torsdag 7 mars 2024

NATO har en stor problematik av lögner - som inte går att negligera - Vilken agenda har det USA styrda NATO?

 Vi som levt under kalla kriget förstår och vet vad detta eviga politiska utspel handlar om. Det finns så många bevis och omfattande bevis för att det finns en mycket dunkel agenda.
 

Putin & Ryssland har varnat åtskilliga gånger och ändå har USA & Västvärlden om och om igen ljugit sig fram. Jag har växt upp med att inte ljuga och jag är bekymrad över dagens barn som får växa upp med idel serverade lögner.

Alla som är historielösa borde lyssna till denna krönika med Karl-Olov Arnstberg - Väst spelar rysk roulette med Putin.

https://swebbtv.se/w/mU1JGVLS3MHd2eqEtxUySh

Jag har aldrig varit för Sovjetunionen, kommunism, eller Ryssland, men jag är tillräckligt intelligent för att förstå, att liera sig med USA och NATO det är att liera sig med bödlar av dignitet.

Jag är inte självmordsbenägen och skulle aldrig komma på tanken att liera mig med någon som ser krig som en lösning, USA och NATO är ofrånkomligt krig.

Är det ingen som ställt sig frågan varför USA har dryga 800 militära baser runt om i världen, eller är västvärlden enbart en evig radda av politiska lögner och utspel.

1.Sveriges NATO-ansökan som inlämnades i Finland av dåvarande statsministern Magdalena Andersson (S) inkl. någon fler regeringstjänsteman och inte minst Wallenberg(!?) kan absolut inte vara enlig Svensk lagstiftning, utan måste snarare betraktas som en regelrätt statskupp, eftersom  de kraftigt har åsidosatt Grundlagen. 

En ändring i Grundlagen inte har gjorts på sådant sätt, som lagen föreskriver. Vi har inte heller befunnit oss i något krigsläge, sålunda går det inte att kringgå de former som Grundlagsändringen föreskriver.

 2.  Sveriges Försvarsminister Pål Henning Jonson, född 30 maj 1972, har med USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III, signerat ett avtal om att USA skall få obehindrad tillgång till 17 olika svenska militärbaser. Inkl. placering av kärnvapen och annat utanför svensk lagstiftning. 

Inte ens här heller befinner sig Sverige i krig och därför kan inte några krigslagar hävdas gälla. Snarare är det så att krigshetsen och krigsivern från politiskt håll har fått orimliga proportioner, liksom hela hanteringen med de enorma belopp och krigsmaterial som skänkts till Ukraina och därmed undergrävt vårt eget lands ekonomi och möjligheter till ett eget försvar. Vi har haft alldeles för många politiska beslut som skadat Sverige i grunden både säkerhetsmässigt och även ekonomiskt.
  
 De svenska militärbaserna som omfattas  av avtalet som Pål Johson skrivit under med Lloyd J Austin är följande och Sverige är därmed blottad för främmande makt och där inte ens svenska medborgare har tillträde till, utan att lagföras.

    Berga: Regementsområde och övningsområde

    Boden: Regementsområde och övningsområde

    Halmstad: Regementsområde och flottiljområde

    Härnösand: Övningsområde och hamn

    Kiruna: Militärläger och övningsområde

    Kristinehamn: Regementsområde och övningsområde

    Kvarn: militärläger och övningsområde

    Luleå: Flottiljområde

    Ravlunda: Militärläger och övningsområde

    Revingehed: Regementsområde

    Ronneby: Flottiljområde

    Såtenäs: Flottiljområde

    Uppsala: Flottiljområde

    Vidsel: Flygplats och test-och evalueringsområde

    Visby: Regementsområde och övningsområde

    Älvdalen: Militärläger och övningsområde

    Östersund: Militärläger och övningsområden

 Vi är rätt många i det här landet som starkt ifrågasätter både NATO-medlemskapsansökan och även det s.k. avtalet med USA.                

Men även Pål Johnsons starka och högst personliga kopplingar till USA är allt annat än glasklart.

På Gotland pågår namninsamlingar mot försvarsavtalet mellan Sverige och USA. Avtalet kritiseras även av journalisten Jan Guillou som säger att det inte kommer att gynna öns säkerhet, snarare tvärtom.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/O8w761/sverige-har-frivilligt-underkastat-sig-usa

De sanktioner som är fattade av EU inte minst de enorma beslag och övergrepp mot EU medborgare, som gjorts kan inte vara enligt juridisk gällande rättsregler.
Det finns därför all anledning att granska hur dessa märkligt juridiska turer har tillkommit. De förefaller i vart fall vara långt ifrån skrivningen i Svea Rikes Lag.       

Jag vill inte bistå någon form av laglöshet oavsett på vilken nivå beslut har fattats.

Det är sannolikt detta som kommer att stå över i vart fall norra Europa sedan krigshetsarna sagt och fått som de önskat, kärnvapen är inga ettöres kinapuffar direkt.
tisdag 13 februari 2024

Det finns en hel del väsentligt som svensk, att lägga till om Tucker Carlsons intervjuv med Vladimir Putin på X den 8 fabruari 2024.

 Här är intervjun https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/

Vi talar om hur olika vi är i förhållande till Ryssland, när vi i själva verket är en betydande del av dess ursprung!  👀

Putin talade om Rurik, men det som inte framkom var att enligt den Kievska Nestorkrönikan är det en stam identifierad med svear, som sägs vara grundare av Kievriket och stamfader till den fursteätt som styrde Ryssland fram till 1598. Rurik och hans bröder kallas i krönikan för ruser, som etmylogiskt har kopplats till Roslagen (Roden) i Sverige och det finska namnet för Sverige, Ruotsi.

I maj 2019 startade en forskningsexpedition med den nybyggda vikingabåten Smej Gorýnytj från Samara i Ryssland, syfte att hitta den ö i Östersjön som Rurik och hans bröder sägs ha seglat ifrån innan de anlände till Ryssland. Ladoga sägs det och då sammanfaller det med vad jag själv vet om Valamo Kloster, där jag själv målat (skrivit heter det egentligen) ikoner.
 

Valamo kloster, även kallat Valamo nya kloster är ett ortodoxt munkkloster i Savolax i östra Finland. Ursprungligen låg klostret på ön Valamo, ryskt namn Valaam, i sjön Ladoga i Karelen, men efter Vinterkrigets slut 1940 evakuerades klostret på grund av att ön efter fredsslutet 1940 tillföll Sovjetunionen

MEN och här kommer ett stort MEN in, det fanns ett stort utbyte mellan finnar och ryssar som besökte Valamo kloster, när jag själv var där under två perioder för att "göra ikoner och lära mig betydligt mer om ikoner och klosterlivet". I Finland har det funnits ett naturligt utbyte mellan finnar och ryssar i Valamo kloster, men också i t.ex. Imatra, men också i norra Sverige, Murmansk. - Jag undrar i mitt stilla sinne hur "dessa relationer skall kunna lagas i framtiden" p.g.a denna krigshets och rysshat, som USA/NATO/EU piskat upp i Sverige.

Furstinnan Olga, eller Helga hade många liv på sitt samvete, något som dock inte hindrat att hon blivit ryskt helgon. När hon var tio år träffade hon den legendariske Ruriks son Igor, som hon sedan gifte sig med. När han mördades på 900-talet hämnades hon systematiskt på hans fiender.

Den kraftfulla furstinnan Olga från det forntida Ryssland är verklig. Ryssarna har gjort henne till helgon och vallfärdar till hennes stad Pskov i nordvästra Rus, men hon var nog så blodtörstig. Olga, som kom från Pskov i nordvästra Rus. Hon giftes bort redan vid tio års ålder med den svenskättade rusiske fursten Igor. Han var son till den legendariske Rurik, som år 862 skall ha kommit från svearnas land för att härska över de inbördes kämpande stammarna i Rus. 

När Igor blivit stor nog att ta över makten i riket från sin förmyndare, fick han snart smak på det där att ta ut skatt. Norr om Kiev levde drevljanerna, ett folk han försökte beskatta två gånger. Denna girighet blev hans död och Olga blev änka. Då försökte drevljanerna få henne att gifta sig med deras egen furste, något hon låtsades gå med på. 

Därefter lät hon i rask följd döda de drevljaner som försökte förhandla med henne. Den första gruppen öste hon jord över och begravde levande i båt. Den andra gruppen ställde hon i ordning en bastu åt och sa åt dem att de skulle talas vid när de lögat sig. Medan de arma drevljanerna satt därinne låste hon bastun och brände dem inne. Efter denna föga välkomnande gest sände hon bud till drevljanerna och sa att hon var på väg till dem, men att hon ville dricka gravöl över sin man när hon anlände. Drevljanerna samlade ihop stora mängder mjöd, och Olga tog med sig en mindre hird och drog iväg obeväpnade till makens grav och begrät honom. Sedan befallde hon sina män att kasta upp en stor gravhög över honom och lät ställa fram gravölet. Drevljanerna lät sig väl smaka, men började undra var deras hird som kommit för att hämta henne höll hus någonstans. Hon svarade att männen var på väg och lät sina tjänare servera drevljanerna ännu mera öl. När de sedan var ordentligt druckna gick hon åt sidan och befallde sin män att hugga ned dem. På detta sätt miste 5000 drevljaner huvudet, men Olga var ingalunda nöjd. 

Hon rustade sin krigare och tillsammans med sin son Svjatoslav gick hon in i drevljanernas land och krävde skatt av dem. När hon anlände till staden Iskorosten, den stad vars invånare dräpt maken, fortsatte hon sitt bedrägliga beteende. Hon påstod sig behöva så mycket skatt eftersom hon redan hämnats sin man och sa sig vara nöjd med tre duvor och tre sparvar från varje gård. Lättade över denna ringa skattebörda gjorde drevljanerna som hon sa och medan alla i staden gladde sig åt att de sluppit så lindrigt undan, förberedde Olga nästa drag. Denna gång bad hon varje krigare binda fast kådbitar inlindade i små tygstycken vid varje fågel. När det blev mörkt släppte hon lös fåglarna. Duvorna och sparvarna flög till sina nästen, duvorna till duvslagen och sparvarna under taksparrarna, och så antändes duvslagen, förrådsbodarna, ladorna och höskullarna, och det fanns inte en gård där det inte brann, och det var omöjligt att släcka. Därefter intog hon staden. Denna brände hon sedan ned, varefter hon tog stadens äldste till fånga och i övrigt även slog ihjäl några, medan hon gav andra som trälar till sina män. Resten lät hon bli kvar för att betala skatt.

Olga finns omnämnd i både ryska och grekiska källor. Utanför Pskov återfinns hon såväl i bygdens namnflora som med minnesmärken i sten, och i Nestorkrönikan från 1100-talet omtalas att hennes släde tagits om hand och fanns kvar i staden. Olga lät kejsaren Konstantinos i Konstantiopel döpa sig och fick namnet Helena. Bodde sedan hos sonen Svjatoslav i Kiev, vilken dock förblev hedning i hela sitt liv.

Efter att ha gått min första ikonutbildning 2007, har jag hunnit ett helt tankevarv och jag inser, att skriva ikoner det är att kliva rakt in i en annan människas värld. Det är minst lika avskalat och naket, som att måla av en annan människas porträtt. Här är det dessutom fråga om en människa som av olika anledningar blivit en förebild, inte helt sällan med ett våldsamt levnadsöde.

Sankta Olga är Rysslands urmoder, från början prinsessa av Kiev och att hon är Rysslands urmoder framgår av kyrkobyggnaderna och det speciella ryska "korset". Ett av hennes hängsmycken är egentligen något som brukar vara förbehållet enbart biskopar dvs. kyrkans statsöverhuvud.

Min ikon av Sankta Olga, här på fotot inte riktigt klar, eftersom hennes namn saknas på ikonen, vilket hon nu har. Det är svårt att fota eftersom guldet på ikonen blänker.

Nästa i min kvinno-ikonsvit är Den heliga Anna av Novgorod också en bortglömd historisk kvinna. Hur det nu ens är möjligt, eftersom Den heliga Anna av Novgorod (född i Sigtuna) och dotter till Olof Skötkonung är betydligt mer berömd än sin far. Hon har definitivt lämnat djupa spår i ett historiskt perspektiv.

Ingegerd döptes tillsammans med sin far och hela familjen vid Husaby källa vid Kinnekulle, Västergötland enligt tradition Sant Sigfrid. Olofs Skötkonung räknas som Sverige första kristna konung.

Ingegerd Olofsdotter eller den heliga Anna av Novgorod, född omkring år 1000, död 10 februari 1050, svensk prinsessa senare Novgorod- och från 1035 Kievrus-furstinna. Hon var sålunda dotter till kung Olof Skötkonung av Sverige och hans maka Estrid (eller Astrid) av Obotriterna, en furstedotter av obotrisk börd. Sålunda tillhörde Olof Skötkonung Erik Segersälls ätt. Olof Skötkonungs far var Erik Segersäll och hans mor var möjligen Sigrid Storråda eller Swiatoslawa av Polen. - Enligt traditionen ska Estrid ha förts till Sverige efter ett krig hos obotriterna, men Olof hade redan en älskarinna vid namn Edla från deras område, med vilken han hade sonen Edmund den gamle, som sedermera efterträdde Anuns som kung av Sverige.

Snorre Sturlasson skriver att ”drottning Estrid var högmodig och icke vänlig mot sina styvbarn (Emund, Astrid och Holmfrid), varför konungen sände sin son Emund till Vendland, där han uppfostrades hos sina mödernefränder”. Han nämner henne som förtjust i pompa och högtidligheter och som hård mot sina tjänare.

Hon var, enligt Snorre Sturlasson bortlovad till Olof Haraldsson i Norge, men den svenske Kung Olof höll inte sitt löfte. Olof Haraldsson gifte sig dock senare med Ingegerds halvyster Astrid, medan Ingegerd resterande liv tillbringades i Östra Europa.

Ingegerd ingick år 1019 giftermål med Storfursten Jaroslav Vladimirovitj av Novgorod, senare känd som Jaroslav den vise av Kiev. Ingegerd antog i Ryssland namnet Irina antagligen för att det är ett namn som redan var känt bland ryskspråkiga. Genom sina tre döttrar blev Ingegerd anmoder till flera kungaätter i Europa och som sådan var hon en av 1000-talets kvinnliga centralgestalter i Europa. En av hennes söner grundade den tsarätt som regerade i Ryssland fram till att den 1598 dog ut. Hennes dotter Ellisif gavs i giftermål åt Norges Harald Hårdråde, Anastasia till Ungerns Andreas I och Anna till Frankrikes Henrik I. Genom Henrik blev hon därmed anmoder till alla senare franska kungar.

Ingegerds namn förryskades till Ирина (Irina), när hon inträdde i kloster i slutet av sin levnad något eller några år före sin död tog hon sig namnet Анна (Anna), när hon lät viga sig till nunna enligt den strängaste ordningen. Hon räknas i den ryska kyrkan som helgon (Sankta Anna).

Ingegerds kvarlevor vilar tillsammans med makens i en sarkofag i Sofiakatedralen i Kiev. Sovjetiska forskare öppnade sarkofagen 1939 och undersökte innehållet. Ingegerds välbevarade kranium var av vad frenologer kallar "nordisk typ", massivt och tungt med en elliptisk form. Pannan var "inte särskilt hög" och hade en "genomsnittlig" lutning. Näsan var "starkt framträdande med en smal näsrot". Hakan var "av genomsnittlig storlek", men "markant framträdande". Tänderna bedömdes som rätt väl bevarade. Forskarna fann att Ingegerd varit cirka 162 cm lång och Jaroslav varit cirka tio cm längre.

Ortodoxa kyrkan i Ryssland donerade år 2009 en del av hennes reliker till den svenska församlingen Heliga Anna av Novgorods församling (HANOF). Stockholms katolska stift uppger 9 februari som Annas helgondag.

Jag vet inte men det förefaller orimligt att Vladimir Putin skulle anfalla sin egna härkomst. Något som också framkom i Tucker Carlsons intervju med honom, att så var inte fallet. Putin ställde sig däremot frågande till alla problem som USA själva har och vad de gör så många mil ifrån sitt eget landområde.

Jag tycker att det är viktigt att vi värnar våra egna traditioner som så fort glömts bort, ungefär som om våra svenska traditioner är värdelösa och vårt land inte har något eget sammanhang, som bara kan ges bort till ovarsamma händer. Vari ligger agendan i det?

Det finns en fin folklig tradition i Sverige med skyddshelgon för i stort sett varje yrkesskrå. Den traditionen har lett mig själv vidare på min egen utveckling: och naturligtvis skall det som präglat min uppväxt i ett gruvsamhälle även flyta ut ur mina fingrar så småningom. Hemma hos mig hänger nu en ikon av Sankta Barbara (skyddshelgon) för murare, matematiker, gruvarbetare, artillerister, brandmän, vid åska, för döende att motta nattvarden och sista smörjelsen. När jag växte upp och gick i skolan fanns i varje klass någon som hade förlorat sin pappa i gruvan.

När jag första vändan i Valamo kloster höll på med en vacker ikon av Virgin of Tenderness, stannade munkarna vid mitt bord där jag satt, vilket gjorde mig smått fundersam. Jag fick senare en förklaring av den unge munk som växt upp i klostret, det var den ikon som munkarna själva hade i sin cell.

Nej, jag har ingen svulstig inramning runt min Virgin of Tenderness.

Min sambo gjorde en ikon till vår gemensamma tandläkare. Tandläkarnas skyddhelgon är Appollonia, som anropades under medeltiden mot tandvärk. Hon gick under "tillverkningen" av ikonen under smeknamnet tandfen.

Apollonia vägrade att avsäga sig sin kristna tro och fick tänderna utdragna innan hon brändes på bål. Hennes attribut i bildkonsten är därför en tång. Hon återfinns på ett flertal medeltida kalkmålningar i Danmark och Skåne, till exempel i Roskilde domkyrka och i Bosjöklosterkyrka.

År 1582 uppfördes en kyrka Sant´Appollonia, åt Apollonia i närheten av basilikan Santa Maria in Traverstere i Travestevere i Rom. Den revs dock 1888, men kyrkans namn lever kvar i torgets namn, Piazza di Sant'Apollonia.

I en tid och tidevarv där allt blir utbytbart och människorna splittras av dunkla agendor, känner jag att vi måste återvända till de verkliga värdena här i livet. 


måndag 4 december 2023

Hur står det egentligen till med den svenska Regerings och Riksdagseliten, Folkhälsomyndigheten, EU- parlamentet för att inte tala om Nobelpriset - Är alla korrupta nu för tiden??

 Ibland så hoppas jag innerligen att jag skall vakna och inse att jag bara har drömt allt. Men så är det inte!

LÄS - så förstår ni nog vad jag menar - Inte en krusning till reaktion har kunnat hitta någonstans. Mer än i Swebbtv och Nya Tider dvs i fria media, där ämnet inte varit tabu, men inget från SVT eller mailstreammedia - Det är dödstyst ifrån Sveriges Regering och Riksdag!

***********

Jag precis som många med mig vaccinskadade av Covid-19 s.k. vaccinet trodde väl i min enfald inte, att jag skulle se mig nödgad, att behöva lägga ut mitt allra privataste inför öppen ridå.

Genom Läkaruppropet och även med bistånd ifrån Sjuksköterskeupprop har jag tagit reda på att bl.a. den Batch jag insjuknat i direkt efter Pfizers vaccination finns med bland inrapporterade. Resten har jag lämnat därhän, mitt liv och mitt hem har gått i stå.

Mina vaccinskador har jag fått redan april 2021, vilket har inneburit att jag inte har kunnat vara utomhus när de flesta vill njuta av solen. Frossan förstärks av solen och blir olidlig, men frossan pågår dygnet runt och kommer när jag minst anar mig till det!

Jag har förutom de symptom man normalt har vid influensa även fått ITP, vilket också är en vaccinskada, något man känner till vid Hematologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men där man trots att det nu är ett universitetssjukhus,fö ett av Europas största dessutom, inte har någon forskning eller samarbete med övriga involverade avdelningar om mitt tillstånd, eller forskning hur man möjligen skall kunna häva grundorsaken. Jag har själv än en gång fått söka reda hur jag kan förbättra mitt tillstånd. Står under ITP-terapi med svåra kroppssmärtor som följd, men helt livsnödvändig. Jag har själv hittat en Japansk studie där man tycker sig se goda resultat, med att kunna påverka mRNA (det som skadar kroppen). Enligt en överenskommelse med nestorn vid Hematologen provar jag även denna som jag själv bekostar, dock saknar jag tyvärr kontakt med de Japanska forskarna. Hematologen håller koll på mina trombocyter (röda blodkroppar) och reglerar medicineringen med ITP-terapin så att de inte sjunker till livshotande nivåer igen.

MEN jag har också fått blödningar och menssmärtor i underlivet som kommer och går, trots att jag är 72 år och kom i klimakteriet strax efter 50 år fyllda. Utfallet av det ännu okänt!

Vätska och blod ur brösten, ungefär som efter förlossning och problem vid amning. Jag har inte ammat sedan 34 år tillbaka! Utfallet av det också ännu okänt!

Inklusive lite annat ”smått och gott”. Det får räcka så till beskrivning.

Min sambo 76 årig man, sannolikt också vaccinskadad, har fått en hel del märkliga fenomen. I vart fall har jag aldrig någonsin hört talats om män som fått ”vallningar”, som jag känner igen från kvinnor i klimakteriet.

Det är med häpnad jag konstaterar, att Sverige inte gjort som t.ex. Island, som  omedelbart stoppat vaccineringen mot covid. Inte minst tackat nej till WHO innan sista november 2023! -  Jag som trodde att vi var ett hyfsat intelligent land trots mycket undangömt byk.
 
https://swebbtv.se/w/6E5Gz2JTXNcYhzJkaBo8Xe Bill Gates och WHO under luppen, är det verkligen så illa att man inte lyckats klura ut det och vad det betyder att inte tacka nej till WHO innan sista november 2023!

Det är alltså denne av USA terrorklassade person som ensam kan stänga ner medlemsländerna inklusive deras regeringar, det behöver inte ens gälla så kallade pandemier, påhittade eller verkliga!
 
- Sverige bör med omedelbar verkan avstå WHO.s utvidgade mandat, eftersom det strider mot svenska medborgares självständighet, vilket borde vara svenska Regeringens hjärtefråga.

Socialministern Jakob Forssmed välsignade vacciner, det jag gör jag också men INTE detta covidvaccin eller svininfluensavaccinet! 
 
Det som blir mest häpnadsväckande det är att svenska Regeringen har friskrivit läkemedelsbolagen från vaccinskada, de ställer sig inte på de egna medborgarnas sida! Nyss avslog JK de svininfluensaskadade deras krav på staten. Det är naivt att tro att det inte kommer att kunna upprepa sig än en gång med covidvaccinet, trots att så många processer redan är på gång ute i Europa/i världen och säkert också här i Sverige om covid-vaccinet.
 
Jag ifrågasätter den särskilda utredaren, Anders W Jonssons slutsats om att kunna införa tvångsvaccinering till och med av spädbarn, en barnläkare som förespråkar ett vaccin, som det redan är fastställt att EU-kommissionen ljög om vaccinet, eller känner han verkligen inte till vad vi ”vanliga” medborgare sedan länge har kunnat konstatera. 
 
Politiker och myndigheter har trummat ut att covid-vaccinerna är ”säkra och effektiva” där de uppmanade hundratals miljoner människor i Europa att ta dessa sprutor. Sedan om de också blivit förda bakom ljuset, eller gjort det medvetet, det överlåter jag till andra att avgöra, men att det kommer att avgöras det är fullständigt ofrånkomligt.

EMA har i skriftligt svar medgivit att covid-vaccinet endast bör ges till personer, som önskar personligt skydd och att vaccinet inte varit i syfte att kontrollera smittspridning då det saknades uppgifter om detta.

EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen förhandlade personligen fram EU:s vaccinavtal med Pfizer. Fråga kvarstår vad hon egentligen visste om vaccinerna? Bara blotta misstanken om korruption, då Ursula von der Leyen ensam förhandlade fram EU:s vaccinavtal med Pfizers VD Albert Bourla, där detta skedde genom textmeddelande via mobil är illa nog och komprometterande. Kontraktet med Pfizer var det största som någonsin gjorts, vilket rapporterats av flera medier trots att köpesumman var hemlig. Totalt rörde det sig i första vågen om 900 miljoner doser. Detta borde rimligen kräva transparens, men i juni 2022 rapporterade Reuters att von der Leyen tappat bort de textmeddelanden hon utbytt med Bourla om jätteffären!?

Inte helt ovidkommande i sammanhanget är att Ursula von der Leyens make Heiko von der Leyen är vetenskaplig chef för det amerikanska bioteknikföretaget Orgenesis, som medverkade vid skapandet av mRNA-vacciner mot covid-19 och som direkt påverkas av EU:s beställningar av denna teknologi.
 
Censuren angående det hemliga vaccinavtalet har läckt ut och även visats den 10 februari 2021, som nästan är fullständigt censurerat. Dokumentet har senare läckt i ocensurerad form. Kommissionen censurerade alltså innehållet till och med för EU-parlamentarikerna, där all information av någon betydelse, såsom pris, tidtabell för leverans och till och med uppgifter om ansvarsklausuler har blivit överstrukna.

EU-parlamentet kallade Pfizers VD Albert Bourla till förhör två gånger, men han vägrade helt enkelt att infinna sig! Ett försök att korsförhöra Usula von det Leyen om vaccinavtalet stoppades av EU:s tyngre politiker!
 
När det känsliga vaccinavtalet har läckt kan man på sida 48 § 4 läsa: Den köpande medlemsstaten är medveten om att vaccinets långsiktiga effekter och effektivitet är idag inte kända och att det kan uppträda biverkningar som för närvarande inte är kända.
 
Konklusion: när Ursula von der Leyen meddelade att vaccinet var ”säkert och effektivt” vilket hon gjorde igen bland annat den 21 december 2020, visste hon alltså att man inte hade en aning om det var sant eller inte. – Politiker har medvetet eller helt aningslöst upprepat detta hennes budskap. En miljard doser av vaccinet har administrerats i Europa under dessa falska premisser! 
 
Sanslöst många är vaccinskadade och det borde rimligen lett till indragning av vaccinet med omedelbar verkan!
 
 Jag hänvisar också till vad som framkommer av Elsa Widdings ”Öppna brev till hälsoministern i Danmark”, om inte mitt mail och varnande finger tas någon notis om, borde rimligen den svenska Regeringen och Riksdagen inse allvaret i att före dette italienska hälsoministern Roberto Sperenza, som nu utreds för mord för att han undanhållit uppgifter om vaccinernas bristande effektivitet och säkerhet inför det italienska folket. Elsa Widdings öppna brev till Danmarks hälsominister borde vara en självklarhet att även Sveriges Regering och Riksdag sätter sig in i, inte minst med tanke på att hennes interpellation i Sveriges Riksdag i fredags bemöttes av idel tomma stolar i Sveriges Riksdag och ett svar som bekräftade att budskapet inte gått fram till vare sig statsministern i egenskap av ansvarig och Jakob Forssmed.   ! https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/documents/oeppet-brev-till-haelsominister-i-danmark-436345
 
Svenska elitidrottare, genom idrottsförbundet, har tvingat unga människor att vaccinera sig med förödande konsekvenser som resultat! Nu till råga på allt Nobelpris för något som är fullständigt groteskt och nu faktiskt påvisats ingå i någon form av skumraskaffär av dignitet!
 
NÄR stoppar Sverige detta vaccin, eller vill Sverige verkligen fullt ut göra sig till en del av allt detta?

VAD ger det för signaler till de egna medborgarna -  Har vi inte redan tillräckligt med problem i det här landet?

                                                             
tisdag 14 november 2023

Grannen klipper just nu gräset! Hade han väntat en stund till hade det fått ske med pannlampa.

Första klippningen är slaget för många år sedan - nu även den sista klippningen. Men 14 november det måste vara ett rekordet.

Det sorgliga är att det inte längre går att göra enkla sökningar på webben längre, man städar bort det mesta för att dölja sina dunkla förehavanden, så det är ingen idé att ens försöka leta reda på dessa.

Men jag minns fortfarande vad jag skrev. Fotbollsgänget på kvarteret hade precis bänkat sig framför sina TV apparater, man hörde publiksurret genom de öppna balkongdörrarna, intet ont anande de att de det året skulle få pisk av en "kärring"! Efter det dog gräsklippartävlingsandan på kvarteret och jag sörjer det inte direkt, eftersom jag aldrig har förstått mig på stora gräsytor och manliga gräsklippningstävlingar.

Lugnet infann sig därefter på kvarteret och man kunde sitta utomhus, utan att behöva försöka överrösta alla gräsklippare. Man slapp också bli väckt i ottan av surret av gräsklipparorgier. Det där med dagg ingick inte i deras medvetande heller.

Men det hade varit roligt att hitta igen dessa inlägg men också den, när gräsklippsvinnaren, dvs. grannfrun klippte häcken. Inte bara häcken, utan även elsladden till den mackapären👀

Löven försvann i år ur träden redan när första riktiga höststormen anlände. Den kom som en objuden gäst om natten och kastade runt trädgårdsmöblerna i trädgården och gjorde träden nakna. Dahliorna dukade under strax därefter, när första helt oväntade köldknäppen anlände lika överraskande om natten. Knölarna ligger nu i vinterförvaring i sina små jutesäckar.

Äpplena är skördade. Men druvor och andra bär blev i år godis för fåglarna, orken räckte inte till mycket. Det är nog med att bara hänga i och försöka överleva.


I det här huset har hösten och fågelmatningen slagit till på allvar. Det är en rejäl anstormning av småfåglar i pergolan där fröautomaterna hänger. Jag anar mig till hur mycket skott som kommer att tränga ut mellan gatstenarna.

Nyligen skjutsade jag en överoptimistisk hustomte, att hämta fågelmat av paket "större dignitet". Fågelmatningen har han övertagit för åtskilliga år sedan. Jag håller koltrastarna med äpplen, som faller ner från träden och ger dem en rejäl fylla, sedan de jäst.

 - Jag orkar ta paketet med fågelmaten på bussen, sa han. 

 NO WAY, tänkte jag, men vem vill såra en man, som alltjämt tror att han är i full vigör. Inte jag i alla fall.

Han kom stånkande med paketet från utlämningsstället och fick in det stora paketet i baksätet med viss frustande och pustande möda.

- Det var visst lite tyngre än jag trodde, konstaterade han.

- Mmmm...svarade jag bara och log inåtvänt.

Första advent närmar sig med stormsteg, men jag tar det med lugn och ro.

Vad jag tycker om bloggverktyget? Det blir bara värre och värre, ju mer de ändrar och mixtrar. Det ser inte klokt ut!


fredag 20 oktober 2023

Den nya dokumentärserien BECKHAM lyfter några av de mest avgörande händelserna i David Beckhams liv -

 Jag som trodde att engelsmän vad normala människor, men det var det värsta jag någonsin har sett!

För att inte tala om filmande fotbollsstjärnan i brasilianska fotbollslaget, som i filmen erkänner att han filmade på fotbollsplan, något som ledde till att David Beckham fick rött kort och blev ett sagolikt hatobjekt av groteska proportioner. Ett fotbollslag består inte av en (1)person!

Det är totalt obegripligt hur en fotbollsintresserad kille kan bli betraktad som allmän egendom för att inte säga en slav, som man t.o.m. bara kan sälja rakt av, utan att ens tillfråga den det gäller.

Man får också uppleva hur det finns vidriga ägare, för att inte säga tränare, som saknar allmänmänsklig kompetens. - Jag blir uppriktigt sagt starkt oroad över mitt barnbarn, som brinner för sitt fotbollsspel och har hunnit med en hel del trots sina unga år.

URK så många avskyvärda människor, som funnits kring David Beckham och hans sedermera fru Victoria "Posh", som började sin karriär i popgruppen Spice Girls.


Även om det blivit bra på slutet för David och Victoria inkl. deras barn så måste jag säga, att jag fortfarande är väldigt illa berörd av dokumentärserien.

Men jag undrar hur mycket skada de två, David och Victoria, egentligen fått med sig genom livet. 

Jag hoppas även, att deras fyra barn skall ha sluppit från det, med tanke på vad de varit utsatt för från omgivningen, med både dödshot, hot om kidnappning, tumult med horder av människor och inte minst ett liv i paparazzis fotspår. Det här är två föräldrar som värnat sina barn till det yttersta.

Foto: Instagram @victoriabeckham

Jag hoppas att det är ok att publicera detta foto, eftersom jag själv inte har några egentagna foton på någon av parterna.

Se dokumentärserien, den är sevärd och lämnar många tankar efter sig.

lördag 7 oktober 2023

Är det verkligen så svårt att förhindra, att kriminell ungdom tar över gator och torg?

 Det är inte raketforskning som det handlar om, utan enbart vanligt sunt förnuft.

Hur kommer det sig då att våra beslutsfattare hittar på allt möjligt, utom det helt uppenbara?

Läkaren och psykiatern Nils Littorin ger i detta anförande sin syn på hur kriminaliteten bland ungdomar borde hanteras. Han anser att polisen borde använda sitt våldsmonopol i högre grad än vad som görs idag. Polisen har närmast blivit förlöjligade av de kriminella så som åskådliggjorts på diverse filmer som cirkulerar på alternativa medier.

Men, Nils Littorin tar också upp den förebyggande sidan av att preventera brott. Han tar Island som exempel, som genom aktiva insatser ändrade drogvanorna hos ungdomar till att gå från högst droganvändande till det lägsta i Europa.


Lägg 21 minuter till att lyssna på Nils Littorin, som också är pappa förutom allt annat som han har i sitt eget bagage, än att sitta och surfa runt efter nya roliga bilder på djur eller prank, på webben.
https://swebbtv.se/w/xgwTZnptj5hbg6buHq7jDP


 

måndag 2 oktober 2023

Nu har hela Nobelstiftelsen fått hjärnsläpp! - ”Upptäckten från de två nobelpristagarna var avgörande för att utveckla effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under pandemin som startade i början av 2020”, skriver Nobelstiftelsen på sin hemsida.

 Nobelstiftelsen kan inte ha en enda frisk hjärncell kvar i huvudet!

Så många dödsfall som finns i Covidvaccinets spår inkl. vaccinskador, borde istället gjort att Covidvaccinet med omedelbar verkan hade dragits in och överhuvudtaget aldrig injicerats i några människor, eftersom de inte ens följt normala vaccinstudier!

De båda forskarna, Katalin Karikó och Drew Weissman har de utvecklat mRNA-teknik för covidvaccin?  - där börjar och slutar också det hela…

Vad var det Robert Malone uppfann? mRNA-tekniken?

Vem/vilka är skyldiga till Covidvaccinet? - Belönar vi verkligen folk som medverkat till att döda, lemlästa och förstöra livet på massor av människor?

Det var i och för sig knappast förvånande, att Nobelstiftelsen lyder under globalistgängets tvivelaktiga skara. Men nu får det nog vara slut med Nobelstiftelsen eviga fadäser!

Först utesluts ett parti ur Sveriges Riksdag, att närvara vid Nobelfesten i Stockholms stadshus under en följd av år. Ett stor parti, Sverigedemokraterna, SD, som svenska folket valt i demokratisk ordning.

Det sätter sig Nobelstiftelsen över och har egna åsikter om!

NU när de helt plötsligt har ändrat fot och bjuder in Sverigedemokraternas partiledare, då följer nästa haveri som ett brev på posten.

Jag hoppas innerligen att kungahuset överhuvudtaget inte tänker medverka i någon Nobelmiddag! - Gör de det vore det en skam för hela Sveriges Kungahus!

Men Nobels fredsprisstiftelse delar också ut fredspris till någon som lämnat efter sig fler krig än han själv ärvde!

Jag tillhör den grupp vaccinskadade, som ådragit mig bestående funktionsnedsättning, eftersom jag dragit en nitlott angående Batcher. Gudarna endast vet om jag kommer att ens kan överleva! 

Karolinska institutet forskar på behandling av långtidscovid, men ingen bryr sig i att forska hur man skall återställa immunförsvaret som är fullständigt havererat genom Covidvaccinet!

Det framgår inte heller om de som fått långtidscovid har fått några vaccinet eller inte!

Hela världens makthavare verkar vara en allvarlig sjuk företeelse!

Titta på denna utomordentliga kartläggning som SwebbTVs Petra Agapi gjort om både Bill Gates, hela vaccinhärvan och WHO.
https://swebbtv.se/w/6E5Gz2JTXNcYhzJkaBo8Xe

Öppna ögonen - innan det är alldeles försent!

Jag har själv gjort ett längre inlägg om just vaccinet och dess märkliga turer. Sannolikt mitt längsta blogginlägg någonsin, men jag har valt att inte dela upp det för att ingen skall kunna försvinna i mängden.
http://gun-m-ek.blogspot.com/2023/03/covid-och-vaccineringen-nu-har-det.html

Visserligen är det så att inget är längre sökbart på webben. Man gör allt för att gemensamt mörklägga vad som pågår ute i världen och med dessa suspekta människor, som ingår i den människofientliga sekt.

Det finns en anledning till att att journalisten Julian Assange sitter där han sitter och Edward Snowden befinner sig i Ryssland sedan åtskilliga år tillbaka.


Det är straffet för att rapportera om hur oskyldiga människor dödats av USAs drönare, då använder man andra människor för att blanda bort korten, vad det egentligen handlar om.

Hade nu det varit sökbart på webben ur min blogg, så hade jag kunnat visa att jag skrivit om det också, hur tuffa advokaten från Hollywood stolpade upp i Sveriges departement i Stockholm och visade med hela handen hur slipstenen skulle dras!

OBS! Blogginlägget är ändrat 3.10.2023 sedan jag djupgrävt ännu mer om Covidvaccinet. 

 


fredag 29 september 2023

Anna Lindh den sista riktiga socialdemokraten i Sveriges historia.

https://www.svtplay.se/video/8p7E63K/anna-lindh-1957-2003

Se den innan den försvinner den 3 oktober. Här framkommer att det var Göran Persson som i själva verket gav CIA lov att hämta de två egyptierna, inte Anna Lindh, som framställdes som den som hade fattat det beslutet.

Det enda beslutet hon fattade var att de skulle avvisas från Sverige.

Makabert att se Jens Stoltenberg, han är idag inte den personen som han var, när han och Anna reste runt i världen. 

Hon var en stark motståndare till NATO och inte minst användandet av drönare. Hon förstod sannolikt vart det skulle leda till!
http://gun-m-ek.blogspot.com/2012/03/stjarnornas-krig-i-robotbyn-vidsel.html

Harmen i Carl Bildt går inte att ta miste på, han anser sig överlägsen henne. Däri ligger skillnaden mellan att vara en sann människa och ett embryo som är likadan som hans tidigare anfäder varit.

Se den osminkade historien om Sverige och inte minst familjen Bildt.
https://www.youtube.com/watch?v=7sVTeoOzQK8

Sverige är mästare i historiaförvanskning så även, när det gäller Estonias förlisning. Det var Carl Bildt som var statsminister då och socialdemokraternas upprördhet lade sig väldigt snabbt, till att bistå mörkläggningen!