Google+ Followers

torsdag 16 december 2010

Kommunalrådet är enögd i "samhällsomvandlingen", biblioteket skövlas och LKAB får obehindrat fortsätta på inslagen bana.


- den 16 december 2010, kl 22:09förstora


Ja, det är svårt att finna någon form av substans i kommunalrådet Tommy Nyströms senaste egenpropaganda i Lokalradion. Han tuggar om det som hans sommarprat handlade om och helt plötsligt blir allt som ICA:s köttfärs, som får ny datummärkning och återuppstår i en ny skepnad. Löftena han gett om att ingen skall behöva ha LKAB:s industristängsel inpå knuten, det har han helt förträngt, eller att de ratade människorna i Malmberget behöver någon form av logistik.

Kommunalrådet har storslagna planer om det nya Venedigliknande Gällivare och han har med varm hand överlåtit till LKAB, att göra vad de vill av Malmberget. Han skall åka till USA och iscensätta sagan om "Kejsarens Nya kläder", dvs. sagan om den samhällsomvandling som inte existerar. Kommunalrådet är lika naken som Kejsaren. I handlingen saknas dock det lilla kloka barnet, som ställer sig upp och talar om, att Kejsaren är naken. Då när ett litet oskyldigt barn äntligen uttalar de magiska orden, törs även de vuxna peka och tala om att Kejsaren saknar kläder. Allt är bara "Maja".

Skövlingen pågår inte bara av LKAB av Malmberget. Utan även den enorma kulturskatt som Malmbergets Bibliotek består av. Det bekymrar tydligen inte kommunalrådet heller. Han skall ha semester i utlandet i december låter han meddela i etern. Han nämner inte ett ord om den 105 sidor långa utredningen, inte heller att det saknas en samhällsplanering inför det två rätt allvarliga scenarier, som är under uppsegling i Malmberget. En av de världsledande inom området, Graham Swan, har i utredningen varnat för att det kan vara fråga om dagar, veckor eller månader när Fabianhålrummets tak kan största in, men också att det kan få ett mycket hastigt förlopp. Med rätt allvarliga konsekvenser för de boende och han förespråkar en hel del övergripande planering.


Till detta scenario tillkommer ytterligare ett till och där är ett pelarras inom kort att vänta i Prinzsköld. Men även att det taket sannolikt kommer att rasa in under 2011. Det finns ett examensarbete som dokumenterar detta och i det framkommer också att det är kritiskt med utrymningsvägar för de under jord.


Vad gör man då som medmänniska, när man sitter och tummar två så allvarliga handlingar, så här strax före jul? När julefriden egentligen är det som borde få spridas bland människorna och när man konstaterar, att LKAB:s egen expertis hela tiden enbart talar om vad som händer innanför stängslet och har negligerat, att det finns människor, som kommer att beröras i allra högsta grad. Ja, efter att ha sovit rätt många nätter oroligt och med fruktansvärda mardrömmar, som fört mig tillbaka till Malmberget, då väljer jag att agera och "man" blir i det här fallet till "jag". Det kan vara rätt skönt att kunna se sig i spegeln även i fortsättningen.


Eftersom jag nu vet att allt detta är en mycket het potatis bland de berörda (var och en är salig över sin egen tro) överlämnar jag utan kommentarer en hel mailkedja, som jag haft med den ansvarige expertisen på LKAB, Jonny Sjöberg. (Jag har vänt på den i rätt tidsordning). När jag vill veta vem LKAB anlitat som är jordbävningsexpert och kan beräkna vad ledningar, mark och i allra högsta grad bebyggelsen kan förväntas motstå, blir jag rätt häpen när jag plötsligt och helt oväntat blir uppringd på min mobiltelefon, när jag är på väg hem från sjukhuset. Men jag förstår rätt snart att det tydligen inte är lämpligt med mer nedtecknat. Jonny Sjöberg, frågar inte om det är Gun Ek, som han haft mailkommunikation med det sista dygnet, utan han frågar om det är Gun Ek, som har en blogg på NSD-Gällivare (???) Vilket gör mig rätt häpen, därför att det är inte så jag har presenterat mig i mailkedjan som förekommit.


Samtalet blir långt och bitvis en större form av Babels Torn, eftersom konsekvenserna utanför stängslet det vill han inte prata om, eller vidkännas. Han påstår sig sakna kännedom om skador på byggnader, som inte varit bakom stängslet! Trots att det står så himla flott i hans presentation i mailet, att han är "Specialist bergmekanik/omgivningspåverkan" och att han även presenterat sida upp och sida ner i den 105 sidor långa utredningen, att han mycket väl känner till markförhållanden i HELA Malmberget, utlösta skalv, vad som förorsakat dessa, konsekvens etc.


Jag kommer fortfarande att hävda, att det odiskutabelt är att när man prövar en koncession är det inte brytningsområdet som fastställs. Gränserna för koncessionen är en avgränsning av själva malmfyndigheten medan brytningsområdet, dvs. vilken mark som får nyttjas för utvinningen av malmen prövas vid markanvisningen. Sedan att frågan kommer upp om vilken mark, som kan komma att beröras av ras och deformationer utanför koncessionsområdet redan vid koncessionsprövningen, beror på att en bedömning ändå ska göras av om det är lämpligt att koncessionen beviljas mot bakgrund av vilken annan markanvändning, som påverkas vid en framtida brytning.

Rätten till denna påverkan prövas vid markanvisningen och i Malmberget (läs Gällivare kommun) är det djungels lag som råder, därför att där räcker det att LKAB slår en signal till kommunalrådet och så är saken tydligen kirrad, något annat har inte gått att förstås. Sålunda inte en helt enkelt problematik, särskilt som verkligheten i Malmberget inte är den, som lagstiftarna hade för ögonen när regelverket kom till.

**********************
Från: Gun Ek
Skickat: den 15 december 2010 16:04
Till: Sjöberg Jonny
Ämne: Markdeformationer och prognoser

Till att börja med har jag en hälsning till Dig från Din gamle lärare och
mentor Ove Stephansson, från den tiden har var professor i Luleå. Han mindes
att Du tillsammans med en annan elev, Jonny Rutqvist, hade gjort Ditt stora
och mycket bra examensarbete om stabilitetsproblemen, i Kaptensmalmen, ville
han minnas att det var.

Jag har nu läst och tummat den 105 sidor långa utredningen, många varv och
det finns väl sanning att säga vissa stycken som oroar mig oerhört mycket.
Bl.a. det som Graham Swan skriver på sid. 103 om hans "tro" om förloppet av
taket till Fabianhålrummet.

Jag har också läst mig till att ni på LKAB har en annan "tro".

Men eftersom jag nu är ateist, känner jag att dessa olika "trosinriktningar"
inte känns tillfyllest och därav mitt mail till Dig. Jag känner att det är
väl så att ni får väl "tro" var och en hur/vad ni nu vill, på er egen
privata kammare. Men nu gäller det faktiskt människor som blir berörda av
det hela och jag vill faktiskt VETA, vad ni VET och även vad ni INTE VET, om
hur det kommer att bli för de arma människor, som faktiskt bor runtomkring
era "trosinriktningar".

Jag har också tagit del av ett examensarbete av Thomas Wettainen, Analys och
prognostisering av uppblockningen i Prinzsköld, från 2010. Vid en hastig
genomläsning har jag förstått att det också förväntas ett pelarras och
senare även ett takras 2011. Speciellt "intessant" ser den lokala skalan ut
på sid. 29 och den jämförelse som finns med andra kunskapsområden.

Eftersom nu Ove Stephansson upphöjt Dig till en enastående person, kan Du
säkert med lätthet berätta för mig, hur LKAB kommit fram till att alla hus,
vattenledningar och mark kommer att klara sig av era små lustifikationer,
som beskrivits i ovan nämnda handlingar. Jag frågar av den enkla
anledningen, att jag själv minns hur det var kring tiden kring "Gropen" och
av allt att döma, kommer det väl att te sig som en smekning i förhållande
vad som nu väntas. Malmberget och spräningarnas slagkraft då och nu är också
som natt och dag, till detta har ju även tillkommit alla dessa regelrätta
jordskalv. Jag måste säga att jag själv inte har varit orolig någonsin under
de 40 åren jag själv bodde i Malmberget. Men det som är NU, det är helt
sanslöst!

Vad är det som gäller utanför LKAB:s stängsel och vad kommer att ske där?
Det vill jag faktiskt veta, eftersom jag med ljus och lykta bläddrar fram
och tillbaka i era fina utredningar och analyser och inte kan hitta ett enda
spår av vad som kommer att inträffa utanför industristaketet!

Jag kan inte heller se, att det finns någon samhällsberedskap vare sig från
sida, eller kommunens sida inför de kommande rasen. Finns det t.ex. en
evakueringsplan, eller tycker ni inte att det angår er, eller måhända inte
alls är nödvändigt med upprättandet av en sådan?

Jag är visserligen ingen expert på vare sig det ena eller det andra, men
tillräckligt skärpt för att veta att det är inte bara människor, som blir
utmattade av långvaring påverkan, det blir även byggnader och ledningar i
allra högsta grad! Jag har horribla exempel på hur er verksamhet påverkat
mark, ledningar och hus och där ni ansett, att ni inte har något ansvar! Vad
har ni använt er av för expertis där, när det gäller byggnader och ledningar
och vilka kunskaper har de isf när det gäller byggnader, som utsatts för
ideliga kraftiga spräningar och regelrätta jordskalv och vad som nu kommer
att bli en verklighet i nära förestående tid, med pelarras och där tak till
hålrum störtar in? Eller anser ni inte att det är ert ansvarsområde, att det
finns bebyggelse på ömse sidor av "Gropen" och där ni har er gruvverksamhet?

Vore tacksam för ett mycket snabbt svar, eftersom detta ändå måste vara
frågeställningar som Du torde vara väldigt insatt i.

Jag uppskattar också en rak och icke omskriven sanning framför ännu en till
lögn, eller omskrivning till något, som längre fram kommer att visa sig inte
alls stämde. På den fronten är min kvot från LKAB fylld.
Mvh
Gun Ek
*********************

----- Original Message -----
From: Sjöberg Jonny
To: Gun Ek
Sent: Wednesday, December 15, 2010 5:21 PM
Subject: SV: Markdeformationer och prognoser

Hej Gun!

Tack för ditt mejl och hälsningen från Ove.

Det var trevligt att höra att du läst vår scenarioutredning, och vad jag
förstår, ganska ingående dessutom. Som du säkert märkt så har granskaren
(Graham Swan) en likartad uppfattning om förhållandena i Fabian som den som
jag redovisat, bl a vad gäller de data som finns tillgänglig och de
bedömningar som kan göras baserat på detta. Graham noterar också att
kvalitet och omfattning på data är hög (sid 96) och håller med om att det
inte är sannolikt att takskivan inte kommer att blocka upp. Han noterar
dock att detta är en mycket svår och komplex fråga att svara på, särskilt vad
gäller tidpunkt för uppblockning till markytan.

I scenarioutredningen har jag redovisat alla fakta som finns vad gäller
Fabianmalmen och utvecklingen av uppblockningen ovan det befintliga
hålrummet. Jag har därefter gjort en analys och, baserat på detta, en
bedömning av vilka de troligaste (mest sannolika) framtida förloppen vad
gäller uppblockningen är. Som du säkert läst i utredningen så kommer en
uppblockning till markytan inte att påverka markytan utanför instängslat
område i Malmberget. Därav följer att befintlig infrastruktur (hus,
vattenledningar, etc) inte heller påverkas av en uppblockning. Området
utanför befintligt stängsel i Kilen-området kommer alltså inte att beröras
av detta - och därför är det inte så konstigt att du inte kan hitta något om
effekter utanför stängslet i utredningen.

Jag kan inte uttala mig om samhällsberedskap eftersom det inte är inom mitt
kompetensområde eller inom LKABs ansvarsområde. Gällivare kommun har ansvar
för detta och de är fullt informerade om scenarioutredningen och innehållet
i densamma.

Med vänlig hälsning,
Jonny Sjöberg
Specialist bergmekanik/omgivningspåverkan
Avdelning Gruvteknik (TG)
LKAB, Box 952, 971 28 Luleå
Mejl: jonny.sjoberg@lkab.com
Tel: 0980-62178
www.lkab.com

*********************
----- Original Message -----
From: "Gun Ek" <
To: <jonny.sjoberg@lkab.com>
Sent: Wednesday, December 15, 2010 8:40 PM
Subject: Fw: Markdeformationer och prognoser

Tack för raketsnabbt svar.

Dock verkar vi inte ha tolkat Graham Swans rapport på samma sätt: om vad det
blir för konsekvenser utanför stängslet, men också förlopp, dvs. för berörda
ortsbor och på vilket sätt de bör hållas informerade. Jag bifogar också två
olika tidningsurklipp, där även journalisten tycks ha samma uppfattning som
jag. I övrigt kan jag inte mer än hålla med Dig, utredningen är mycket
noggrann och det har varit glädjande att få dokumenterat, att det vi länge
bara anat oss till är en verklighet.

Är det alltså Ditt fulla allvar, att Du menar att regelrätta utlösta
jordskalvskrafter INTE har någon som helst inverkan på hus, vägar och
ledningar? Vilka vetenskapliga teorier grundar Du denna Din uppfattning på?
Jag undrar hur Du förklarar att husen de facto skakar (?) eftersom det
enligt Din uppfattning inte kan ske (!)

Din bestämda uppfattning gör mig mycket förvånad, men jag har idel öra till
Din förklaring och ser faktiskt fram emot den. Den intresserar mig oerhört
mycket, eftersom det är en helt ny teori för min del.

Jag är också bekymrad över att Du inte alls berör det som framkommer i
Thomas Wettainens examensarbete, där Du själv bl.a. varit examinator. I det
examensarbetet framkommer, på sid. 4, att det finns kritiska utrymningsvägar
för gruvarbetarnas del. Förutom det han också tar upp om pelarras och senare
även takras i Printzsköld, vilket knappst heller lär passera berörda ortsbor
obemärkt. Eller är vi inte heller överens om tolkningen av Thomas Wettainens
examensarbete?

Mvh
Gun Ek

****************

----- Original Message -----
From: Sjöberg Jonny
To: Gun Ek
Sent: Thursday, December 16, 2010 8:13 AM
Subject: SV: Markdeformationer och prognoser

Hej igen Gun!

Jag skall försöka besvara dina nya frågor efter bästa förmåga.

I Graham Swans granskning av scenarioutredningen för Fabian står det inte någonstans att det skulle bli några konsekvenser utanför stängslet, så där är nog jag och granskaren överens. Att allmänheten bör hållas informerade håller jag med om. Det är ju bl a därför som LKAB har hållit ett kunskapsseminarium för media om scenarioutredningen samt arrangerat glöggmingel på Infokontoret kring detta ämne. En artikel i LKAB Framtid-tidningen kommer också, och LKAB avser att kontinuerligt informera om utvecklingen i takskivan. Graham instämmer ju i detta också, se sid 103, där han skriver: "The consequences, whichever it is, need to be and are being addressed through the imposition of a fence and regular communication updates to neighboring residents."

Som du förstår har jag svårt att kommentera vilken uppfattning en journalist har i frågan. Den journalist du hänvisar till deltog inte på det kunskapsseminarium vi bjöd in till, och har inte heller varit i kontakt med mig därefter.

Eftersom min bedömning är att uppblockningen kommer att ha ett långsamt förlopp så kommer inte några stora seismiska händelser att utlösas (jag tror det är det du menar med begreppet "jordskalvskrafter"), och därav följer att det inte kan bli några seismiskt inducerade skador på infrastruktur p g a uppblockningen i takskivkan ovanför Fabian.

Beträffande Thoms Wettainens examensarbete så har han gjort en prognos över när uppblockning i Printzsköld (till följd av skivrasbrytning) når en utrymningsväg i gruvan respektive når markytan. Som du säkert minns så har stängslet flyttats i bolagsområdet redan för ett par år sedan för att en framtida uppblockning till markytan ej skulle påverka boende. Uppblockning av takskivan i Printzsköld kommer att ske inom instängslat området, på samma sätt som fallet är för Fabian. Det bör nämnas att området ovanför Fabian-hålrummet stängslades in redan när brytning påbörjades för mer än 30 år sedan, av samma orsak som ovan.

Hälsningar,
Jonny Sjöberg

***************


----- Original Message -----
From: Gun Ek
To: Sjöberg Jonny
Sent: Thursday, December 16, 2010 9:36 AM
Subject: Re: Markdeformationer och prognoser


NEJ, Du har INTE svarat på den springande punkten ännu. Den viker Du undan hela tiden. "Varför?" blir en helt naturlig följdfråga, för min del.

VAD/HUR mycket kommer detta skalv att kunna utläsas som på Richterskalan, när Fabiantaket lossnar? Som MEST, vid ett snabbt förlopp? Det är trots allt det som är västa scenario och måste räknas med! Sedan får Du väl ta den i "bästa fall scenario" också för berörda skall veta skillnaderna och vad det får för konsekvenser. I den beräkningen finns naturligtvis allt detta, för att man skall kunna göra en kalkyl och analys av vad byggnader, ledningar och mark kommer att utsättas för. Det är det som måste tas hänsyn till och inget annat svammel!

Du har redovisat VÄLDIGT noggranna tabeller vid olika gruvskalv och Du har också fullgod insikt om vilka händelser det är som har gett dessa! Du vet också hur marken är beskaffad, även utanför stängslet! Alltså är det inget jag köper att Du INTE skulle ha kännedom om konsekvenserna för utsidan av staketet. Även om det är högst förvånande att ni av "misstag" fått starta om alla mätningarna igen. Inte heller vill lämna ifrån er några uppgifter till Miljödomstolen, utan vill ha många år av anstånd, med det som omgivningen/ortsbefolkningen är avhängig av! Markrörelserna och deformationerna. Det BOR människor här!

Vidare har Du nu gjort det bekvämt för Dig och bara citerat viss del av vad Graham Swan skrev om konsekvenserna för omgivningen. Vadan denna undanmanöver? Du vet mycket väl exakt vad han skrivit.

Dessutom göra en kringrörelse med en journalists tolkningar, som fö stämmer helt överens med MIN tolkning av hela utredningen. Hmmm... det måste vara helt uppenbart för Dig vad det är jag vill ha svar på: Bättre än så kan Du faktiskt! Det påstår iaf din gamle mentor och jag har mycket svårt att köpa något annat efter att ha läst hela utredningen.

Beträffande pelarras och takras i Prinzsköld har Du inte svarat på vad alternativa utrymningsvägar blir för gruvarbetarnas del. Finns det kritiska punkter så finns det, dessa kan EJ tänkas bort. LIKSOM vad det kommer att få för konsekvenser för bebyggelsen. Dvs. även HÄR vill jag veta vilka utslag på Richterskalan ni räknar med? VÄRST och i bästa fall. Även här! Du kan detta på Dina fem fingrar, det är jag helt övertygad om.

OM ni nu är så duktiga och har fullständig kontroll på vad ni håller på med, då MÅSTE Du faktiskt kunna svara på en dylik konsekvensfråga och Du har fortfarande inte svarat mig på: vilken expertis LKAB använt sig av att säkerställa vad byggnader klarar av för ständiga påfrestningar och regelrätta skalv. Jag var på mingel med näringsminister Maud Olofsson i våras här i Göteborg och hon berättade själaglad, att Sverige skulle ge Kina experthjälp för byggnader inför jordbävningar!

Det handlar om VAD ni utsätter boende i omgivningen för. Har Du förstått det nu, eller måste det verkligen bli pannkaka av denna mailkedja?

Mvh
Gun Ek

***************

Ovan bitvis refererade mobilsamtalet äger rum, där Jonny Sjöberg helt plötsligt och oväntat ringer upp mig på min mobiltelefon.


******************

Från: Gun Ek
Skickat: den 16 december 2010 14:20
Till: Sjöberg Jonny
Ämne: Fw: Markdeformationer och prognoser

Här kommer artikeln som vi talade om och som jag sa att jag skulle skicka över till dig. Den som handlade om att det inte får sprängas några större salvor i Fabian.

Då motser jag Din sammafattning, som Du slutligen kom fram till efter det långa mobilsamtal vi hade, när Du ringde upp mig idag.

Mvh
Gun Ek

*****************


----- Original Message -----
From: Sjöberg Jonny
To: Gun Ek
Sent: Thursday, December 16, 2010 4:58 PM
Subject: SV: Markdeformationer och prognoser


Hej Gun!

Tack för ett trevligt telefonsamtal, och tack för kopian på artikeln. Den var klargörande för mig eftersom jag hade svårt att hitta det citat du hänvisade till från Bergmästaren (Åsa Persson) angående att inte spränga några större salvor. Det citat du hänvisade till var ju inte något som Bergmästaren sa, utan citerat från en skrivelse till kommunen från några ej namngivna boende i området. Det känns skönt att det var på det viset så att jag inte missförstått Bergmästarens uppfattning.

Som jag försökte förklara för dig per telefon så har jag inte gjort någon bedömning av magnitud på seismisk händelse i Fabian takskiva. Orsaken till detta är att uppblockningsförloppet i Fabian inte är ett sådant som genererar stora seismiska händelser. Spänningarna i takskivan är låga och någon större upplagring av energi sker inte (det är upplagrad energi som kan ge upphov till seismiska händelser). Vad gäller konsekvenserna utanför stängslet så är det min bedömning att det inte blir några sådana - och det är baserat på, precis som du skriver, min kännedom om förhållandena i Fabianmalmen och omgivande berg och mark samt mekanismerna för uppblockningen i Fabian takskiva.

Jag håller med dig på den punkten att jag tror inte vi kommer längre med denna mejlkommunikation. Avslutningsvis vill jag dock önska dig en god jul och ett gott nytt år.

Med vänlig hälsning,
Jonny Sjöberg

************


7 kommentarer:

 1. Debatten startad av stå på dig
  Startad: 2010-12-17 09:47:44

  Sidor: < 1 2 3 >

  Det finns 21 kommentarer.

  Svar till "Fabiantaket kan störta in så som ViRitaket gjorde".

  Enligt bloggarens mailväxling med Sjöberg kommer Fabiantaket att rasa in och även Printzsköldtaket. Det är TVÅ ras som kommer att påverka samhället och tro nu inget annat.

  Vad har kommunen gjort åt det, finns det någon plan? Inget som vi berörda fått veta i alla fall. Vart skall vi bo och hur har kommunen tänkt att man skall locka hit nya människor när vi som redan bor här ingenstans har att ta vägen?
  Anmäl >Bevare oss för troende, politiker och kommunalanställda utan ansvar (2010-12-26 11:54:54)

  Om jag tillåts bygga hus på ett område som är detaljplanerat för att vara ett samhälle och det senare visar sig att området är intressant för malmutvinning för ett bolag , så är jag INTE rättslös. Jag äger min egendom och jag har rätt till ett normalt boende med normala störningar. Dvs rätt till ett ostört boende. Lagens efterlevnad övervakas av kommunens miljö nämnd.
  Men i Gve kommun bryr man sig inte om Malmbergarnas rättigheter och därför lämnar de kommunen, en efter en.

  En förbaskat bra blogg du har Gun.
  Anmäl >Svar till -otroligt korkat- (2010-12-25 00:10:13)

  Forts. Brist på bevisning om orsakssamband fritar inte från skyldighet att göra vad som skäligen kan krävas. Osäkerhet rörande påverkan ska inte gå ut över människor eller miljön, utan begränsa/hindra verksamheten. Avsaknad av vetenskaplig bevisning får inte användas som ursäkt för att skjuta upp åtgärder. Redan risken för att en viss åtgärd ska medföra störningar för människors hälsa eller miljön är tillräckligt för att man ska göra vad som går för att förhindra en störning. Kraftigt släpp i Fabian kan få katastrofala konsekvenser. Det går inte att förhindra varför stora delar av Mbgt därför snabbt bör utrymmas.
  Anmäl >Fabiantaket kan störta in så som ViRitaket gjorde. (2010-12-19 09:39:26)

  SvaraRadera
 2. Fortsättning. Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. Skyldigheten gäller alltså inte bara konstaterade skador och olägenheter, utan även möjliga/sannolika/troliga skador och olägenheter. Regeln är tillämplig på alla verksamheter som kan ha betydelse för miljöbalkens mål. Forts nästa inlägg
  Anmäl >Fabiantaket kan störta in så som ViRitaket gjorde. (2010-12-19 09:19:57)

  Försiktighetsprincipen, 2 kap. 3 § i miljöbalken, är vad som nu måste åtlydas. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Forts nästa inlägg
  Anmäl >Fabiantaket kan störta in så som ViRitaket gjorde. (2010-12-19 09:12:18)

  Den som var så otroligt korkad att hon eller han byggde hus i Malmberget får faktiskt skylla sig själv. Vissa som har bott i Malmberget har flyttat till andra orter. Det var klokt. De korkade som byggde får stå sitt eget kast.
  Anmäl >Otroligt korkat (2010-12-19 02:39:06)

  SvaraRadera
 3. I projektdefinitionen 2010-03-01 skrevs bl.a.

  För de samhällstjänster som bevakas av kommunen, kommunens räddningstjänst, länsstyrelsen och Bergsstaten är det också viktigt att det finns beredskap för åtgärder om t.ex. ett mycket stort ras eller kollaps av Fabiantaket skulle inträffa.

  Handlingen är upprättad av LKAB själva.

  Av samma anledning borde Jonny Sjöberg kunnat svara istället för att glida undan. Han har funnits med från första ögonblicket och har fullständig insyn i alla led och tro inget annat.
  Anmäl >Alla verkar vara lika korrupta (2010-12-18 21:54:11)

  A dreamer is one who can find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world.
  Anmäl >- Oscar Wilde - (2010-12-18 21:31:01)

  Ja jag har blivit övertygad nu att MALMBERGARE är en utrotningshotad ras!
  Anmäl >borje (2010-12-18 13:27:18)

  Zorro och Klarsynt: Gå upp på Miljö- och byggkontoret på kommunhuset och läs utredningen! Kanske ni då kan bilda er en mer objektiv uppfattning om hur allvarligt läget faktiskt är för invånarna i Östra Malmberget.
  Anmäl >Fabian (2010-12-18 11:23:43)

  SvaraRadera
 4. "visserligen har aldrig några hus skadats tidigare heller", skriver Zorro. Du svamlar igen i nattmössan. Du har ingen trovärdighet. Vi som bor i Malmberget vet bättre på den punkten. Det har lösts in hus som stått utanför stängslet. LK har rivit egna hus som precis totalrenoverats och som stått utanför stängslet.Så sluta nu svamla en massa skit!
  Anmäl >Kilen (2010-12-18 11:20:21)

  Klarsynt, Lugnad å Zorro (förstås), som t.o.m. "vet mer" är Sjöberg. De tycks ha förbisett att det finns en "överexpertis" som inte delar LKs åsikt

  Jag förstår bloggaren. Som framgår har hon tagit del av något som är väldigt obehagligt och jävligt tragiskt. Det finns ingen samhällsberedskap. Någon expertis för påverkan på hus har inte anlitats.Förstår man inte konsekvensen av det borde man inte göra några inlägg.När hon inte fått något svar av vad det får för konsekvenser har hon valt att VAR och EN som tar del av mailkedjan kan läsa sig till vad som är en realitet.

  Jag ser att det är en kallhamrad attityd som LK har.

  Ägaren har inte agerat, inte kommunen heller och det är faktiskt det som hon beskriver.Att föra över skit på bloggaren är lågt men inte förvånande
  Anmäl >Man kan undra vilken ände som en del tänker med (2010-12-18 11:04:11)

  SvaraRadera
 5. En intressant mailkonversation som enligt mig enkelt kan sammanfattas på följande sätt: Ödmjukhet och kompetens är ett vinnande koncept. Även om mailen inte i första hand var avsedda för mig och allmänheten så tack för bra information Jonny.
  Anmäl >Klarsynt (2010-12-17 21:52:19)

  Graham Swans yttrande om det troliga förloppet är faktiskt en del av själva utredningen. Han tror till skillnad från Sjöberg att förloppet blir snabbt.
  Summa summarum: Den ena tror si och den andra så. Ingen vet vad och hur raset kommer att ske. Det bägge är överens om är a t t taket kommer att ge vika. Vid ett så stort ras är det givetvis viktigt med en riskbedömning. En sån har inte utredningen gjort.
  Anmäl >Fabian (2010-12-17 19:39:52)

  jag tror du måste börja tolka mer objektivt gun.

  Som lugnad också skriver, varför attackera direkt?
  Credits till Sjöberg som håller sig lugn.

  Sjöberg har naturligtvis rätt, inget kommer hända utanför industriområden, inga hus kommer heller skadas, visserligen har aldrig några hus skadats tidigare heller.
  Anmäl >Zorro (2010-12-17 15:36:42)

  Instämmer i tidigare kommentarer!
  Det är märkligt att Sjöberg påstår att han inte väntar sig några större skalv i anslutning till raset! Det har ju varit flera stora skalv de senaste åren i anslutning till hålrummet. Om Sjöberg tycker att dom skalven har varit små så kan man ju förstå vad som väntar oss. En 75-100 m tjock takskiva över ett hålrum, som är 300 m. långt och 160 m. brett ska ska rasa 100 m ner. Det måste vara flera miljoner ton bergmassa som ska rasa.
  Miljö- och bygg måste snarast förklara Östra Malmberget som olämpligt för bostäder!
  Anmäl >Fabian (2010-12-17 13:50:41)

  Vad tydligt det blev att Sjöberg har rätt, tack för att du lade ut hela skriftväxlingen, Gun.
  Men varför så otrevlig ton mot honom direkt från start i ditt första mail? Hade han gjort dig något ont innan du ens pratat med honom?
  Anmäl >Lugnad (2010-12-17 13:41:12)

  SvaraRadera
 6. Bra skrivet Gun......Men vart är Zorro som kan allt om detta som ev händer i framtiden?!
  Anmäl >Det är tragiskt hur allt sköts! (2010-12-17 11:53:21)

  Det är tur att det finns sådana som dig Gunn. Du vissar verkligen vad dessa bolagsherrar och deras springpojkar sysslar med. Fortsätt ditt fina skrivande.
  Anmäl >Malmbergare (2010-12-17 11:33:25)

  Bedövande skickligt Gun....
  men jävligt oroande
  Anmäl >Trött (2010-12-17 10:56:11)

  SvaraRadera
 7. Tur att det finns sådana som du Gun
  Jag är säker att LKAB är besvärad
  Jag tror de flesta håller med dig om att LKAB mörkar så mkt de kan
  för de vet konsekvenserna med ditt arbete
  sanningen kommer fram för eller senare
  Hoppas bara att nya bergmästaren kan stå emot LKAB:s påtryckningar
  Du skall se det vore inte konstigt om avgående bergmästaren snart ingår i LKAB:s styrelse eller fungerar som konsult åt bolaget
  Anmäl >stå på dig (2010-12-17 09:47:44)

  SvaraRadera