Google+ Followers

tisdag 5 juli 2011

Kan man inte förvänta sig, att de som tycker sig ha bra utbildning skall koppla på hjärnan innan de öppnar foderluckan?


- den 5 juli 2011, kl 05:03

Svenskt Näringsliv, dvs. som de förut hette Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivarföreningen. Den sistnämnda som ansåg att svenska arbetare stod i ett regelrätt slavförhållande till överhögheten inom Svenska Arbetsgivarföreningen i SAF-borgen. De har nu åter vässat klorna och än en gång ser man att girigheten inte har några anständighetsgränser.

Eftersom det ingått en del på senare år med skärskådning av gamla svenska företag i mitt skrivande. Har jag också fått ta del av en hel del material där Svenska Arbetsgivarföreningen agerat. Lortigare läsning om strejker, arbetarrörelsen som motarbetats etc. det är svårfunnet.

De här potentaterna i SAF-borgen, de sitter fortfarande på sina höga hästar och tror sig om att tillhöra någon form av elitmänniskor. De har tydligen inte ännu förstått, att dylika kvarlevor som § 7 etc., sedan länge skrotats och det arbetande folket har rest sig ur den massiva förnedringen, som Svenska Arbetsgivarföreningen i SAF-borgen och det svenska styret stod för. Utan arbetstagare skulle den här klicken gräddfilsåkare få det svårt att överleva själva. Men den ekvationen har de ännu inte lyckats lösa.

Direktörerna och de redan mest besuttna har senaste året fått ca 30% lönehöjningar. Bonusavtal och annat ej medräknat och oavsett om de här priffarna lyckas, eller misslyckas belönas de efter sin avgång. Samtidigt manar de till ansvar vid löneförhandlingarna för fotfolket. Jag tycker att det tyder på en viss galghumor och intelligensbefrielse.

Utspelen är verkligen tröttsamma. Inte nog med att de här inom Svenskt Näringsliv stjäl våra pengar. Nu vill de bestjäla oss på vår kultur och valfriheten vad vi vill ägna våra liv åt också.

I seminariet "Konsten att strula till ett liv" på söndagskvällen i Almedalsveckan, försökte Svenskt Näringsliv backa sig ur vad för slags grodor, som studsat ut ur munnen på dess företrädare i Media, om humanvetenskaperna och de konstnärliga utbildningarna. Dessa studier ansågs att man inte skulle få fullt studiestöd för. Jag vet inte, men borde man inte bara ha knipa igen, när man nu måste insett att det redan gått åt pipsvängen med det första uttalandet.

Men icke. Nu sa man istället att:

"Finansieringen av framtidens välfärd kräver att vi arbetar längre, men lika viktigt är att vi börjar arbeta tidigare". Uttalandet kom från Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv.

Personligen måste jag säga att jag är himla glad åt att mitt yngsta barn skaffade sig en gedigen konstutbildning, innan studierna på universitetet påbörjades för en betydligt krassare utbildning, som Svenskt Näringsliv höjer till skyarna som det "enda rätta studievalet". Det var samma med mitt mellanbarn, som valde att ha dubbla utbildningar i annan inriktning än som nu arbetas med. Dubbla utbildningar är sannerligen inte helt fel av många olika anledningar. Och är det något som livet lärt mig, så är det att studier aldrig någonsin är bortkastade. Snarare handlar det väl om att växa som människa också. Själv har jag väl egentligen aldrig slutat att studera och är glad att jag fortfarande äger nyfikenheten om livets ting.

Oavsett vad man väljer för yrke i slutändan, är jag rätt övertygad om att det är helt rätt, att "låta själen växa med" om man nu har en möjlighet, att kunna få den förmånen att göra det. Det kräver naturligtvis sina ekonomiska och andra uppoffringar, men det kan det i slutändan vara väl värda. Sedan lär väl inte ens potentaterna inom Svenskt Näringsliv ha tänkt ut hur länge svensken i framtiden, skall behöva jobba innan en pension, som går att leva på finns i sikte. OM det nu överhuvudtaget finns någon pension kvar till dem, efter alla dessa giriga 30-40-talister tagit sitt och strulat till den svenska ekonomin. De lär väl snabbt tömma hela systemet, när fantasisiffror skall betalas ut.

Det snackas vidare vitt och brett från Svenskt Näringsliv om pensioner och ansvar. Ungefär som om svensken är något dumhuvud. Men de tycks i det sammanhanget sakna fullständig insikt om var pensionsåldern i Europeiska länder ligger och annan anledning till uppkomna prekära situationer i ländernas ekonomier. Ta t.ex. krisen i Grekland. Den har uppkommit av att girigbukarna inte gjort rätt för sig och betalat in till systemet det som de borde ha gjort. För mig är det en gåta att den grekiska befolkningen i högre grad inte förstår det.

Den politiska hjärntrusten i Sverige har snart förverkat varenda insparad krona, som det arbetande folket tjänat och sparat till sina pensioner, medan de byggt upp det här landet. Hur man har tänkt sig att finansiera alla dessa girigbukar, som åker i "gräddfil" med fantasilönehöjningar och bibehålla det som byggts upp av det arbetande svenska folket, det är också verkligen en smärre gåta för mig. De här "intelligenta" varelserna på Svenskt Näringsliv, de får det dessutom att låta som om det är några allmosor, som det arbetande folket får ta del av när de pensioneras. Medan sanningen är att det har arbetstagarna själva under ett långt arbetsliv sparat in till sig själva. Många gick dessutom ut i arbete direkt efter en mycket kort utbildning, oftast direkt efter folkskolan.


Det vore verkligen på sin plats, att man återför de regler, som tidigare fanns om en andra chans till studier vid KomVux, yrkesskolor och Folkhögskolor. Det är inte alla som vare sig kan, eller orkar ha siktet inställt på "vad man skall bli", eller klarar av högre studierna i den takt som fordras i dagens samhälle. Vi lever inte heller längre i ett dylikt samhälle, där "skomakare bliv vid din läst" är en gångbar sanning. Svenska utbildningsväsendet har också försämrats radikalt, trots att den blivit allt längre. Sålunda ligger inte problemet vid att man studerar längre, utan problemet ligger vid något helt annat:

Normalbegåvade kallar det för att ha ett helhetsperspektiv. Där gäller det att se orsak och verkan av ett hafsigt och slafsigt styre, som alltför ivrigt bara pillar i det egna navelluddet och räknar sina egna pengavinster, istället för att ägna sig åt det man verkligen borde göra.

Jag vill verkligen inte kalla de som valt att studera längre, eller inom humanvetenskapen, eller inom konstnärliga yrken, för "Konsten att strula till ett arbetsliv". Är det några som strular till samhället, är det Svenskt Näringsliv själva och alla dessa dåliga politiska beslut, där det bara är en del som skall sitta och kika ut från "gräddfilen" i slutändan.

Sluta att betrakta människor som "duktiga idioter". Varje människa har ett egenvärde, som är svårt att göra en rättvis jämförelse av. Jo, jag vet, jag känner också till många som tycker sig utföra ett bättre jobb i jämförelse med arbetskamraten i nästa rum. Dessa personer har dock alltid gjort mig himla bekymrad över vilken livssyn de besitter. Därför att sanningen är den, att det är lika enfaldigt som att diskutera vad intelligens är.

Vad anser du att intelligens är?


1 kommentar:

 1. Det finns 3 kommentarer.

  EQ och IQ är försök att sätta ett värde på intelligens som skall resultera i en jämförbar siffra, hur bra det fungerar är omtvistat. Det är fortfarande oemotsagt att intelligens är förmågan att tillgodogöra sig kunskap och sedan använda den oavsett om man mäter det som IQ eller EQ. Från det till något liknande...En person som borde nått högt IQ är Robert Oppenheimer och en som borde nått högt EQ är Gustav Raskenstam. Vem var en svärmorsdröm?
  Anmäl >Platthet (2011-07-06 23:27:24)

  Plattityd

  ja, eller så är intelligens EQ inte IQ
  Anmäl >Tanten (2011-07-06 14:44:36)

  Intelligens är en förutsättning för att kunna bli klok, anses det på vissa håll. Intelligens är förmågan att inhämta kunskap och sedan använda den, sägs det också. Om en intelligent människa läser en bok inhämtar denne kunskap som sedan kan användas, tror jag det innebär. En annan fråga är vem som är dårens dåre?
  Anmäl >Plattityd (2011-07-05 08:51:36)

  SvaraRadera