måndag 30 april 2018

Idag är det Valborgsmässoafton - hemma i Malmberget brukade vi grilla korv ute bland snödrivorna - ända fram mot morgonkvisten.

Trevligt brukade det vara att stå och rundtugga med människor som man ofta inte hade träffat på ett tag. Grilla korv över glöden gick ju inte heller av för hackor. Gott med en och annan grillad korvskiva som grillats över glöd. Men det skall vara korv från en korvring, inga grillkorvar som smakar plastförstärkare, som det oftast bjuds på så snart det skall grillas korv här på sydligare breddgrader:

Den här traditionen är verkligen något som jag saknar i den här gudsförgätna landsändan, där det är eldförbud och några dylika traditioner inte finns, inte snödrivor heller för den delen.


Det var en sörlänning som en gång påstod att jag måste fabulera, skulle man stå ute en hel kväll och natt i snön skulle man ha frusit ihjäl.Medan sanningen faktiskt är den, att det var stört omöjligt att frysa. Förutsatte naturligtvis vinterskor på fötterna och ullstrumpor i skorna. Men blev det minsta lilla kallt gick man bara närmare någon av brasorna, så var det lilla problemet snabbt avklarat.

Myntets baksida var dock att de kläderna var så inpyrda i rök att de omedelbart fick gå till tvätt och vädring. Men det var det värt 100 gånger om!

Sedan flytten till Göteborg har det fått bli Chalmers Kortegen genom stan och eventuellt ett restaurangbesök efterår, men nu är det länge sedan jag gjorde det också, faktiskt inte sedan år 2010 när jag hamnade på kryckor, för evigt verkar det som, eller i vart fall till det inte heller fungerar längre. Vilket Gud förbjude!

Men att stå och vingla på kryckor eller hänga är lite för tufft helt enkelt. Det låter sig helt enkelt inte göras. Studsa runt på kryckor med en medhavd regissörsstol på stan ter sig som ett tämligen utsiktslöst projekt rent praktiskt.


Numera ägnar jag Valborgsmässoafton åt lite mer sparsamma utsvävningar, eftersom inte ens H M Konungens inbjudningar till hans födelsedagskalas tycks komma fram:

söndag 29 april 2018

Västlänken i Göteborg en av de värsta miljö- och ekonomihoten som någonsin fabricerats ur en socialdemokratisk dröm

En socialdemokratisk dröm som blivit medborgarnas och skattebetalarnas värsta mardröm.

Ibland glömmer t.o.m vi bort som under årens lopp insett att det här är en av de värsta katastroferna som någonsin fabricerats av socialdemokraterna i Göteborg och de har sanning att säga fabricerat mycket.


T.o.m. Göteborgs-Postens Peter Hjörne tar idag bladet ur munnen, vilket har suttit långt inne för den avisan: http://www.gp.se/ledare/hj%C3%B6rne-ett-rop-p%C3%A5-n%C3%A5got-nytt-1.5789190

Trängselskatten som börjat hänga över bilisterna var enligt Trafikverket en Citat:

Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.
(hämtat från Trafikverkets hemsida).

Men den infrastrukturavgiften den har sedan länge finansierat den illa fungerande Migrationen, som är Sveriges nya enorma slukhål, där allt annat får stå tillbaka. Inte ens sjuka/sjukskrivna och de som är i behov av LSS, dvs. de som inte alls kan klara sig själva utan bistånd i vardagen skonas. När det kommer fram att generaldirektören för Försäkringskassan har låtit piskan vina över sina egna anställda, som premieras för att inte bevilja sjukskrivning etc. får hon formellt "sparken" uppåt i hierarkin! - Det är så den Socialdemokratiska Regeringen hanteras det hela med stöd av Miljöpartiet. (Miljömupparna, som har noll koll på tingens varande).

Det här sistnämnda får mig att skriva till näringsdepartementet och undra vem som var initiativtagare till att dunka igenom Västlänken på Regeringsnivå innan den ens var färdigutredd och inte minst varför infrastrukturavgiften nu istället får ingå i det enorma slukhålet: den havererade Migrationspolitiken, som håller på att föröda hela landet på alla tänkbara sätt.


Jag klipper in hela mailkedjan så att ingen tror att jag fabulerar om svaret(?) från det ansvariga näringsdepartementet:
----- Original Message -----
To: min mailadress
Sent: Friday, April 27, 2018 3:35 PM
Subject: Svar i N2018/1032/BREV
  
Namn: Gun Ek
E-postadress: min mailadress
Diarienummer: N 2018 / 1032 / BREV

Hej Gun !

Tack för att du skrev till oss! Jag arbetar på Näringsdepartementets kommunikationssekretariat och besvarar frågor från medborgarna. Ofta när medborgare skriver till oss eller till statsråden, så har de frågor som inte är våra att besvara eftersom vi inte har ministerstyre i Sverige. Det innebär att kommuner och myndigheter är fria till att fatta sina egna beslut givet att de inte går emot lagen. Skulle vi yttra oss i sak, skulle vi göra oss skyldiga till ministerstyre som är förbjudet enligt svensk lag.

Så är också fallet med Västlänken. Det är prövat i Mark- och miljööverdomstolen (högre finns inte i Sverige) och det framkommer av domen att det inte finns någon anledning att gå emot beslutet. Se här: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter--pressmeddelanden/P-11082-17/

Gällande trängselskatten så öronmärks inte pengarna, utan intäkterna från de statliga skatterna tillfaller staten som sedan avgör hur de bör användas och fördelas ut. Du undrade över många saker som inte ligger på regeringsnivå utan ligger på kommun, region, myndighet eller företag att besvara. Jag rekommenderar dig att söka den informationen via nätet eller på respektive hemsida.

Med vänlig hälsning

Caisa Ankarsparre
Handläggare

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 10 00
n.registrator@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
=========================
Skickat med BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Från: Datum: onsdag 14 feb. 2018 2:19 em
Till: Karin Boman Röding <karin.boman-roding@regeringskansliet.se>
Ämne: frågor till infrastrukturministern ang. Västlänken - jag är tacksam om svar kunde ges i direkt anslutning till de olika punkterna! + en sak ang. flyget

1. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att låna pengar till förmånlig ränta för att bekosta 2016 års investeringar i Västsvenska paketet. -
Jag undrar hur mycket den räntan ligger på och hur och när skall pengarna komma tillbaka till Västlänken?
- Eller kommer det att bli fråga om samma typ av "lån" som när Regeringen Göran Persson lånade av pensionspengarna och som aldrig betalades tillbaka ?
2. Var har efterföljande trängselskattepengar gått? och HUR mycket är beloppet till dags dato?
3. Hur kunde Regeringen besluta om Västlänken innan den ens var färdigutredd? VEM var det som drev den frågan fram till ett beslut av Regeringen? Rak fråga med tanke på vem som satt på ministerposten då det torde ha hänt: var det Anna Johansson?

Utredningar som ligger till grund är från 2004. - Jag kan säga efter att ha bott här sedan 1991, att det som rådde år 2004 är definitivt inte samma Göteborg som finns idag år 2018. Stadshuset med dess politiker är som en sämre hönsgård och hur många gånger de varit föremål för oegentligheter har vi nog medborgare tappat räkningen på. Ni kommer att få uppenbara problem inför valet! - Om man följer en gammal utredning (2004) trots att den är 14 år gammal skåpmat och inget har med dagens Göteborg och behov att göra, negligeras dessutom alla risker som finns med denna byggnation och den till stora delar inte ens är relevant med dagens behov är det mer än bekymmersamt och jag vill veta vad Du i egenskap av Infrastrukturminister tänker i frågan.

Bygga ut centralstationen har jag och många med mig fullförståelse för, men resten! Man har ju helt missat hur Göteborg har utvecklats!

Men andra bitar är ännu längre tillbaka i tiden än 2004 : t.ex. värdet av Götatunneln var det ingen av oss som förstod som bodde i det området och jag flyttade därifrån 1996! Det blev precis som vi (fotfolket befarade, bortkastade pengar och ansamling av våldsamma utsläpp både inne i tunneln men även på punktplatser utanför!) Naturligtvis kunde man inte heller gräva i den gamla leran ostraffat: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/g%C3%B6tatunneln-300-miljoner-dyrare-1.1175964
Om Du inte känner till det skall jag upplysa Dig om att de hittade ledningarna som de inte hade en susning om hur de gick eller ens fanns. Göteborgs byggdes för bra många 100 år sedan och någon uppdatering över något finns helt uppenbart inte, då hade man vetat det redan vid Götatunnelns bygge.

Vattenhöjningen är nästa problem och vi skakade allvarligt på huvudet åt Götatunnelbygget, inkl. planerna på Eriksberg! - Grundvattnet kommer absolut att påverkas och alla gamla hus som finns i Göteborg kommer att bli påverkade av underjordsarbetet. Redan på 90-talet hade man våldsamma problem med de gamla husgrunderna i Vasastan och ÄNDÅ tänker man ge sig i kast med att påverka just dessa, som kommer att påverkas av underjordsarbetet med Hagaterminalen, som dessutom inte kommer att vara någon vinst överhuvudtaget! Varför försöker man uppfinna hjulen än en gång fastän det redan finns föreliggande fakta och kunskaper: http://arnepe.brinkster.net/pdf/Projekt%20Stenstaden%20Minnen%202016.pdf

När det gäller påverkan på de gamla husgrunderna/husen går det inte att snacka sig till några önsketänkande, jag kommer ifrån det söndersprängda Malmberget där det statligt ägda LKAB gjort sådant, som man bara hört talas om kan finnas i en diktatur! De kan vara glada att ännu inget katastrofalt har inträffat, men det är bara en tidsfråga...

Detta vansinne skall dessutom ses i det ljus av att sjukvården i princip upphört att fungera, skolan har enorma problem, äldrevården är under all kritik, utanförskapet och gängkrigen har tagit över där det nu mot förmodan inte är knarkkartellerna som råder. Anmälda brott får man inte ens en bekräftelse på att de har mottagits! Vi har en brottsutredning här i Göteborg som slår det mesta. Dessutom de nya hoten som tillkommit: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kommunen-har-kontakt-med-en-handfull-is-%C3%A5terv%C3%A4ndare-1.5175880
För massvis av år sedan (2006) slog jag larm till SÄPO, kan inte se att något märkbart har vidtagits överhuvudtaget.

Ann-Sofie Hermansson (s) satt inte i kommunalfullmäktige när hon tog över efter Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén, utan Ann-Sofie Hermansson kom in, på ett för demokratins självklara gångar, helt obegripligt sätt. För inte så länge sedan utsåg Ann-Sofie Hermansson två nya kommunalråd, som inte heller var folkvalda.

Jag vill veta hur den här regeringen tänker agera/reagera och jag vill veta det i god tid innan valet 2018!

4. I Göteborg huggs gamla träd ner, gjordes nu under helgen (1) och tydligen är det planerat på ännu fler ställen i centrala Göteborg, utan att de fått formellt klart för att starta byggnationen, vad tänker Du i egenskap av infrastrukturminister göra åt det?

5. Politikerna i Göteborg är helt uppenbart fullständigt sjövilda, de bryr sig inte om vad folkomröstningen gav vid handen, man tillsätter också politiker utan att de har blivit valda vid normala val. De som vågar ställa en fråga åker ut fortare än kvickt: http://www.gp.se/nyheter/debatt/v%C3%A4stl%C3%A4nken-en-halvmesyr-om-vi-inte-agerar-nu-1.5089121

6. Slutligen en fråga som gäller Landvetter flygplats. Sedan Air Berlin finns INGET flygbolag som flyger direkt från Landvetter till Berlin! Man slår sig för panna, hur är det ens försvarbart att man först måste åka till Stockholm för att byta flyg där till Berlin. Är det så miljöpolitik bedrivs?

En resa som sålunda tidigare tog 50 minuter har nu istället blivit dryga 4 timmar!
Nu måste Du i egenskap av infrastrukturminister ingripa! Vi medborgare är inte allt igenom idioter som kan fösas runt precis hur som helst.
Mvh
Gun Ek

Jag är bekymrad över svaret från Näringsdepartementet och skriver därför till Mats Lövgren, som är en av de som driver rättsprocessen i Miljödomstolen. Svaret lyder enligt nedan:
----- Original Message -----
To: Gun Ek
Sent: Friday, April 27, 2018 4:21 PM
Subject: Re: Fw: Svar i N2018/1032/BREV

Hej,
Järnvägsutredningen var klar december 2006 och gick då på remiss. Utifrån de svaren tog Banverkets generaldirektör beslut i december 2007 att förorda tunnel via Haga och Korsvägen. Däremot lades den inte in i den Nationella planen 2008 och blev med det hängande i luften, ungefär som Boråsbanan idag.
Hösten 2009 kom parterna överens om Västsvenska paketet där VL ingick. Då budgeterat till 16 mdr. Senare samma höst genomförde Banverket en ny budgetberäkning av tunneln och landade då på 23,75 mdr mot de 11,6 man kom fram till under järnvägsutredningen (2005-års penningvärde). Av de 23,75 skalades drygt 2,5 mdr bort och lades i ett av TrV finansierat projekt, Olskroken planskildhet. En ytterligare miljard osthyvlades bort i form av stationsbyggnader som lades på någon annan att lösa. Kvar blwv 20 mdr i 2009-års penningvärde som anges som budget.
Om beslut taget innan utredningen var klar är förmodligen uppgiften att Banverkets generaldirektör pekade ut VL av riksintresse år 2006, över ett år innan samma generaldirektör skulle besluta om vilken lösning som skulle förordas för Centralen. Hade det blivit Förstärkningsalternativet (dvs ombyggd bangård) hade den då pappersprodukten VL aldrig behövt bli ett riksintresse då Centralen och bangården redan är det. Det saknas underlagsmaterial och utredningsmaterial som ska visa varför VL ska vara av riksintresse då Banverket inte behövde det då. Sedan 2013 gäller nya regler för utpekande av riksintressen hos TrV. Skulle man följa de skulle VL aldrig kunna bli ett riksintresse.
Varken riksintressebeslutet eller Banverkets beslut om sträckning (VL via Haga och Korsvägen) går juridiskt att pröva eller överklaga. 
Mvh,
/ Mats

Mats Lövgrens parhäst Carina Bulić
http://stoppavastlanken.nu/tag/carina-bulic/Hade idag på FB sidan "Stoppa Västlänken nu", gjort en liten påminnelse om hur historien börjat få hisnande proportioner och hela stan håller sakta men säkert på att skövlas. Trädskövling och markskövling är i full färd, hela innerstan är svårt sargad.

Carina
Bulić skriver i sitt inlägg på Facebook:
Reviderad version. Äldre medlemmar kanske minns den här lilla "brasklappen"? Den postades här detta datum 2015 och dök upp i mitt flöde idag. 

Jag blev närmast chockad över hur lite vi visste då och hur vilka "snälla" siffror vi använde (jämför med den gamla versionen i kommentaren nedan). 

Kostnaden här är budgeten för Västlänken och Olskroken planskildhet, uppräknad med Trafikverkets index.

Övriga siffror kommer från Trafikverkets dokument från miljöprövningen i MMD

Hur kommer slutresultatets gula ruta att se ut?

Jag bävar och jag är inte ensam om det, så länge man inte får stopp på denna fullständiga miljö och ekonomikatastrof= Västlänken!

Tunneln genom Hallandsåsen kommer att te sig som en liten stilla sommarbris i jämförelse med vad denna katastrof, Västlänken, kommer att få som konsekvens.

lördag 28 april 2018

Ibland blir jag lite avundsjuk - men bara lite och bara en liten stund -

tills jag hinner tänka efter lite mer noga.

När det hände?


Jo, jag läste om en art vars fortlevnad är allvarligt hotad. En som hade sitt gröna punkiga alghår och förmågan att andas genom sitt könsorgan.

Det där sistnämnda hade jag nog inte tackat nej till, eftersom bonden i vanlig ordning hade öst ut koskit över ängarna och stanken var på kräkgränsen när jag steg ur bilen. Jag som hade varit vrålhungrig de sista timmarna och inte ens fått i mig frukost på morgonen, glömde snabbt att jag ens var hungrig. Inte en tanke på mat hela den dagen, därför att sovrumsfönstret hade stått uppe hela dagen och helt uppenbart är det så att det manliga könet som bor i samma hus, inte äger några luktorgan överhuvudtaget. 


Det borde väl ändå vara en effektiv bantningsmetod, som ingen ännu har kommit på! Tja, utom bonden då förstås, men är han ens medveten om det?

Det där med att känna att ens fortlevnad är allvarligt hotad då?

Ja, både av koskitstanken som brukar hålla i sig flera dagar, men faktiskt även av att min art, tant-arten, är allvarligt hotad. Jag studerar den på badhuset och de flesta är numera så fulla i tatueringar och mystiska hårfärger, att jag ibland nästan blir full i skratt, dvs. om det inte hade varit så tragiskt. T.o.m. unga mammor som är så fulla i allsköns tatueringar att det är mer tatueringar än bar hud. För att inte tala om deras pappor! Vad ger det för signaler till de barn de har i släptåg?

Jag kan inte låta bli att undra: Har de aldrig fått experimentera med ritblock och tusch och kritor, eller vart kommer trenden ifrån. Förut var det bara mer eller mindre kriminella eller sjömän som hade fula tatueringar. Men så är det inte nu, gränsen för hur mycket tatuerad man kan vara har passerat för länge sedan.


Inte bara det. De här av kvinnligt kön de ser ut som de här öststatsdamerna nere i Rosenlund, som hallickarna har kört dit. De har inga naturliga ögonbryn eller hårfärg, eller något annat av egen värdighet. Arma människa, brukar jag ibland tänka, var det verkligen det här du drömde om att bli när du växte upp?
 
Det här med alla dessa tatueringar som kropparna numera översvämmas av får mig att tänka på tant Gunni, som jag besökte häromåret. Hon fick besök av en ung kvinna i hemtjänsten när vi satt och åt och hade det som mest trevligt. Den unga kvinnan såg ut som om hon hade gått igenom en hålstans och blivit till ett klotterplank, dessutom färgat håret märkbart korpsvart, som alls inte gick ihop med hennes egen hy. Ögonbrynen var bortplockade och hon hade målat dit något som skulle föreställa ögonbryn, men på fel plats och fel form.


- Flicka lilla, sa Gunni, som var helt förskräckt över den unga kvinnans förstörda utseende, som fick t.o.m. mig att känna hur hon hade förstört sig själv. Förstört det egna vackra i henne själv, som jag också noterade under allt detta groteskt förfulande.

Gunni fortsatte:
- Vad har du gjort med din vackra kropp? Hur tror du att det där kladdet kommer att se ut när du blir lika rynkig som jag är, sa hon och höll upp sina skrynkliga gäddhäng upp i luften och spretade ut sina 90-åringa armar, där tidens tand hade lämnat ett vackert mönster i hudens veck.

- Å de där hålen du har gjort överallt kommer att få hela ditt skinn att se förskräckligt ut, fortsatte hon med sorg i rösten.

Den unga kvinnan teg, det gjorde jag också.

Vad är det här nutidssymtom egentligen? Jag har svårt att greppa det. Förstår det inte alls.
https://www.google.com/search?q=tatueringar&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi699_Prt3aAhXHBZoKHfdfB4gQsAQIJw&biw=1680&bih=925


Jag tänker på en diskussion jag och kvinnorna hade med varandra på kvinnofängelsets säkerhetsavdelning, där en av dem hade låtit tatuera sin boyfriends namn på hela baksidan av ryggslutet, pojkvännen som satt inne på den mer rymningssäkra anstalten.

- Varför tycker han att det är ok att han har sitt namn tatuerat på din kropp? Är det någon form av ensamäganderätt? Vad händer om ni bryter förlovningen då? Det namnet går ju inte att förvanska till något annat.
Diskussionerna blev lika många som långa och jag har dem ännu i glasklart minne, både till ord och ansiktsuttryck. Vi hade också en ung kvinna intagen, som hade få fläckar kvar av naken hud. Jag undrade naturligtvis över mängden tatueringar och vad hon hade tänkt sig. Skulle hon donera sitt skinn som japanerna gör efter sin död, så att deras hud spänns upp och bevaras på museum.

Svaret kom snärtigt, snabbt och skratten från oss allihop kom befriande, när hon talade om vad hennes plan var:

- Jag skall bli golvlampa!
- Det blir en jädrans stor golvlampa, sa någon och så vi skrattade vi allihop tills tårarna rann, eftersom det allvarliga samtalet helt och hållet hade spårat ur och tog sig till den ena mer galna idén efter den andra.


Min avund på den utrotningshotade arten med det gröna punkiga alghåret då?

Det kom sig av att jag hade råkat titta mig i spegeln, när jag stod och borstade tänderna och upptäckt att det inte längre fanns ett enda spår kvar av mitt mörka hår. Jag är fasen i mig mer gråvithårig än de här unga damerna som håller på att färga sitt hår grått.

Hur kunde det bli en modefärg? Lika obegripligt det som allt det där andra av nutidsfenomen. Grått hår?


Nästan så jag har lust att gå fram till dem och sufflörviska mellan sammanbitna tänder: 
Du behöver inte färga håret grått, du kommer att få det naturligt grått innan du vet ordet av och då kan du i bästa fall färga det och få ett resultat som blir tomatrött, därför naturen har instiftat det så finurligt att det inte går att färga grått hår!

Vad den utrotningshotade arten var med det gröna punkiga alghåret och som kunde andas med genom sitt könsorgan var? - En sköldpadda! Vem orkar simma omkring ensam ute i havet hela livet med få korta avbrott.

Det är nog med att stå ut med vattenträning 1 - 1½ timma, det kan också ibland förvandlas till en känsla av att det har gått en hel evighet, som bara är till att negligeras över dess blotta existens, eftersom det är som att äta havregrynsgröt med fisljummen ladugårdsstinkande mormors ko-mjölk: bara äta och svälja!lördag 21 april 2018

Göteborgs-Postens viktigpetter Emanuel Karlsten har slagit till igen.

Själv sitter jag mest och undrar om han blev av med sin spade under tiden han lekte i sandlåda, eller han kanske inte har gjort det och det är detta som nu slår igenom, när han skall föreställa vuxen och agera därefter.

http://www.gp.se/kultur/kultur/d%C3%A4rf%C3%B6r-g%C3%B6r-svenska-analfabeter-egen-politik-av-knytblusen-1.5662668


Han briljerar över de som på nätet skriver knutblus istället för knytblus, kallar dem t.o.m. för analfabeter. Jag ler så att kaffet lämnar en liten rännil rakt ner på hakan och det blir en kaffefläck på blusen. Inte en knytblus, där en knut är knuten, utan en helt vanligt blus med spetskrage och knappar.

Knutblus eller knytblus beror väl på vad man åsyftar med ordet. En blus med knut på, eller en knytblus att knyta en knut på.
Jag kanske borde satsa på att skicka över en av mina gamla ordlistor till Emanuel Karlsten, eller en av ramsorna som jag använda för att få svenska och utländska elever att förstå att det svenska språket var rätt komplicerat trots allt. Det är mycket som har olika betydelse fastän förefaller vara samma ord.Knut stod vid en knut och knöt en knut. Så kom Knut, som bodde knut vid knut med Knut. Knut som bodde knut vid knut med Knut frågade Knut:
- Vad gör Du Knut?
- Jag knyter en knut, sa Knut.
Sen knöt Knut knuten och så var knuten knuten.
 


Analfabet betyder inget annat än en person som inte kan läsa och skriva. Då förefaller det rent märkligt att sagda personer skulle kunna skriva på nätet och t.o.m. kunna stava sig till Knutblus. Jag ler, måhända en smula inåtvänt, men ändock ler. Kanske rent av med en liten uns av skadeglädje över att någon vill svärta ner något som fått mycket allvarligare och mer långtgående konsekvenser och inte lyckas speciellt bra, mer än gjort sig själv en björntjänst. Uppvisar ett förakt som ter sig alltför illavarslande och mångfasetterat.

Viktigpettern är visserligen född 1983, det kan vara förklaringen till att han på fullt allvar tror att
en knytblus blivit till kraftplagg med hjälp av Margaret Thatcher.

Men sanningen är nog mer sannolikt den att Sara Danius torde kunna sin historia, till skillnad från Emanuel Karlsten. Gustav III som bildade Svenska Akademien 1786 bar nämligen gärna en rosettliknande kravatt.

Ordet kravatt kommer från franskan och är bildat från nationalitetsbeteckningen kroat. Kroaterna anses vara de som introducerade kravatten. Det kroatiska ordet för slips är "Kravata", något jag blev medveten om vid en resa till Kroatien för något år sedan.
Kravatten kom till under trettioåriga kriget på 1600-talet. Det kroatiska rytteriet brukade nämligen binda ihop kragen med ett band. Kravatten var något signifikativt inom överklassen under 1700-talet och början av 1800-talet. Mao ett tecken på att man inte behövde arbeta för sin försörjning.

Gustav III lär ha tillhört den kategorin som inte direkt behövde slita i sitt anletes svett och vad Sara Danius med det vill ha sagt vet bara hon själv. Arbetar gör hon säkert men arbetet i sig med tanke på vilka förmåner som följer ter sig nog mer av det lustfyllda slaget, om man nu bortser ifrån de machogrisar som huserat runt i & med anknytning till den Svenska Akademien.

Tar man för ett ögonblick bort fokus ifrån det sistnämnda eländet med dessa nöff nöff utan vett och etikett, finns all anledning att uppmärksamma att
Academia Cravatica är en icke vinstinriktad institution i Kroatien, som verkar för att värna om och marknadsföra slipsen/kravatten som ett kroatiskt och europeiskt världsarv. Denna Academia Cravatica har utlyst den 18 oktober som den internationella kravattdagen (slipsdagen).Voilá la Cravatte!
Porträtt av Gustav III från 1777 av Alexander Roslin

Rudolf Steiner.
På 90-talet vägrade jag att läsa biografin av Rudolf Steiner - jag har fortfarande inte läst den - men jag ville verkligen krypa innanför skinnet på denne person och målade därför hans porträtt i mörkgrön torrpastell. Vill man lära känna en person riktigt ordentligt skall man måla dennes porträtt, det är mycket man blir varse  under den processen av iakttagande: En man som aldrig fick någon styrsel på det sannolikt tunna och ostyriga håret, som han aldrig verkade kunna bemästra, utan blev mästrad av. Han som bar kravatt i blankt sidentyg. Mannen som måste ha haft konstant sömnbrist av de mörka ringarna under ögonen att döma. Den snäva kragen som fick halsen att riktigt vecka sig. Den strama hållningen. Ibland fotograferad med armarna i kors över bröstet. Vill nog själv spela första fiolen...

Jag satt länge på en bänk utanför det andra Goetheanum i Dornach en junidag på 90-talet, efter en fasansfull rundvandring i detta skälvande betongmonster. Inte ens den enorma fascinerande träskulpturen inne i byggnaden kunde få mig att skaka av mig obehagskänslan av att det hela skulle sluta med att inte en enda sten skulle ligga kvar på den andra.

Det första Goetheanum fanns där och ändå inte. Det första Goetheanum var helt uppfört i trä, något som nazisterna som förbjöd och stängde alla waldorfskolor lär ha hämtat utseendet på sina hjälmar ifrån. Påfallande likheter. Men å andra sidan så ägnade ju nazisterna åt att suga åt sig det mesta av redan befintligt. Det första Goetheanums totalförstörande brand var med högsta sannolikt en mordbrand utfört av katolikerna. Det var också därför det andra Goetheanum kom att uppföras i betong, som ett minnesmärke över det första Goetheanum. Jag satt där på bänken och studerade bergen i fjärran medan en ansenlig hop fjärilar omgav mig och alla ängsblommor. Jag visste inte då att jag hade slagit mig ner där han låg begraven, men det var i det ögonblicket jag upptäckte varifrån han hade fått formen till betongkolossens skepnad, han hade haft samma utsikt som jag hade haft. Bergen i fjärran.


I somras i Siena läste jag biografin om Hilma af Klint och blev inte så lite upprörd över Rudolfs Steiners möten med henne. Möten helt i klass med nöffnöffs ageranden inom Svenska Akademien, mäns behandling av kvinnor är inte längre något att förvånas över. Ringakta eller trycka ner när man känner konkurrens och mindervärdighetskomplex.

Jag har utvecklat en form av machomansgrisallergi under ett par decennier och under de sista månderna har jag bara fått nog.
Detta eviga mästrande eller raljerande över starka kvinnor, som viktigpettern Emanuel Karlsten, eller nöffnöffarna i Svenska Akademiens kretsar som beter sig som några rockstars.

De tycks numera välla fram ur alla vrår på alla möjliga tänkbara och otänkbara sätt, för hur kan man ha glömt att man kommit i handgemäng med en lagman på dennes insparkningsfest, som uppstått p.g.a. ett övergrepp mot en ung kvinna, som inte haft muskler nog att sätta sig till motvärn utan har blivit avhängig av tillskyndande hjälp för att kunna freda sig.
Ålderdom?
Alzheimers, eller rent av avancerad tysthetskultur?

Hilma då?!
Kära Hilma af Klint vad har du och ditt livsverk råkat ut för?

Det fick mig att slå upp resedatorn och googla Hilma af Klint. Ännu en skrämmande läsning följde. Moderna museet i Stockholm hade tackat nej till donationen av hela hennes livsverk 1970! - En tystnad lägrade sig inom mig, när jag insåg att det var fullt jämförbart med att tacka nej till hela Pablo Picassos samlade verk.
Hade en manlig konstnär verkligen kunnat råka ut för det?
Knappast!
Men Hilma af Klints samlade verk mötte det ödet.

Ständigt dessa tvivelaktiga män. Den som stod för Moderna museet i Stockholm vid den tidpunkten för donationen, 1970, var Pontus Hultén. Jag tycker inte om vad jag hittar om honom trots hans uppenbara förtjänster. Det är inget vackert genmäle han lämnar efter sig. Vad gjorde att Pontus Hultén ansåg sig kunna vända ryggen åt Hilma af Klints unika verk.
Vad säger det om en person?

Sannolikt att han liksom många män var och är väldigt fåfänga, vill bestämma, vill sätta på plats, vill framhäva sig själva. Läs bara Horace Engdals uttalande om Sara Danius. Det är att placera sig själv på sina höga hästar.

Usch, vad tröttsamt det är att alltid hamna i något form av rundgång där man upptäcker otrevliga mönster, som är könsbetingande.

lördag 14 april 2018

Fluortanten - Fluor till vuxna och barn - Nervgiftet i England på dubbelagenten och hans dotter, som initialt påstods komma från Ryssland - Hotet mot världsfreden är nu upptrappat.

Min folkskoletids värsta fasa var fluortanten. http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/fluortanten.html
Det var på den tiden man såg till att barnen förgiftades genom Svenska statens försorg. Under tvång dessutom. Tanken har inte lämnat mig eftersom jag vet att Börje i min berättelse fick en våldsam blodcancervariant för några år sedan och dog. Vi var några stycken som aldrig riktigt tappade kontakten med varandra från den här fluorsköljartiden på lågstadiet. Men idag är det bara Anette och jag som alltjämt är levande från den tidens obrutna kontakt.

Hävdas görs det alltjämt hos en del tandläkare, att fluoret är giftigt först när det sväljs ner, vilket fluortandkräm och fluorskölj inte är avsedda att göra. Men vilka barn är det som inte sväljer fluor ofrivilligt? Själv har jag slutat använda fluortandkräm för åtskilliga år sedan, när jag blev tvungen att sätta mig in i giftustläppen från gruvan. Jag skulle därför inte ens komma på tanken att ge barnbarnen fluortandkräm. Känt är att fluor är ett nervgift och starkt enzymgift.

Jag tänkte på det i samband med det påstådda ryska nervgiftet på dubbelagenten Sergei Skripal och hans dotter Yulia i Salisbury. Där nu dottern tillfrisknat efter intensivvård i England och där Ryssland inte fått ta del av journaler etc.

Eftersom jag nu också sett ett märkligt samband med LKAB:s giftusläpp är det mycket av kemi och gifter jag har tvingats sätta mig in i. Vilket har fått mig att fundera vilken form av nervgiftsförening detta egentligen var och om England själva inte är producent av dylikt, eller USA som skötte utväxlingen av denne ryska dubbelagent tillika fånge. Om nu läkarvården i England har lyckats häva förgiftningen av dottern Yulia och hennes far dubbelagenten Sergei Skripal också är på bättringsvägen, talar det otvetydigt för att England själva har goda kunskaper och insikter om nervgift för att inte tala om USA och andra länder, som har allt att vinna på att piska upp stämningen mot Ryssland: "som man ropar i skogen får man svar".

En ny revolutionerande behandlingsmetod för svårt cancersjuka patienter är på väg att godkännas av EU. Behandlingen, kallad CAR-T-cellsmetoden och går i korthet ut på att man tar blod från en cancersjuk person och utvinner så kallade t-celler från blodet. Sedan fogas dessa celler samman med syntetiskt DNA för att därefter återföras i patientens blodomlopp. De här cellerna har nu lärt sig att känna igen och angripa cancer. T-cellerna fungerar som aggressiva massmördare som attackerar och förgör cancercellerna i kroppen hos den sjuke förklarade Jonas Mattsson, professor vid Karolinska institutet i en info ang. medicin och hälsa.
Metoden har prövats på svårt sjuka patienter i USA med anmärkningsvärt positiva resultat: Runt 90 procent har svarat på medicinen. Behandlingen är dock dyr med en kostnad på omkring fyra miljoner kronor per dos. Dessutom blir de som behandlas ofta mycket dåliga, vilket kräver intensivvårdsbehandling.

Frågan om vem som kom först hönan eller ägget är lika förlegad som om jorden är platt, därför att det är enligt nuvarande kunskaper sköldpaddan som är äldst av äggläggande varelser. Frågan är numera istället och det har Paleontologerna konstaterat: Vem kom först? Sköldpaddan eller ägget?https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-har-ar-de-falska-pastaendena-som-sprids-om-nervgiftsattacken

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ambassadoren-backar-efter-giftutspel Den sista meningen i denna länk är också min egen åsikt, som den ryska forskaren konstaterat. Citat: Forskaren sade också att Skripal och hans dotter varit döda om Moskva varit inblandat i förgiftningen.

När det gäller det nuvarande allvarliga läget mot världsfreden är frågan numera istället: eftersom USA tillsammans i koalition med Storbritannien och Frankrike utfört ett militärt anfall mot flera mål i Syrien. Det meddelade ländernas tre ledare Donald Trump, Theresa May och Emmanuel Macron, natten mot lördag dvs. 14.4.2018. Några timmar senare fördömer Rysslands president Vladimir Putin anfallet. Putin kallar till krismöte i FN. 


Det är mycket av "att man tror" igen av krigshetsarna och de maktfullkomliga. Det här börjar bli rätt tröttsamt att världspolitiken har inslag av "att man tror". Nu är det fråga om "påstådd kemattack i Syrien där man också tror".


Det hindrar inte den svenska utrikesministern Margot Wallström att igen uttala sig trots att inget ännu ens finns bekräftat "vem och vad". FN stadgan ger också bara rätt till direktattack och varken USA, England eller Frankrike har varit utsatta för något angrepp. - Det är faktiskt klarlagt.


Så nu återstår bara frågan: Vem kom först? https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-vantas-halla-tal-om-syrien


Gunillaskolan i Malmberget som gruvbrytningen slukade - allt som gruvan äter upp - regionens förfall påverkar musiken, konstigt vore det väl annars.

Jag lyssnar så gott som dagligen på Sveriges Radio P 1 - under många år lyssnade jag mer på skvalradion, men nu har jag definitivt återvänt till barndomens/uppväxtens radiolyssnande.

Vill jag verkligen komma in i ett meditativt tillstånd lyssnar jag till sjövädret. Det är många ljuvliga barndomsminnen som finns däri. Det är mycket Ost, Väst och Sydväst, kanske inte direkt Substantiven men som liten tolkade jag dem som så, även om jag visste att det inte var det som menades.

"Billig humor, alt. kvinnlig humor" påstår Herr H att det är. Jag anser dock att det haft mycket att lära därför att som den envetna och nyfikna unge jag var så lärde jag mig var alla dessa platser faktiskt ligger. Ärligt och uppriktigt tror jag inte att alla människor känner till det som bor i det här landet.
 
Helt nyligen lyssnade jag till ett program som fick mig att nicka igenkännande och även dra mig till minnes en del saker som hänt i vårt eget liv. Mina söner har båda två gått i Gunillaskolan i Malmberget, den som gruvan slukat. Min syster arbetade under väldigt många år i den skolan.

Den skolan, Gunillaskolan,  var utsatt för många bränder men det var innan mina barn gick där, min syster fick dock uppleva även detta. Det kunde gå väldigt livat till där, det kördes moped i korridorerna och gudarna vet allt som vildarna hittade på. Själv minns jag tiden då min yngste skoltrötte son gick där, eftersom jag var fascinerad över taket i en av lokalerna. Det tog mig en lång stund innan jag insåg att det var snusprillor som hela taket var garnerat av.

För att inte tala om när min äldste son och hans klasskamrater lyfte upp fysiklärarens bil på en enorm snöhög. Jag kan förstå den upprördhet som rådde hos rektor som jag var inkallad till, men själv satt jag mest och funderade hur de i hela fridens dar hade lyckats lyfta upp bilen på den stora snöhögen. Den snöhögen var faktiskt flera meter hög!

- Gissa det du, svarade den äldste förmågan, när jag berättade att jag hade varit inkallad av rektorn pga. deras tilltag med den stackars fysiklärarens bil som de hade lyftat upp på snöhögen..

Sonen teg som muren men erkände utan omsvep att han hade varit med och lyft upp bilen. Vilka mer som hade varit mer vägrade han i sten att säga.

Själv låg jag den kvällen och funderade innan jag somnade om det var så att de här juvelerna faktiskt hade gjort en fysiklaboration med lärarens bil, någon form av hävstångsprincipen, eftersom sonen vägrade att svara på varför de hade gjort något så himla korkat.
 
Morgonen därpå vid frukostbordet frågade jag honom om det var det som de hade pysslat med. Men svaret blev bara än en gång:
- Gissa det du, följt av ett gapflabb.
- Det är inte så mycket att flabba åt, svarade jag och visade att jag med all övertydlighet inte var speciellt road. Funderade ni aldrig på hur eländigt ni bar er åt, undrade jag.
Ja, det kunde han ju hålla med om att det varit, men det var inte i det syftet de hade gjort det. De gillade faktiskt fysikläraren.
- Men varför gjorde ni då något så urbota korkat, kunde jag inte låta bli att undra.
- Gissa det du, blev svaret.

Så när jag lyssnade på detta program:
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6929443

som handlade om den verksamhet som nu finns där och det faktum att skolan bara väntar ännu på att rivas, eftersom marken är starkt påverkad och instabil. Hela Malmberget är bara ett enda långt sorgebarn, för att inte tala om ägaren svenska staten av gruvbolaget LKAB.

Därför känns det som en viss tröst att det finns annat som kan finnas i detta elände: replokaler för traktens musiksjälar.

Lyssna gärna på programmet som handlar om:
 
Johan Airijoki är aktuell med nya skivan "En blyg viol" som släpps den 18:e maj. På lördag spelar han på Umeå Open tillsammans med Malmfältens Rockklubb.
I helgen går 21:a upplagan av inomhusfestivalen Umeå Open av stapeln. På scen står artister som Lamix, Beatric Eli och Linnea Henriksson. Festivalen har under dem senaste åren utökat sin verksamhet från att vara en musikfestival till att också hålla i samtal om brinnande ämnen.

Johan Airijoki ska utöver att spela på festivalen delta i ett panelsamtal under lördagen tillsammans med bland annat Dennis Lyxzén och Annika Norlin som handlar om att verka som musiker utanför storstaden.

Tidigare i våras besökte Musikguiden i P3 bandet i deras replokal i en gammal skola i Malmberget för att prata om hur platsen påverkar deras musik och hur det är att göra musik och bo i Norrbotten.
– Musikskapandet är ett sätt att minnas platser, speciellt här uppe i Malmberget så är det den viktigaste tiden just nu att skapa de här minnen genom musik, säger Airijoki.

"Platsen och replokalen kommer att försvinna"

Replokalen ligger i en nedlagd skola där Airijoki själv satt i skolbänken. Byggnaden och replokalen ska så småningom rivas allt eftersom att man genom går en samhällsomvandling till följd av gruvbrytningen under Malmberget.

– Det finns en känsla i luften, att man vistas på en plats som kommer att försvinna. Jag vet inte om det har en inverkan på musiken, men ur en psykologisk synvinkel är det hela tiden där, säger Thorbjörn Ömalm i bandet.

Johan Airijoki framför gruvstängslet i Malmberget. Foto: Amanda Darehed/Sveriges Radio

tisdag 10 april 2018

Svenska Akademien ett Vaudeville som lockar den klåfingrige/a (mig) att slå till.

Men här kan man väl kalla sånginslaget för kråksång, falskt så det förslår och tanken faller onekligen på August Blanches "Positivhalaren" där källarmästren känner sig utsatt för intriger och utbrister: 
- Se så för tusan! där har vi det fina i kråksången.

Kalla det för parodi? Ja, varför inte. Svenska Akademien börjar bli en parodi på sig själva. Det är all gubbmaffia och tysthetskulturer. Förut gick det alldeles utmärkt att låta ohyran frodas och hållas, efter
#metoo är det inte lika lätt att krypa under stängslet med somt.

Det där ordspråket de har slagit till med "Snille och smak". Hmmm... mjae, jag vet inte det. Det låter faktiskt onekligen som om min storasyster har haft ett finger med i spelet. Ordet snille hade i hennes värld en fullständigt motsatt betydelse, att bli kallad för snille av henne var sannerligen inget att yvas över. Då insåg man rätt snart att man hade trampat fullständigt i klaveret. Sålunda hade hon nog inte heller ha behövt fundera så vidare värst lång stund över hur ordet smak skulle värderas tillsammans med ordet snille. Ordet avsmak hänger och dinglar någonstans där i min egen magkänslan.Men det är klart det finns en massa "hrmprfss" rent historiskt. NÄHÄ du betydelsen av hrmpfrfss dylika saker skriver man inte ut i klartext. Jag vet att man inte får skriva saker och ting även om det är sant, jag väljer därför mina krig med omsorg.

Ta bara den först ständige sekreteraren Nils von Rosenstein, han var både blind döv och senil på slutet. Svenska Akademien ända sedan Sture Allén var ständig sekreterare verkar ha varit det. Men för oss vanliga människor heter det i detta fall tysthetskultur det som nu har fått fortgå i den Svenska Akademien. För att om möjligt lätta upp detta trista fakta som idag finns, måste jag dock tillstå att en senil person i en sammanslutning (syftar på den förste ständige sekreteraren som åtminstone hade skäl till att falla utanför ramen) kan innebära mycket av Vaudeville och man kan också plötsligt komma på sig själv med att gnola en liten stump för att förhindra att ett gapflabb istället skall komma över läpparna.

Det är rätt intressant med en person som blivit senil. Den städade och mycket högtidliga och den tidigare så välpolerade med rikliga floskler som yrt omkring, den krackelerar på ett par månader till fullständig oigenkännlighet. Det sanna jaget har mao inträtt på scen och precis vad som helst kan då inträffa, som man i sin vildaste fantasi inte ens kan föreställa eller ana sig till. Det är inte bara ordtrillandet som blir något extra ordinärt ekivokt, utan då rasslar det fram en hel del osorterade perversiteter, eller sanningar som tidigare kvävts under en polerad yta


Herr H brukar när jag anländer hemmet efter en sådan tillställning undra vad det är jag går och ler inåtvänt åt, vilket är fullständigt omöjligt att ens komma på tanken att kläcka ur sig, därför att då riskerar man att sätta fokus på sig själv istället på ett helt oönskat sätt. Visserligen har vi inga avtalade tysthetslöften som Svenska Akademiens har. Denna märkliga instiftade kvarleva från 1786.

Det var som bekant teaterkungen Gustav III som i egenskap av kung lät inrätta:
ett Samhälle af Aderton Herrar ock Män, till Svenska Språkets stadgande ock upodlande, samt till öfning för Vältaligheten ock Svenska skaldekonsten: Hvilcket Samhälle skall nu ock evärdeligen bära namn af Svenska Academien.

Dessa arton män skulle väljas från tre kategorier: skönlitterära författare, lärde och herrar. Med herrar avsågs män som genom sin börd, samhällsställning och umgängsvanor kunde representera god smak – ett syfte som speglas i akademiens valspråk Snille och smak.

Jag är dock glad över att notera att vår monark fått fokus på problemen och jag hoppas innerligen att han röjer upp i denna soppa en gång för alla. Därför att den Svenska Akademien borde omedelbart upplösas. Gör om gör rätt! Pratet om att det inte gått att göra något pga. stadgarna är bara kvalificerat struntprat. Det framgår med all övertydlighet av Akademiens stadgar: https://sv.wikisource.org/wiki/Svenska_Akademiens_handlingar/Akademiens_Stadgar

XIX. §.
Beträdes Ledamot med något som emot heder och ära går, varde han för altid utesluten.

Bistå något utan att agera måste definitivt tillhöra den klausulen. Det är inget lätt arbete som H.M.Kunung Carl XVI Gustaf har framför sig, men jag hyser all tillförsikt att det svenska kulturlivet kan återupprätta sitt anseende. Diverse smutsbyk hör inte hemma där: https://parnassen.wordpress.com/2017/11/23/kulturprofilen-jean-claude-arnault-portas-fran-nobelmiddagen-satan-city-levererar/

Vad man gör med utdelad medalj är en helt annan femma och något för den svenska Regeringen att bita i. Inte minst hur vi skall hantera den svenske statsministern Stefan Löfvén eftersom han ansluter Sverige till Storbritanniens högdjur som ljuger som hästen travar, men det får stå för honom och även svenskt media. Den som inte förstår vad jag menar bör omgående se SVT:s program Agenda. https://www.svtplay.se/video/17484886/agenda/agenda-8-apr-21-15-1?start=auto
Där både Svenska Akademien och Ryssland avhandlas, när det framkommer att det är mycket som händer bakom kulisserna som undanhålls.

Lyssna på Bert Sundström och intervjun med RT:s (Ryssland Today) chefredaktör Margarita Simoyan, man förstår HUR illa ställt det är med den svenska mediakulturens desinformationer. Bert Sundström borde ägna sig åt något annat värv, glorian har definitivt hamnat på sned:
"Getost", man slår sig för pannan! Förnekar man dessutom i egenskap av svensk journalist att vi har en fullständigt havererad migrationspolitik och har fått enorma problem överallt i det svenska samhället pga. den naiva synen som fått råda, då är man verkligen inte rätt person att vara journalist. Ser man bara enögt på allt är vi farligt ute och mina höga tankar jag haft om Bert Sundström är definitivt icke-befintlig idag, han går den dolda agendans ärenden.

Läget är otroligt allvarligt som håller på att piskas upp och här är det stora och farliga agendor som är i görningen. För att allt bara skall sväljas krävs att det finns svenska medborgare som antingen inte bryr sig eller inte kan lägga ihop en lögn med en annan lögn och inse att här är mycket dolt.

vi har en skyldighet mot våra medmänniskor och i synnerhet mot dem som kommer efter oss
fredag 6 april 2018

Är det verkligen rimligt med all denna hysteri kring USA:s president Donald Trumps beslut om "mur" mot Mexico?

Det här är ingen nyhet det har funnits presidenter före Donald Trump som George W. Bush och den glorifierade Barack Obama använde för att förstärka gränsbevakningen. Varför har det då blåst upp till sådana proportioner nu?

Anledningen till att börjat fundera på konsekvenserna och hur det "felande landet" i det här fallet Mexico försöker att skuffa över sin egen skuld och ansvar över sina egna medborgare på USA. Anfall är verkligen inte det bästa försvar, även om det är välbeprövat koncept ägnat att villa bort människor som inte inser att det handlar om orsak och verkan i slutändan. Vad och vilka skall man offra för att kunna leka helgon mot ett annat lands medborgare framför sina egna.

Skall man nu tycka något om USA i det fallet med den illegala invandringen måste jag faktiskt spontant tycka i egenskap av mina sunda vätskor: varför inte se till att göra det på lagligt sätt då, eller se till att det egna felande landet är de som tar hand om sin egen bakgård. Beläggs med kravet om att åtgärda de egna problemen inte behagligt skuffa över problematiken på ett annat land.

Nu borde iof USA göra det själva, eftersom deras egen bakgård verkligen inte ser ok ut. Men så är det i lilla Sverige också och anledningen är precis lika glasklar på hur det har uppkommit som det är i USA. I Sverige har vi dessutom haft en migrationspolitik som stått på näsan rejält, varför skall då svensk media peka finger åt USA.

Det har fått fruktansvärda konsekvenser av ett inflöde av människor som nu lever här i Sverige på bekostnad av alla de som varit med om att bygga upp det här landet. Det har sannerligen inte varit gratis för dem som kom före oss och byggde upp vårt land Sverige. Det är nu dem svenska Regeringen och politikerna själva vänder ryggen och "den nya sortens tyckare", att vi skall prioritera andra länders utsatta än våra egna som byggt upp detta land.

Varför denna upprördhet om andra länders medborgare som lever under fattiggränsen, när vårt eget land får allt fler som lever under fattiggränsen. Vi akterseglar svenska medborgare när det gäller vård, skola och omsorg! Den som försökt sig att få tillgång till svensk sjukvård vet precis vad jag talar om, eller en vårdplats för den som behöver det vare sig det gäller äldrevård eller annan form av vård.

Hela det här med EU har ju blivit rena rama cirkusföreställningen där vettet verkar vara en enorm bristvara.


I helgen fick jag mig ytterligare en verkligen tankeställare. Jag har alltid haft  Faktum på min prioriteringslista och den har blivit alltmer osynlig och fått lämna plats för tiggare, men i lördags kände jag mig verkligen blåst och grundlurad ända in i märgen. Mina tankar har vaggat fram och tillbaka som en herrelös våg på ett stormande hav.

Jag tycker nämligen att det är ovärdigt av ett land att ha egna medborgare som saknar bostad och den problematiken fick jag och min då 4 åriga dotter kastad i ansiktet vid flytten till Göteborg 1991. Jag har på ett rätt tidigt stadium förkastat alla dessa organisationer som bara missbrukar sitt engagemang i olika former. Jag har föredragit att bidra med handfasta handlingar, t.ex. att köpa mat eller Faktum när den tidningen kom till. En tidning till de som faktiskt försöker att ställa sig upp på egna ben. De är f-n i mig värda det minimala stödet i ett samhälle som totalt har misslyckats och jag högaktar verkligen de människor som helhjärtat vill göra skillnad!

Varje dag på väg till dagis eller senare skolan passerade jag och dottern denna mängd uteliggare där de låg ihopkurade bakom gamla Televerkets arkad här i Göteborg. Min dotter blev liksom min yngste son konfronterad med hemlöshet på ett förskräckligt sätt och det var smärtsamt att se denna enorma mängd hemlösa människor det faktiskt rörde sig om så brutalt synliggjort.

Det hade redan varit fullt synligt i Gällivare och jag har svårt att radera ett minne från 1978, som blev en avgörande förändring hos min yngste son. Han konfronterades också med hemlösheten vid en tidpunkt som för normalfamiljen har en helt annan betydelse. Det här var dagen före julafton mellan Tempos dörrar i Gällivare. Vi hade julhandlat han och jag och vi mötte dem mellan dörrarna där det var varmluft undan kylan. I den samlingen fanns den unge person som jag var övervakare för, min son kände honom mycket väl både till namn och i övrigt, eftersom han varit hemma hos oss åtskilliga gånger och fanns i utkanten i barnens tillvaro, dock inte i min egen.

Det blev alltför halsbrytande för min lille 5 årige son. Där kom vi med överfulla julkassar på väg ut och där satt denne trashank och försökte värma sig, utan någonstans att tillbringa nätterna på ett acceptabelt sätt. Jag bidrog med det lilla jag kunde ur våra kassar, men den julen blev inte riktigt lika bekymmersfri för min lille son. På julaftonen hade tanken på den personen inte lämnat honom ännu. Frågorna sedan mötet på Tempo var lika många som svaren som inte tillnärmelsevis var tillfredsställande. Det var då han förstod fullt ut vad jag arbetade med på sidan om av mitt ordinarie arbete.

Jag medger jag är enfaldig och hur enfaldig och godtrogen jag varit det insåg jag i lördags, när jag satt och väntade på Herr H som var in och köpte ett nytt golfregnställ, medan jag valde att ta mig en kopp kaffe nere på Jerkstrands konditori på nedre plan i gallerian i Sisjön. Det var då jag fick syn på Faktumförsäljaren som stod vid entrédörrarna. Jag reste på mig och lyckades skrapa ihop i småslantar 63:- i min börs för de 60:- som Faktum nu kostar. När Herr H anslöt sig frågade jag om han hade några sedlar och han hade en 50-lapp det var allt. Jag tog den och gick fram till Faktumförsäljaren och gav honom den och önskade honom Glad Påsk. Det obegripliga svaret borde ha fått mig att reagera, men det blev hängande där som något som fanns i mitt medvetande men inte nådde riktigt fram. Det är så att jag normalt brukar lämna mer pengar än det Faktum kostar, eller Faktums almanacka, det gör även min dotter, men här var det något som var klart avvikande. Det brukar bli ett litet spontant samtal som uppstår, så var det inte här det gick inte ens att förstå vad svaret blev.

Väl hemma sprättade jag upp tidningens skyddsplast. Döm om min förvåning när jag fann ett reportage om Faktumförsäljaren inne i tidningen. Det var en Faktumförsäljare bosatt i Rumänien i Scutelnici. Det skulle visa sig i reportaget att även hans hustru var det: Faktumförsäljare i Göteborg.


Reportaget berättade om hungriga barn, bilderna talade dock ett helt annat språk! Definitivt inte något lyxhem, det är inte det jag menar. Men reportaget och bilderna fick mig att må fysiskt illa! Övergödda människor med stor läskedrycksflaska i blickfånget och massor av kakor/bullar. Av reportaget att döma flödade det söta småkaksberget och rondören talade sitt tydliga språk. Barnen ratade yoghurten till förmån för Fanta och småkakor! Sist men inte minst ett mycket litet barn i blickfånget och att det lilla barnet höll i en mobiltelefon rådde inga som helst tveksamheter om!

Vidare i berättelsen om mamman i familjen som också var Faktumförsäljare i Göteborg och som svartjobbade på restaurang och kunde tjäna 3 000 €uro på två veckor! Till det tillkommer barnbidrag från Rumänska staten som arbetslösa rumänare får för vart och ett av barnen. HUR fattig är man då i jämförelse än en svensk uteliggare, eller ens en svensk fattigpensionär.

Jag önskade därvidlag att jag hade sprättat tidningen medan jag väntade på Herr H, då hade jag aldrig i livet gått dit med någon 50-lapp!

Jag min dumma gås trodde att Faktumförsäljare var människor som levde i Sverige och var ett sätt att komma in i det svenska samhället som man ställts utanför i flera decennier, utan att någon handfast handlingsplan ännu har kommit till stånd från Regerings och politikerhåll.

Jag svarar härmed chefredaktören Sarah Britz, vid Faktum, som ställer frågan om de rumänska paret "svältande barn eller deprimerade barn" och JA! jag förstår alldeles ypperligt vad mitt köp av Faktum kommer att få mig att förstå betydelsen av de 60:- jag har betalat för själva tidningen Faktum. Världsräddare i Rumänien är inte det jag vill luras till att bli, eftersom jag helt uppenbart levt i en villfarelse. Jag vill ta hand om och värna våra egna i Sverige skrivna utsatta och som är distanserade av vårt svenska samhälle där de lever!

Kalla mig rasist eller vad som helst, det rör mig inte i ryggen. Saken är den att jag är realist inte rasist och numera en desillusionerad svensk skattebetalare tillika Faktumköpare. Man kunde verkligen önska att det framgick av Faktumförsäljarens identitetsbricka vari personen ifråga har sitt hemvistland!

Jag är inte utan förbarmande även i det fall där det är helt uppenbart att personerna ifråga ägs av någon skrupelfri människohandlare. Den magra kosten som ibland blottas kan understundom bli uppblandad av mig med en ½ varm kyckling och annat ur butikens sortiment. Jag är inte hjärtlös men någon måtta får det trots allt vara på skenheligheten även i det här landet.