söndag 7 april 2019

Miljöextremister skall man nog inte underskatta - det är inte svårare än att man gör jämförelsen med t.ex. den "Arabiska våren" -har det överhuvudtaget kommit något gott ur det hela mer än en laglöshet och ett ännu mer splittrat samhälle människor emellan


Greta Thunberg satte sig i en elbil, åkte till London och höll tal vid XR:s (Extinction rebellion) icke tillståndsgivna demonstration vid Parliament Square.

Rubriken får mig nästan att tappa andan. Den som inte redan där reagerar är sanslöst naiv. https://www.gp.se/livsstil/tv%C3%A5-dagar/extinction-rebellion-en-radikal-milj%C3%B6r%C3%B6relse-p%C3%A5-frammarsch-i-g%C3%B6teborg-1.14394024

Ty denna bokstavsflicka som mest liknar en butter och oförarglig Pippi Långstrump är ingalunda någon man bör underskatta. Bakom ”hennes idé”, ligger naturligtvis vuxna och ännu mer vuxna som vädrat morgonluft och har hittat någon som lämplig murbräcka. Naturligtvis hade hon aldrig kunnat komma till tals på det sättet som hon gjort om hon inte hade haft en kändismamma som ständigt givit utfall åt de mest häpnadsväckande hat och som tydligt visat att det är hennes tyckande som är det enda rätta och några demokratiska grundregler om alla människors lika värde, eller rätt att tycka har hon knappast varit förespråkare av.

Journalisterna har även denna gång välvilligt sprungit familjen Ehrnman/Thunbergs till mötes utan den minsta lilla tanke på det egna moraliska ansvaret, eller någon form av egen kompass. Det verkar vara huvudsaken att det blir ett bra "löp" som kan sälja riktigt mycket lösnummer, till vilket pris som helst.

Hela företeelsen med Greta Thunberg är djupt tragiskt med tanke på hur många unga människor runt om i världen och på många utsatta platser i världen, som helhjärtat gett sitt engagemang till miljön och i själva verket är de verkliga hjältarna.

Det har hävdats mycket om oss, som inte anser att skolstrejk, dvs att bryta mot skollagen inte någon bra och framkomlig väg. Idag börjar vi kunna skönja resultatet av vad denna masshysteri har fört oss till och man kan redan nu ana sig till vad det här kommer att leda till i själva verket. Därför att våld föder som bekant alltid ännu mer våld och här kan jag dessvärre inte se något slut på våldsspiralen och osämjan som det kommer att spridas liksom en pesthärd.

Något som jag redan från första början insåg var på gång, eftersom snöbollen är satt i rullning och vad de egentligen har för mål eller förslag till förbättringar. De kräver men vad är det de egentligen kräver? Det är verkligen höljt i den dimman som de simmar omkring i och bara ”tycker” en massa saker om den politiska härdsmältan som råder i världen och där makt och business as usual är det enda som cirkulerar i makthavarnas huvuden.

De här som nu följer i Greta Thunbergs spår, eller man kanske hellre borde säga i Bo Thorén från Fossilfritt Dalsland, som ska ha kontaktat Greta och andra ungdomar, det var ju trots allt så att när de andra inte ville så gick Greta själv på skolstrejk. Någon markering över detta tilltag har däremot pressen inte rapporterat om, det är som om den lagöverträdelsen överhuvudtaget inte existerar!

Sedan har det bara byggts på lavinartat och det mesta sköts av smarta headhunters där Greta Thunberg även också fått hjälp med att hantera internationella pressförfrågningar och allt annat. Det här är ingen self made fröken och det inser man när man vänt på första bästa sten.

Det som nu utkristalliserat sig är att det nu blivit fråga om regelrätt  Miljöextremister av det farligare slaget. Sedan får man tro vad man vill om bokstavsflickan Greta Thunberg i sina Pippi Långstrumpsflätor.

Historien lär kunna döma som alltid när allt gått överstyr, eftersom deras syfte är att trötta ut rättssystemet. Det förutsätter tusentals gripanden under flera års tid, berättar XR på sina möten det är detta som är Greta Thunbergs idé om saker och ting. – De här djupingarna lever helt uppenbart i en parallellvärld eftersom de inte förstår att vår s.k. rättssystem redan har havererat. De behöver inte ens trötta ut rättssystemet i alla fall inte i Sverige.

Dessvärre sitter i vår svenska Regering naiva personer som inte förstår att klockan redan står på en minuter i 12 och att de nu inte är fråga om några  bilbränder som skall tas hand om, utan har ett betydligt större hot mot samhället och medborgarna framför sig.

Det är också både skrämmande med tanke på att om man gör jämförelsen med att om ett annat land bestämmer sig för att föra krig mot Sverige, så visar det på att man från den svenska Regeringens sida inte ens klarat av att hantera bilbränder. Hur skall man då kunna hantera ett anfallande fiendeland.

Den som inte förstått så elementära delar av en rimlig jämförelse har tyvärr många bakslag att vänta här i detta liv. Kan vårt land inte ens försvara sig mot bilbrännare så hur skall detta land då kunna försvara sig mot någon presumtiv angripare, eller i det här fallet den miljöextremism som just nu håller på att byggas upp i ofantliga proportioner. Det hela liknar mest att någon kommer springande med en kopp vatten när hela huset redan står i lågor.

Det finns inget i den svenska Regeringens värld där man kan skönja den minsta lilla insikt om att deras egna makthunger redan har havererat det svenska samhället. Jag betvivlar att de få partier som satt sig till motvärn mot laglösheten och hur hela samhället spruckit mitt itu kommer att komma till tals innan det är helt försent.

I vecka 16 planeras aktioner i minst 27 länder. Datum är utsatt till 17 april när XR planerar en vägblockad i centrala Göteborg. Den som idag kör omkring i Göteborg förstår redan på förhand vad det kommer att reellt innebära eftersom kaoset redan är ett faktum med det enfaldiga och miljöfarliga Västlänksbygget.

Det är inga duvungar som skramlar runt i kulisserna bakom aktionen. Den som ännu inte vaknat till liv bör sätta sig ner och fundera över vad som är i görningen.

Jag själv minns med fasa Göteborgskravallerna, som satte hela staden i brand och som fick det vackra Göteborg att likna en regelrätt krigszon. Den person som redan tagit sig fram och visat sin egen kapacitet borde rättsväsendet i god tid före den 17 i april sätta bakom lås och bom i förebyggande syfte eftersom han nu även deltar i denna MILJÖEXTREMISM. Han har än en gång deklarerat att ingen annan person var mer ledande i att dra ihop Göteborgskravallerna än han. Eftersom han också suttit i fängelse redan för det så torde det inte vara några större svårigheter att lokalisera honom för rättsväsendet.

Tidigare har han bara kommenterat sitt ”bidrag till Götborgskravallerna” vid få tillfällen, men 2006 hävdade han att han inte låg sömnlös på grund av att några poliser träffats av gatstenar och han bekräftade att våld enligt honom fortfarande var ett medel i den politiska kampen. Vi som råkade befinna oss ute på gatorna när detta skedde vet också om allvaret i det  hela och man får vara glatt förvånad över att ingen dog.

I en ny intervju 2011 sa han att han i stort inte ångrar någonting. Är det verkligen våldsverkare vi vill skall gå lösa på våra gator? Den som själv minns Göteborgskravallerna och var på plats måste också inse att det är fråga om samhällsfarlig extremism och dylika personer skall inte löpa fritt ute i vårt samhälle, det är faktiskt skäl för häktning det han enbart i reportaget i Göteborgs-Posten ger uttryck för.

Jag är inte ensam om att tycka att Greta Thunberg enbart är en tragisk figur utan är i gott sällskap och hade redan på förhand förstått att t.ex. kulturklimatfilosofen Roy Scranton, som är helt införstådd med att alla bör acceptera att den globala uppvärmningen kommer leda till vår civilisations undergång också skulle vara av den åsikten och omdömet om Greta Thunberg är: "Hon måste möta faktumet att det inte funkar".

Med Roy Scrantons egna ord: ”We’re pretty screwed” får man insikter om man inte redan hade det. Men läs hans bok Learning to die in the anthropocene. I den inte alltför yviga boken presenterar han ett lika enkelt som filosofiskt upprörande budskap: vi måste acceptera att vår egen kolenergibaserade, kapitalistiska civilisation redan är död för att finna nya livsvägar.

Det här var jag redan på det klara med när de första gasbussarna dök upp i Göteborg hur man springer med den där berömda koppen vatten när hela huset redan står i ljusan låga. Man behöver inte ens vara raketforskare för att förstå att det absolut inte kan vara hälsosamt. Själv håller jag på att storkna när jag ligger med bilen bakom en gasbuss eller att den passerar förbi mig. Det är en gåta hur det överhuvudtaget har kunnat anammats som en miljövinst!

Själv kommer jag aldrig någonsin att befatta mig med något som har med gas att göra. Jag är av den bestämda uppfattningen att mycket av det som finns i jorden överhuvudtaget aldrig bör tas upp och se dagens ljus, det kan bara sluta med en fullständig miljökatastrof och än så länge har min teori inte varit fel. Jag är född och uppväxt i Malmberget och har sett hur gruvbrytningen ständigt plussat på miljöförstöringen precis överallt, såväl i människans kropp och lungor, miljön som i hela vattensystem. Jag har sett hur ägaren staten av LKAB köper på sig utsläppsrätter!

Det finns faktiskt statistik på föroreningarna i vatten och luft så man behöver inte ens fortsätta att vara enfaldig dvs. om man själv inte väljer att vara det.

Sedan har inte Greta Thunberg & Co förstått att anledningen till att arbetarstrejker varit framgångsrika är att de lyckades skada ägarna av produktionsmedlen genom att stoppa verksamheter från att fungera. Antagligen skulle hon ha suttit i skolbänken eller åtminstone på första bästa bibliotek och lärt sig det mest grundläggande om världen.

Men vi som förstått vet att så inte är fallet nu. Det är därför som hela snöbollen som Greta Thunberg dragit igång och som fått en hel del avknoppningar av mer eller mindre tvivelaktiga modeller, däribland XR det är enbart bortkastad energi och som kommer att tära ännu mer på det redan havererade samhället. Greta Thunbergs extremismsnöboll kommer bara att leda till fullständig katastrof. Jag bara väntar på att någon skall upptäcka att Greta Thunberg i själva verket bara är en dålig upprepning av sagan om "Kejsarens nya kläder" och som vi ständigt upptäckt inom politiken och världens s.k. ledare.

Men vem vet, det kanske är ett resultat av Greta Thunbergs egna hemförhållanden. Jag har aldrig trott på att lösningar ligger i att trappa upp krig eller att sluta upp med att hitta vägar till att samtala med varandra. Vi har tillräckligt många i historien som visat att det inte är en framkomlig väg med våld: Pol Pot, Hitler, Stalin och en massa av USA:s presidenter som har CIA som sina murbräcken för att skapa oreda ute i världen, allt för att behålla någon form av makt, som bara lett till det egna landets sönderfall och en fullständig ekonomisk katastrof.

Jag har ingen patentlösning på de digra problemen som profiten ställt till med. Men jag är rätt övertygad om att människor kan leva meningsfulla liv under de värsta av omständigheter. Hittar människan inte ett sätt att leva ihop kommer vi att få tillbringa våra liv i ett enda inferno tills vi dör ut som civilisation. På den punkten är vi varken de första och sannolikt inte heller den sista för den delen.

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar