Som i klartext betyder: Alla skall med, utom de som inte passar in!

Kommunen har nytt samråd om vägarna tisdag 12 januari kl. 19.00 i Malmstaskolan.

En liten "tight" lokal kan man tycka, eftersom det berör ALLA som bor i Malmberget. Alltså även Västra delen av Malmberget. Vilken service kommer malmbergarna att ha kvar? Hur drabbas äldre och rörelsehindrade av de nya vägsträckningarna? Hur blir de framtida bussförbindelser? Med avspärrningen av Bergmansgatan och vägen till Koskullskulle, samtidigt med bygge av nya vägar till Mellanvägen, kan man undra om det inte är sannolikt, att de flesta som kan, kommer att åka till Gällivare och handla och göra andra ärenden? Sker det, förlorar Konsumhallen sitt kundunderlag. Vårdcentralen förlorar patienter, framförallt i Koskullskulle genom det fria vårdvalet från 1 januari i år. Det finns en hel del förutom detta, att diskutera utfallet på. Hur kommer det då att se ut?

De som tycker, att den här LKAB-debatten börjar bli som att kliva runt i ständig tjära upp till halsmandlarna, kan också skriva korta, eller långa synpunkter om de nya vägarna. Tiden för skriftliga synpunkter är enligt annons förlängd t.o.m. 25 januari 2010. Synpunkterna ska adresseras till:

Miljö- och byggnämnden, 982 81 GÄLLIVARE, eller per e-post : mobpost@kommun.gellivare.se

Ja, frågeställningarna hopar sig, samtidigt som jag funderar vem det är som tjänar på att vilja lägga locket på och hur det har kunnat bli så himla rörigt. Jag kan se att det finns all anledning att denna kommun, där vinstpengar från LKAB flödat ut i alltför strid ström till helt andra ställen än just Gällivare kommun, skall hanteras på ett helt annat sätt än nu sker från LKAB:s sida.

LKAB har inte ens innehållit del av vinst, för framtida samhällsomvandling och att kompensera det man ställt till med för den enskilda människan. Vilket i sin tur betyder i förlängningen, samtliga av kommunens skattebetalare. Notan kommer slutligen att behöva betalas och vem kommer då att vara villig att betala den, oavsett om man bor i resterna av Malmberget, Koskullskulle, Gällivare, eller någon av byarna?

Det här berör faktiskt hela kommunen och det ljuset tycks fortfarande vara nedsläckt på en del håll. Kommunen har redan miljonbeloppsräkning med att sanera efter enbart tidigare gruvbrytning, före LKAB:s era. Hur har de här som stoppar ner huvudet i sanden, tänkt sig klara av allt det här? Eller spelar det ingen roll om man nu kortsiktigt lever upp det, som egentligen tillhör de som är kommunens framtid och de som verkligen borde tas med i detta arbete?

Jag tyckte verkligen att det kändes hoppfullt, med gamla politiker som efterlyste krafttag och efter att ha lyssnat på kommunfullmäktiges direktsändning i december 2009. Där man slutligen blev rörande ense om att man ville verkligen gemensamt över alla partigränser gå vidare och finna utvägar i låsta positioner, därför att det här var inte en politisk fråga, det här var en allmänmänsklig fråga. Men det vete katten vilka vindar som blåser, jag känner att jag huttrar en smula.

Med hopp om att det inte än en gång bara var tomt prat, utan att man gemensamt ställer detta krav till ägaren staten, eftersom LKAB:s styrelse själva misslyckats med denna uppgift.


7 kommentarer:

 1. Det finns 21 kommentarer.

  Att LK Mbgt skickar ut ofantligt mer gift till luft än LK Kiruna, som producerar miljontals ton mer pellet per år, beror i huvudsak på att pelletsverken i Kiruna har lagstadgad rökgasrening. Det egendomliga är att redovisade utsläpp av Arsenik, Kadmium, Krom med flera metaller är ungefär lika stora i Kiruna som i Mbgt. Kirunas redogörelser ser ut att vara okej, medan det vad Mbgts angår kan uppfattas vara mörkertal också beträffande utsläpp till luft av fluorväte, klorväte, stoft, svaveldioxid, kväveoxid och kvävedioxid. Folkhälsoansvariga skammen Gve Kommun MÅSTE sluta kräla för LK.
  Anmäl >Kontinuerliga mätningar av luftkvalitet, tack (2010-01-14 10:06:43)

  Utsläpp till luft 5 år, 2004 till 2008.
  Stoft Mbgt 3580 ton, Kiruna 2580 ton. Mbgt 1000 ton mer.
  Svaveldioxid Mbgt 5003 ton, Kiruna 655 ton. Mbgt 4348 ton mer.
  Fluorväte Mbgt 1031 ton, Kiruna 116 ton. Mbgt 915 ton mer.
  Klorväte Mbgt 1014 ton, Kiruna 112 ton. Mbgt 902 ton mer.
  Utsläpp kväveföreningar kan inte jämföras. Utsläpp Kiruna, 7700 ton, var kväveoxid och 2007 o 2008 i Mbgt kvävedioxid, 3572 ton. Kvävedioxid är mkt giftigare än kväveoxid, arsenik, kvicksilver, bly. Utskicket kväveoxid Mbgt 2004, 2005 o 2006 var 3441 ton.
  Anmäl >LK Mbgt, Sveriges största punktförorenare plus luftkvalitetsövervakning så gott som noll lika med Sveriges kanske största skandal någonsin. (2010-01-14 08:30:24)

  Till luft 2007 o 2008 Kiruna 3100 ton kväveoxid o Mbgt 3572 ton kvävedioxid giftklass T+ Mycket Giftig enl Klassificeringsdatabasen. Inget där om kväveoxid, men enligt AFS 2005:17 är nivågränsvärdet NGV för kvävedioxid 2 ppm, för kväveoxid 25 ppm. Kvävedioxid är alltså mkt giftigare än kväveoxid. NGV är hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. Hygieniskt gränsvärde är högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Motsvarar 3572 ton kvävedioxid 44650 ton kväveoxid i giftighet?
  Anmäl >LK vill att HD upphäver Miljööverdomstolens beslut gällande kväveutsläpp vid Kiruna, om till luft el vatten vete tusan. (2010-01-13 10:13:05)

  SvaraRadera
 2. Jag visste allt redan när jag var nyfödd, jag är genuin Malmbergsbo!

  Ja, det var ju verkligen synd, eftersom de flesta inom kommunalpolitiken och inom befolkningen inte är födda på 1800-talet! T.o.m. målsnöret 1914 passeras av min pappa som var kommunpolitiker i Gve kn och född 1918.

  Men då undrar jag vad kunskapen var om fyndigheterna, som t.ex. Tok-Erik påstod. De fabricerades som att vara just "Tok", vilket vi kan se idag att det absolut inte var! Var de också kända på 1800-talet och 1914?

  Nu kommer här många uppgifter som mig att bli fundersam.

  Men då kan du väl svara på hur rasvinklarna förhåller sig till bebyggelsen i Malmberget om du är så up to date?

  OSA snarast, därför att det betyder, att det ALLTID har funnits hålrum under bebyggelsen, tvärtemot vad LKAB påstår!
  Anmäl >Gun (2010-01-12 10:22:04)

  Men vad är det för innehållslösa "jag är så less..." kommentarer !.
  Sluta att läsa Guns blogg då ! Å sluta med ert gnäll.
  Vi andra som läser finner massor med viktig kommunikation som förmedlas via denna blogg.
  Ni som bara kommer med meningslösa inlägg FLYTTA era fokus på nått annat att gnälla om.
  Anmäl >Så less på Så less (2010-01-12 09:48:19)

  "Ur olika perspektiv" Bra sagt, eller skrivet rättare sagt. ;) Sanningen är som oftast mångfacetterad. "Nöjda": Tack! Men att jag dragit mig ur, handlar mest om tidsbrist, ofta då i samband med idétorka.För är det något jag älskar, så är det att "röra om i grytor", oavsett det handlar om kalops eller bloggande.;)
  Tack för ordet! /Tommy
  Anmäl >Tommy (2010-01-12 09:43:18)

  SvaraRadera
 3. Redan min farfarsfar visste i slutet på 1800-talet att gropen fanns, även om den inte syntes. På den nivån är många inlägg i dessa kommentarer.

  Synd att inte jag och alla andra besserwissrar bemödade oss att tala om vad vi visste för alla dumma, nyinflyttade (fr.om. 1914) Malmbergsbor för länge sedan.
  Anmäl >Jag visste allt redan när jag var nyfödd, jag är genuin Malmbergsbo! (2010-01-11 23:18:40)

  Är skillnad på skit o pannkaka. Läs och begrunda följande. Tänk även på att Kos är rakt downwinds LKs oerhört giftiga utsläpp.
  Kväveoxidemissionen till luft vid Kiruna 2008 uppgick till 1640 ton, vid Mbgt uppgick kvävedioxidemissionen, mkt giftigare än kväveoxid, till 1782 ton.
  Kiruna 44 ton klorväte till luft, Mbgt 219 ton.
  Kiruna 41 ton fluorväte till luft, Mbgt fluorväte motsvarande 245 ton fluor lika med minst 270 ton fluorväte och kanske hundratals fler ton än så.
  Kiruna 225 ton svaveldioxid till luft, Mbgt 1078 ton.
  Anmäl >LK vill att HD upphäver Miljööverdomstolens beslut gällande kväveutsläpp vid Kiruna. (2010-01-11 21:21:29)

  "Ur olika perspektiv" och "Iakttagaren".
  Återigen, Grattis!
  Ni är sannerligen inte några muntergökar och är just sådana som borde hålla sig borta från bloggen.
  Men kanske ni skulle börja blogga själva så vi kan få lite att löjesskratta åt. Gun o Danne är ju sönderskrattade!
  Anmäl >Gnäll less! (2010-01-11 20:25:24)

  Nöjda?
  Ja, tänk så synd det är om dig. Sicket eländigt liv du nu måtte få, när Tommy lagt ner sin blogg. Det är Dannes och Guns fel, eller hur? De har väl mobbat ut honom, det är väl därför som Tommy ofta har positiva inlägg i Guns blogg, eller skrivit om henne i sin blogg. Du är rolig du.

  Men något har slagit mig, det som du anklagar Gun och Danne för ägnar du själv dig åt. Hur rimmar det?

  Det spelar ingen roll hur många olika blogginlägg i olika ämnen som funnits så nog har det klankats och ojats. Är det rent av så att det pågår en epidemi av nageltrång?

  Vad är det som hindrar er så livgivande och rättänkande, att blogga själva. Jag tycker mig ha läst den uppmuntran många gånger av Gun.
  Anmäl >Iakttagaren (2010-01-11 19:40:59)

  SvaraRadera
 4. Till Nöjda? Kan man inte ta kritik eller andras åsikter ska man nog hålla sig från bloggeriet. Man kan inte tro man ensam sitter på sanningen.
  Anmäl >Ur olika perspektiv (2010-01-11 19:34:16)

  På tal om försvunna bloggare. Nu har Tommy Isaksson dragit in sin blogg. Många av oss förstår varför. Mycket, mycket trist. De enda kvarvarande, Gun och Danne,har ju bara en sak på agendan. Och det är ju bara trist. Så nog är man less och snart finns bara en liten klick LK motståndare kvar som läser Gällivarebloggen. Tråkig utveckling men nu får ju denna minoritet vara ifred och utan oliktänkande. Och det är ju pecis som man önskat sig.
  Bara att gratulera!
  Anmäl >Nöjda? (2010-01-11 17:48:40)

  "Miljövänliga" LKAB
  Länk
  Anmäl >Obervanten (2010-01-11 17:03:27)

  Du som är så less, vilka Malmbergare menar du är så less? Jag är less på LK och folk som inte vågar eller vill se problemen i Malmberget.
  Anmäl >Jonas (2010-01-11 15:09:24)

  Friske uttalelser avslörer hvordan Gun er dypt innenbords. Som Anna, hun er en veldig, veldig vakker jente. Fortelle sannheten, varmer mange hjerter. Men de er også som hater sannheten. For eksempel noen som elsker LKAB.
  Anmäl >Anna er ingen bot (2010-01-11 14:36:29)

  SvaraRadera
 5. 2008 producerades i Buv 3411000 ton pellets, i MK3 2552000. Ex utskick till luft
  Arsenik Buv 31 kg, MK3 4,1 kg. Kvicksilver Buv 3,1 kg, MK3 1 kg. Trovärdigt? Mangan redovisas inte i tabell för utsläpp från vart och ett av verken. I tabell för totala utsläpp är mangan med, 231 kg. 2007 halverades gränsvärdet för mangan från mikroskopiska 0,4 till 0,2 mg per m3 för totaldamm och 0,2 till 0,1 mg för respirabelt damm. Det gäller exponering på vuxna ca 8 tim dag 5 ggr per vecka. För exponering barn dygnen runt skulle gränsvärdet, om det fanns, vara ofantligt mycket lägre. Nog mkt lägre än 1 miljarddel per m3 luft.
  Anmäl >Inlägg 2 (2010-01-11 11:42:30)

  I Miljörapport 2008 står att metallutsläppen till luft från MK3 uppskattats utifrån provtagning och analys för KK3 i Kiruna och produktion motsvarande den för MK3 år 2008. Till skillnad mot MK3 hade KK3 fungerande rökgasrening, vilket inte hindrade LK att göra som gjort. För MK3s del beräknades alltså metallutsläppen utifrån provtagning och analys för KK3, vilket skulle ha fått rättskaffens myndigheter att med kraft agera. Kalkylen skulle självklart ha gjorts utifrån innehåll i rökgaser från Buv. Samma råvara bränns i Buv och MK3, Kirunas är mindre giftig. Så går det till. Mer i nästa inlägg
  Anmäl >Utpysande gifter och exempel på strategin (2010-01-11 11:27:10)

  Gällivares politiker vill inte synas höras eller ifrågasättas. Blir de ifrågasatta blir man smutskastad och baktalad offentligt. Sätt er på morgonfiket får ni höra det ena och det andra basuneras ut. Skrämmande situation i stan.
  Anmäl >Gällivare kommun ett nytt DDR? (2010-01-11 09:38:21)

  vad är det ni malmbergare är less på?

  Tillhör du de som tycker att det bara gnälls i onödan?

  Eller tillhör du de de som bara vill få en snar lösning, som varje enskild människa tycker är acceptabel för dem själva?
  Anmäl >till signaturen Så less! (2010-01-10 23:18:29)

  SvaraRadera
 6. Malmbergare som inte väljer att stoppa huvet i sanden som strutsar blir aldrig less på Gun och hennes 100% faktabaserade inlägg. Strutsar som inget gör eller inte inser allvaret i situationen göre sig icke besvär. TACK FÖR ATT DU FINNS GUN !.
  Anmäl >Vi blir aldrig less ! (2010-01-10 22:08:10)

  SvaraRadera
 7. Det bara forsätter och forsätter!
  Vi malmbergare är så less!
  Anmäl >Så less! (2010-01-10 21:11:42)

  SvaraRadera