torsdag 29 juli 2021

Den 210:e dagen 2021 - Akut Cementbrist hotar stoppa svenska byggandet och försätta åtskilliga på de permitterades bänk.

Normal svensk härdsmälta har inträtt - och förvirringen är som den brukar vara: helt sanslös...

Mark- och miljööverdomstolen har inte avslagit, utan enbart meddelat att man inte behandlar ansökan p.g.a brister. Främst rör det analyserna av konsekvenserna för grundvattnet.

It always takes two for a tango! 🙈

Lustigt att Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb inte förstått att en konsekvensbeskrivning varit av nöden, speciellt som Gotland ständigt besvärats av problem med vattenbrist och problem med grundvattnet.

Reklammakarna visste nog vad de gjorde när de gjorde den här reklamen för cement. - Men undra om de visste hur rätt de skulle få?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar